•  Wie brengt je op de hoogte van het faillissement?

De curator van het faillissement bezorgt je een uitnodiging om de schuldvordering aan te geven.

  • Hoe moet je uw schuldvordering indienen?

Nieuw!  Sinds 01/04/2017 zijn de schuldeisers ook verplicht om een bijdrage van 6,00 euro te betalen voor een aangifte van schuldvordering, vroeger was dit gratis.

Er is een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van het faillissement om de schuldvordering in te dienen.

De schuldvordering moet elektronisch worden aangegeven via www.regsol.be (behalve door natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven).

Verlies je de termijn van 30 dagen uit het oog, dan is dit nog altijd geen ramp, want je kan nog altijd aangifte doen van de openstaande vorderingen tot één jaar na datum van het faillissement.

  • Zal je nog een deel van je geld terug zien?

Als gewone schuldeiser is de kans klein dat je nog je geld terug zal zien. De opbrengst gaat meestal eerst naar de bevoorrechte schuldeisers (bv. banken, RSZ, fiscus,…).

Tip!  Om problemen te vermijden, kan je in uw factuurvoorwaarden of leveringsbonnen een eigendomsvoorbehoud zetten. Dit wil zeggen dat je eigenaar blijft van de geleverde goederen, tot de factuur volledig werd betaald. Legt je klant dan de boeken neer, heb je het recht om je goederen terug op te eisen en op te halen.

Indien er een eigendomsvoorbehoud is, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan de curator.

Een leverancier van diensten (bv. accountantskantoor, softwareleverancier, communicatiebureau,…) kan onmogelijk een eigendomsvoorbehoud formuleren.

  • Hoe krijg je een fiscaal attest om het factuurbedrag af te boeken?

Alleen als je een schuldvordering aangeeft bij de curator, en hij deze aanvaardt, kan hij je een fiscaal bewijs bezorgen waaruit blijkt dat je het factuurbedrag niet meer zal kunnen innen.

Dankzij dit attest kan het factuurbedrag worden afgeboekt.

  • Hoe kan je de doorgestorte BTW recupereren?

Met het attest dat je van de curator krijgt, kan je de BTW die al werd doorgestort recupereren.