Zomerakkoord – Afschrijvingen bij kleine vennootschappen

Afschrijvingen bij kleine vennootschappen

 

 

Kleine vennootschappen mogen in het jaar van aankoop van een investering een volledig jaar afschrijven, ongeacht de datum van aankoop. Grote vennootschappen dienen hun investering af te schrijven pro rata het aantal dagen dat ze de investering in hun bezit hebben. Vanaf 01.01.2020 moeten kleine vennootschappen ook pro rata afschrijven. Bovendien mag er niet meer degressief (lees: versneld) afgeschreven worden.

 

Investeringen zullen in het jaar van aankoop dus veel minder fiscaal effect hebben. Hierdoor kan het aangewezen zijn een geplande investering van 2020 te vervroegen naar 2019.

 

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen waarvan het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria op geconsolideerde basis mag overschrijden:

  • Personeelsbestand (jaargemiddelde): 50
  • Jaaromzet: 9 miljoen euro
  • Balanstotaal: 4,5 miljoen euro

Heb je nog vragen over dit artikel?