Laat u een privéruimte in uw woning herinrichten om er een beroepsruimte van te maken, dan kan u volgende kosten aftrekken als beroepskosten :

  • Verbouwingskosten à 100% aftrekbaar of afschrijfbaar (afhankelijk van het bedrag): bv. behang- en schilderwerken, vernieuwen elektriciteit, leggen van nieuwe vloerbedekking.  Indien u deze werken zelf uitvoert zijn enkel de materialen die u koopt, aftrekbaar. Zorg zeker dat uw BTW-nummer vermeld staat op de factuur.
    • Tip : Normaal gezien dient u hier een intern stuk voor op te maken aan uzelf. Maar: voor herstellings-, onderhouds- en reinigingswerken hoeft dit niet indien de BTW volledig aftrekbaar is. Lees meer in het artikel “BTW betalen op werken voor uzelf”
  • Aankoopprijs deel van de woning : de aankoopprijs van het beroepsgedeelte is voor 100% afschrijfbaar. Het beroepsmatig gedeelte wordt vastgesteld aan de hand van de oppervlakte, de huurwaarde of de intensiteit van het gebruik.
    • Let op : de aftrek in verhouding tot het beroepsgedeelte moet ook worden toegepast voor de jaarlijkse kosten van de woning, zoals bv. intresten, verzekeringen, algemene herstellings- en onderhoudskosten.

PAS OP : Het inbrengen van een gedeelte van de woning kan bij stopzetting gevolgen hebben! Zoals bv. een herziening van de afgetrokken BTW, een gerealiseerde meerwaarde,…