De btw-administratie zal strenger toekijken of alle wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur aanwezig zijn.  Indien dit niet het geval is, wordt de btw niet gerecupereerd en riskeert u een boete.

Het is heel belangrijk dat onder andere uw BTW- nummer vermeld wordt.   Alsook moet de BTW correct toegepast worden.  Een factuur met 21% BTW, terwijl het 6% of medecontractant moest zijn, is onterechte aangerekende btw en bijgevolg niet aftrekbaar.

De andere verplichte factuurvermeldingen zijn:

 • Het woord “Factuur”
 • Factuurdatum
 • Volgnummer
 • Datum van belastbaar feit voor levering of dienst
 • Vervaldatum
 • Identiteitsgegevens van leverancier of klant
 • Uw identiteitsgegevens
 • Vermelding bevoegde Rechtbank van Koophandel
 • Gedetailleerde omschrijving van de geleverde diensten of goederen
 • Maatstaf van heffing
 • Toegepaste btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde BTW
 • Reden van afwezigheid van btw:
  • medecontractant: “btw verlegd”
  • intracommunautair: “btw verlegd”
  • vrijstelling van btw: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk”

De factuur moet opgemaakt worden uiterlijk op de 15de kalenderdag van de maand die volgt na de maand waarin de goederen geleverd werden of de dienst voltooid werd.

Bij de opmaak van een creditnota moet de volgende vermelding worden opgenomen:

 • Het woord “Creditnota”
 • “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”
 • Verwijzing naar de oorspronkelijke factuurnummer en factuurdatum
 • Volgnummer: er is de keuze om de nummering verder te laten lopen tussen de andere facturen of om een aparte nummering te hanteren voor uw creditnota’s