Voorafbetalingen venootschappen

Deze pagina stelt een aantal online tools voor je ter beschikking die je in staat stellen bepaalde veel voorkomende berekeningen te maken. Navigeren kan je in het menu aan de linkerzijde. Indien je meer informatie wenst over de specifieke regelingen, neem gerust contact op.

Welke vennootschappen moeten voorafbetalingen doen?

  • Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.
  • Buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners en die zich bezighouden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard.

De ondernemingen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Nut van voorafbetalingen voor vennootschappen

Vennootschappen die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering.

Opgelet! De ondernemingen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

Afsluitdatum: 31 maart 2018 Eerste voorafbetaling: 10/07/17
Tweede voorafbetaling: 10/10/17
Derde voorafbetaling: 10/01/18
Vierde voorafbetaling: 20/03/18
Afsluitdatum: 30 juni 2018 Eerste voorafbetaling: 10/10/17
Tweede voorafbetaling: 10/01/17
Derde voorafbetaling: 10/04/18
Vierde voorafbetaling: 20/06/18
Afsluitdatum: 30 september 2018 Eerste voorafbetaling: 10/01/18
Tweede voorafbetaling: 10/04/18
Derde voorafbetaling: 10/07/18
Vierde voorafbetaling: 20/09/18
Afsluitdatum: 31 december 2018 Eerste voorafbetaling: 10/04/18
Tweede voorafbetaling: 10/07/18
Derde voorafbetaling: 10/10/18
Vierde voorafbetaling: 20/12/18

 

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Praktisch

Rekening: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB)
Naam en adres van de begunstigde: Dienst “Voorafbetalingen – Vennootschappen”
Mededeling: de gestructureerde mededeling berekend op basis van uw ondernemingsnummer via de hiervoor aangeduide module

Voor meer info klik hier

Op zoek naar de gestructureerde mededeling?

Vul hier uw Belgisch btw-nummer in *