Disclaimer

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

De informatie op deze website is algemeen, en niet aangepast aan uw persoonlijke en/of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Indien de website verwijst naar wet- en/of regelgeving mag deze enkel worden geïnterpreteerd in het licht van uw concrete omstandigheden. Daarenboven zal wet- en regelgeving in de loop van tijd evolueren.

Alle door GEVIMAR BV gebruikte berekeningsprogramma’s zijn gebaseerd op de ter zake geldende wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningsprogramma’s (tools). GEVIMAR BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen uit dit berekeningsprogramma, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen. De gebruiker is bijgevolg onder elke omstandigheid zelf verantwoordelijk voor de eventuele voor hem nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de resultaten bekomen uit de berekeningsprogramma’s.

Als u persoonlijk advies wenst, kan u steeds contact opnemen met GEVIMAR BV.

Hoewel GEVIMAR BV alle inspanningen levert om actuele, juiste en nauwkeurige informatie ter beschikking te stellen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. GEVIMAR BV zal steeds alles doen om deze onjuistheden zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden of  tekortkomingen zou vaststellen, kan u ons steeds contacteren. Evenwel kan GEVIMAR BV niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website.

Alle inhoud op de website en alle diensten die via de website worden ter beschikking gesteld zonder garanties van volledigheid, nauwkeurigheid of tijdigheid, en zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. GEVIMAR BV verklaart of garandeert niet dat deze website, de verschillende diensten die via deze website worden aangeboden en/of informatie, software of ander materiaal dat van deze website is gedownload, nauwkeurig, actueel, ononderbroken, foutloos of vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De eventuele hyperlinks of (indirecte) verwijzingen naar pagina’s of websites van derden impliceren op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. GEVIMAR BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van die websites en pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De inhoud van deze website (ingezonderd verwijzingen en hyperlinks naar andere websites) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden verwijderd, gewijzigd of aangevuld. GEVIMAR BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.