Zomerakkoord – Aftrekbaarheid van autokosten

Aftrekbaarheid van autokosten

 

Het zomerakkoord van de regering Michel bevat ook een luik autofiscaliteit. Het komt erop neer dat de CO2-uitstoot de bepalende factor wordt voor het aftrekpercentage in de personenbelasting en de bepalende factor blijft in de vennootschapsbelasting.

Beroepsmatige kosten met betrekking tot het gebruik van personenwagens waren in de personenbelasting tot op heden onderworpen aan een fiscale beperking van 75%. In de vennootschapsbelasting is deze aftrek beperkt in functie van de CO2-uitstoot.

In het zomerakkoord werd voor inkomstenjaren 2018 en 2019 de aftrekbaarheid geharmoniseerd. Met andere woorden: de aftrek is voortaan zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting beperkt in functie van de CO2-uitstoot.

Deze tabel geeft je een overzicht van welke aftrekpercentages gelden volgens het type diesel- en benzinemotor:

 

Aftrekpercentage Dieselmotor Benzinemotor
120% bij uitstoot van 0 g    
100% <= 60 gr CO2 <= 60 gr CO2
90% > 60 g CO2 maar <= 105 g > 60 g CO2 maar <=105 g
80% > 105 g CO2 maar <= 115 g > 105 g CO2 maar <= 125 g
75% > 115 g CO2 maar <= 145 g > 125 g CO2 maar <= 155 g
70% > 145 g CO2 maar <= 170 g > 155 g CO2 maar <= 180 g
60% > 170 g CO2 maar <= 190 g > 180 g CO2 maar <= 205 g
50% > 195 g CO2 of niet vermeld bij DIV > 205 g CO2 of niet vermeld bij DIV

 

Brandstofkosten blijven genieten van de 75% aftrekbaarheid en financieringskosten blijven 100% aftrekbaar.

 

Personenbelasting: heb je een auto aangekocht voor 2018?

Voor auto’s aangekocht of besteld voor 01.01.2018 mogen – in de personenbelasting – de beroepskosten gedaan of gedragen in 2018 en 2019, afgetrokken worden in functie van bovenstaande tabel als deze voordeliger uitvallen, maar ze behouden een minimale aftrek van 75%.

Heb je dus een auto met een gunstige CO2-uitstoot, dan kan de aftrek voor inkomsten 2018 en 2019 hoger zijn dan voorheen.

 

Vennootschapsbelasting: deze blijft ongewijzigd.

In de vennootschapsbelasting verandert er voor het aanslagjaar 2019 (verbonden met een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01.01.2018) en het aanslagjaar 2020 (verbonden met een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01.01.2019) niets aan de aftrekbaarheid.

 

Hoe zit het met meer- of minderwaarden bij verkoop?

Vroeger waren minderwaarden op personenwagens onderworpen aan de aftrekbeperking van 75%. Meerwaarden waren belastbaar voor 75%.

De bepalingen in het Zomerakkoord over de gewijzigde aftrekbaarheid vanaf 2018 hebben hier ook een invloed op. De minderwaarde zal voortaan aftrekbaar zijn in functie van het gewogen gemiddelde van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen. Op dezelfde manier zal de meerwaarde belastbaar zijn.

 

Heb je nog vragen over dit artikel?