Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed heeft voortaan de verplichting om bepaalde gegevens hierover te vermelden in een nieuw formulier 270 MLH. Dit formulier vormt een verplichte bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelasting.

Wanneer van toepassing ?

Het gaat om de belastingplichtige die een onroerend goed huurt of houder is van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed, EN

 • een rechtspersoon is die ertoe gehouden is om een aangifte in de inkomstenbelastingen in te dienen" (aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners); 

OF

 • een natuurlijk persoon is die de huurvergoedingen voor dat onroerend goed of de vergoedingen voor de vestiging of overdracht voor dat zakelijk gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk als werkelijke beroepskosten in aftrek brengt.

Toevoegen, niet ter beschikking houden

De Administratie benadrukt dat het nieuwe formulier 270 MLH integraal deel uitmaakt van de aangifte en daarom steeds moet worden toegevoegd aan de aangifte. Het volstaat dus niet dat zij het formulier ter beschikking houden van de Administratie.

Te vermelden gegevens

Het formulier moet volgende gegevens bevatten:

 • Identificatiegegevens van de verhuurder(s) of diegene(n) die het zakelijk gebruiksrecht verlenen:
  • Indien een natuurlijk persoon:
   • Naam, voornaam en volledig adres
   • Nationaal nummer of KBO-nummer
  • Indien een rechtspersoon:
   • Benaming en adres van maatschappelijke zetel
   • KBO-nummer
 • Het volledige adres van het onroerend goed
 • Bedrag van de betaalde en in aftrek gebrachte bedragen

De Administratie benadrukt dat er een formulier 270 MLH moet worden ingevuld per onroerend goed. 

Regeling inzake aftrek als beroepskosten

Parallel met de nieuwe rapporteringsverplichting heeft de wetgever gesleuteld aan de aftrek van de betaalde huurvergoedingen of vergoedingen i.v.m. een zakelijk gebruiksrecht als beroepskost. Die aftrek is voortaan uitgesloten wanneer de voormelde rapporteringsverplichting van toepassing is, maar deze niet wordt gerespecteerd.

Inwerkingtreding

Vanaf aanslagjaar 2024.

Investeringaftrek vanaf 2025: wat moet je weten?

Fiscaliteit04-06-2024

Dankzij investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Altijd ...

Lees verder 

Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

Fiscaliteit12-04-2024

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed ...

Lees verder 

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

Algemeen nieuws05-09-2023

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van ...

Lees verder 

Vraag een werkbaarheidscheque en zet in op werkbaar werk

Algemeen nieuws20-03-2023

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven ...

Lees verder