Momenteel hebben al ruim 125.000 ondernemers de hinderpremie aangevraagd en ook voor de compensatiepremie werden al meer dan 40.000 aanvragen geregistreerd. Wie premies onrechtmatig aanvraagt, riskeert zware sancties.

VLAIO controleert mogelijk misbruik van het premiesysteem strikt en zal de inspectiecapaciteit verdubbelen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist.  Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om steunmaatregelen te gebruiken waarbij de ondernemers snel hun premie ontvangen en er dus pas achteraf een controle plaats vindt. 

Om die controle op de toekenning van de premies nog beter te kunnen uitvoeren, wordt de inspectiedienst van het Agentschap Innoveren en Ondernemen uitgebreid. Het team van 15 mensen krijgt nu versterking van nog eens 15 extra mensen. 

Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kan VLAIO op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding controles uitvoeren. De subsidie kan teruggevorderd worden in geval van niet-naleving van de voorwaarden.

Er is een verschil in aanpak voor de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Voor de hinderpremie is er een locatie die moet worden gesloten. Op basis van de aanvraag zelf werden reeds meer dan 21.000 aanvragen automatisch geweigerd o.a. omdat de activiteit niet onderworpen was aan een verplichte sluiting. In het verdere inspectieplan zullen ook de goedgekeurde aanvragen nog onderzocht worden.

Voor de compensatiepremie moet de ondernemer een omzetdaling van minstens 60% aantonen in de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of een andere relevante periode. Dit moet worden aangetoond op basis van geleverde prestaties of bijvoorbeeld kasontvangsten. Voor catering, verhuur van feestkledij, evenementen, … is de terugval in activiteiten vooraf duidelijk in te schatten. Voor andere beroepen is dat minder het geval, terwijl ook die een beroep kunnen doen op de premie. De compensatiepremie kan aangevraagd worden sinds 4 mei 2020, ook hier zullen controles gebeuren. 

Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie die vervolgens de geldboete of gevangenisstraf zal bepalen.

Kan ik mijn corona hinder- of compensatiepremie annuleren?

Dit is zeker mogelijk, maar VLAIO wijst er wel op dat er bij een annulatie van de hinderpremie geen enkele mogelijkheid meer is om een nieuw dossier hinderpremie in te dienen. 

In die zin beveelt VLAIO aan dat men in eerste instantie een mail stuurt naar het Contact Center (info@vlaio.be), zodat kan worden nagekeken dat het daadwerkelijk een echte annulatie betreft. Zo ja, kunnen zij dan de link naar het webformulier bezorgen.