Vanaf 01.01.2018 kunnen inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten voor particulieren en diensten in de deeleconomie onder bepaalde voorwaarden tot € 6.000 per jaar onbelast blijven.

Activiteit ?

  • Verenigingswerk ? Bedoeld zijn de op een lijst vermelde activiteiten die u verricht voor een vereniging, die bij de KBO ingeschreven moet zijn en geen winstoogmerk heeft. U kunt geen ‘verenigingswerk’ doen voor een organisatie waarvan u een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
  • Dienst voor particulieren ? Dat zijn diensten die ook op een lijst vermeld staan, die u verricht voor een of meerdere natuurlijke personen.
  • Dienst in de deeleconomie ? Dienst voor particulieren die verleend worden via de tussenkomst van een erkend elektronisch platform.

Voorwaarden ?

U mag met de vereniging of particulier, waarvoor u de diensten verricht, niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. De vrijstelling voor inkomsten van dergelijke aard is enkel mogelijk als u ofwel een zelfstandige bent die sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep, ofwel een werknemer bent die ten minste 80 % werkt ofwel gepensioneerd bent.

Formaliteiten ?

De prestaties zullen via een elektronische aangifte voorafgaandelijk gemeld moeten worden aan de RSZ. Naast de grens van € 6.000 per jaar, zal er ook een maandgrens ingesteld worden. Deze zal vermoedelijk op € 500 euro ingesteld worden.

Opgelet !

Bovenstaande wetgeving is nog steeds niet gepubliceerd. De definitieve teksten en de praktische modaliteiten volgen we verder op.