De investeringsaftrek

 

De investeringsaftrek is een tool om investeringen aan te moedigen.

Het doel van de investeringsaftrek is het aanmoedigen van investeringen voor zowel eenmanszaken, als voor (kleine) vennootschappen (artikel 15, §§ 1-6 W.Venn). Wil je meer weten over het begrip ‘kleine vennootschappen’? Lees dan ons artikel over de tariefdaling.

 

Hoe werkt de investeringsaftrek?

De winst wordt eenmalig vrijgesteld tot een deel van de aanschaffingswaarde van de investering. Voor nieuwe ‘gewone’ investeringen gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, zonder koppeling aan een bepaald aanslagjaar, bedraagt het basispercentage van de aftrek 20%.

Deze maatregel werd niet verlengd. Dit kan een bijkomende reden zijn om een geplande investering van 2020 te vervroegen naar 2019.

 

Het spreekt voor zich dat de investeringen aan bepaalde regels moeten voldoen. We zetten de voorwaarden graag even op een rijtje.

De investeringen moeten materiële of immateriële vaste activa zijn die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • afschrijfbaar over ten minste 3 jaar
  • in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
  • in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikt

Volgende investeringen zijn uitgesloten:

  • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa
  • activa die niet rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische activiteit
  • activa met een gemengd gebruik (bijvoorbeeld een computer die ook privaat gebruikt wordt)
  • personenwagens

Tot slot nog dit: de fiscale gunstmaatregel kan niet gecombineerd worden met de notionele intrestaftrek.

Heb je nog vragen over dit artikel?