Bedrijven die verplicht moesten sluiten (horeca, kappers, …) vanwege de coronamaatregelen konden financiële steun ontvangen in de vorm van een hinderpremie.

Deze premie bedroeg  éénmalig 4.000 euro en werd uitgebreid met 160 euro per dag dat uw vestiging moest gesloten blijven.  Die extra dagen werden ongeveer om de twee weken uitbetaald, afhankelijk van wat er op de Veiligheidsraad was beslist.  

We stellen vast dat klanten deze dagvergoeding blijven krijgen, ondanks het feit dat hun zaak opnieuw open mocht.  In sommige gevallen werd eerst een mail gestuurd naar de klant om hen in te lichten over de komende uitbetaling en bij anderen werd de bijdrage meteen gestort op hun rekening. 

Graag wijzen we er u op dat uitbetaalde premies, die u ten onrechte verkreeg, teruggevorderd kunnen worden.  

Ons inziens doet u er dus beter aan om meteen Vlaio in te lichten over de heropstart van u zaak en de eventueel ten onrechte ontvangen gelden.  

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n mail die een klant van ons mocht ontvangen: