kassa

Wanneer u minder dan 3.000,00 euro (incl btw) moet betalen:

dan mag het volledige bedrag cash betaald worden.

Wanneer de prijs gelijk is aan of hoger is dan 3.000,00 euro (incl btw):

dan mag tot 10 procent van de prijs cash betaald worden, met een absoluut maximum van 3.000,00 euro.

Voorbeelden:

  • Herstelling dak huis 5.200,00 euro incl btw.
  • Maximum cash te betalen 520,00 (10% van 5.200,00 euro).

 

  • U koopt een auto voor 40.000,00 euro aan een autoverkoper.
  • U mag maximum 3.000,00 euro cash betalen.

Kan ik dit omzeilen door twee facturen te maken?

  • In principe wel: indien het gaat om TWEE aparte verkopen/diensten
  • Transacties die echter verband houden met elkaar worden als 1 transactie beschouwd.
  • Als u dus bijvoorbeeld een voorschotfactuur cash betaald en later de saldofactuur, wordt naar het volledige verschuldigde bedrag gekeken om te zien of de limiet wordt overschreden of niet.

In de vastgoedsector is cash betalen helemaal verboden. Bij de verkoop van een gebouw mag de betaling dus alleen per storting of per cheque gebeuren. Als u een woning laat bouwen of verbouwen mag u wel in cash betalen.

Indien de economische inspectie merkt dat u als ondernemer een overtreding hebt gemaakt op vlak van cashbetalingen dan riskeert u een boete. Die boete bedraag maximaal 10% van het bedrag dat ten onrechte in contanten werd betaald. Zowel de ondernemer als de klant kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van de boete.