Wanneer u goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, mag u deze niet zomaar gratis weggeven.

Gratis weggeven is in feite een onttrekking. Dit is kortweg een goed uit uw beroepsmatig vermogen halen en overbrengen naar uw privévermogen. U moet m.a.w. BTW betalen op de aankoopprijs of kostprijs van het goed.

Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op :

  • Gratis uitdelen van handelsmonsters : stalen die u zelf fabriceert of verkoopt en uitdeelt om producten kenbaar te maken. Hierop is geen herziening van de BTW nodig die werd afgetrokken. Dit geldt echter niet voor geestrijke dranken. Er mogen meerdere stalen aan één klant worden weggeven. Hierbij zorgt u best voor een gedetailleerde opsomming van wat precies werd weggegeven als staal.
  • Gratis uitdelen van reclameartikelen zoals bv. balpen, sleutelhangers, gadgets : hierop is ook geen herziening van de BTW nodig die werd afgetrokken. Doorgaans hebben ze een beperkte waarde. Er is wel vereist dat er een blijvende en opvallende benaming is van de onderneming. Verbruiksgoederen vallen hier niet onder (zoals bv. fles wijn met logo van de onderneming).
  • Relatiegeschenken : geschenken met waarde van minder dan €50 excl. BTW. Hier moet opnieuw geen herziening gebeuren van de BTW die werd afgetrokken. Vanaf 2017 is er een beperking van één relatiegeschenk per klant. Geestrijke dranken zijn ook hier uitgesloten.
  • Personeelsgeschenken :
    • Individuele geschenken : BTW niet aftrekbaar
    • Collectieve geschenken : BTW wel aftrekbaar.
    • Vanaf 2017 moet de waarde van het geschenk lager liggen dan € 50. Die grens mag verhoogd worden met € 50 per kind van de werknemer. De geschenken moeten niet langer meer gegeven worden ter gelegenheid van bv. eindejaarsfeesten.