De tax shift is een veel besproken maatregel van onze regering. Naast de negatieve kanten, zoals:

  • BTW op elektriciteit opnieuw 21% ipv 6%;
  • stijging accijnzen op diesel en alcohol (sinds 01/11/2015);
  • verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 01/01/2016;

zijn er ook een aantal positieve maatregelen. Deze zijn onder andere:

  • vermindering tarief sociale bijdragen van zelfstandigen (van 22% naar 20,5% over 3 jaar);
  • geen sociale werkgeversbijdragen op aanwerving 1ste werknemer in komende 5 jaar;
  • geleidelijke daling van de werkgeversbijdragen vanaf 2016;
  • verdubbeling investeringsaftrek tot 8% voor KMO’s en zelfstandigen.

Voor meer info omtrent deze maatregelen kunt uiteraard bij ons kantoor terecht.