Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

10 MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGEN NA COVID-19

De federale regering heeft reeds onderstaande 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Voor meer informatie, klik hier (update 15/03/2020).

 

 1. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

 

 1. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Een bijberoep combineren met tijdskrediet, het kan!

Er is altijd een hoge graad van oplettendheid vereist wanneer u inkomsten uit een zelfstandige activiteit combineert met een uitkering ten laste van de RVA.   Wanneer u zich in zo’n situatie bevindt, doet u er bijgevolg altijd goed aan om de RVA te contacteren met de vraag of uw uitkeringen in het gedrang komen. 

Sinds 1 augustus 2019 kunnen werknemers die hun prestaties hebben verminderd in het kader van en tijdskrediet of thematisch verlof, hun uitkeringen cumuleren met inkomsten uit hun zelfstandige activiteit. 

De voorwaarde die wordt gesteld is dat de zelfstandige activiteit minstens 12 maanden voor aanvang van het tijdskrediet of thematisch verlof werd uitgeoefend. 

Deze cumulatie wordt toegestaan voor maximum 24 maanden (in geval van halftijdse vermindering) of 60 maanden (in geval van 1/5de of 1/10de vermindering).

Indien u uw prestaties volledig hebt geschrapt ten behoeve van tijdskrediet of thematisch verlof, verandert de regelgeving niet.  

De bestaande regel houdt in dat een cumulatie wordt toegestaan voor een periode van maximum 12 maanden indien de zelfstandige activiteit ook ten minste 12 maanden voor aanvang van de vermindering van de prestaties werd uitgeoefend.

Opgelet!  U verliest uw uitkeringen wanneer u uw activiteit verderzet na deze 12, 24 of 60 maanden. 

 

Share en like: niet zo onschuldig

U kent ze wel, de ‘deel & like’ – berichten op het nieuwsoverzicht van Facebook.  Wellicht heeft u zelf reeds zo’n actie op poten gezet.  Dat u daarmee de Facebook Guidelines overtreedt en zelfs een boete van de kansspelcommissie riskeert, is dan misschien nieuw voor u.

Het lijkt zo efficiënt: een win-actie om massaal volgers bij te krijgen op uw Facebook-pagina.  Heel wat vrienden van uw bestaande volgers krijgen zo uw producten te zien op hun tijdlijn.
Met een goede campagne kan uw naambekendheid en uw verkoop plots razendsnel de hoogte in schieten. 

Vandaar dat iedere handelaar dan ook op deze trein lijkt te springen.  Open maar even uw Facebook-app en let even op het aantal ‘share en like’-posts die u ofwel onbewust voorbij veegt ofwel vrolijk deelt met uw vrienden.  Er lijkt maar geen einde aan te komen.

Maar… het mag eigenlijk niet. 

 

Lees hieronder wat zoal verboden is:

 • U mag uw volgers niet vragen om uw content te delen op hun persoonlijke tijdlijn.
 • Filmpjes van een tombolatrekking op Facebook zijn verboden. Een willekeurige verloting is strafbaar.
 • U mag deelnemers niet vragen om zichtzelf te taggen in een foto indien zij niet zelf op die foto staan. Een tag is immers altijd gekoppeld aan een persoon.
 • U mag deelnemers ook niet vragen om deel te nemen door berichten of foto’s op hun persoonlijk profiel te plaatsen.
 • U mag geen bijdragen vragen om deel te nemen.
 • De uiteindelijke winnaar(s) van de wedstrijd mag u niet taggen op uw pagina. Uiteraard kan u wel posten dat de winnaar bekend is en dat hij / zij een e-mail of persoonlijk bericht mag verwachten.

 

We geven u enkele tips om het beter aan te pakken:

 • Iedereen (ook niet-volgers) moet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 • U kan likes verzamelen en de likers mag u belonen.
 • U mag vragen om te reageren op geposte berichten of foto’s, of om iets te posten op UW pagina.
 • U mag een foto posten en bijvoorbeeld vragen naar reacties met originele antwoorden.
 • Als u werkt met een schiftingsvraag, voorzie dan in een verduidelijking zoals ‘de eerste reacties winnen’.
 • U kan gebruik maken van een app om de winnaar eerlijk te kiezen.
 • Het is een goed idee om vooraf een wedstrijdreglement op te maken om zo discussies achteraf te vermijden. Facebook eist dat u duidelijk aangeeft dat Facebook zelf gevrijwaard is en e de wedstrijd niet sponsort of goedkeurt.
 • Op Instagram hoeft u geen rekening te houden met de Facebook Guidelines en kan u wel nog vragen aan gebruikers om foto’s te posten op hun eigen account. Lotingen zijn hier echter ook verboden.

 

Wie de regels niet naleeft, riskeert dat zijn actie of pagina offline wordt gehaald. 
Wanneer u een tombola organiseert, bent u strafbaar en kan de kansspelcommissie u fors beboeten. 

Wees dus creatief met uw marketing!