Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Kortrijkse ReCaPremie en Handelspremie

Burgemeester Vincent Van Quickenborne was er aan het begin van de coronacrisis snel bij om de Kortrijkse ondernemers bijkomende premies te beloven.  Na de straffe uitspraken en beloftes was het helaas nog even wachten tot er effectief aanvragen konden ingediend worden.  Op 12 mei kwam hier verandering in en sindsdien kan je op de website van de stad terecht voor uw aanvraag.  Dat kan nog tot 15 juni.

ReCaPremie

Voor restaurants en cafés die bij de eerste aankondiging van de maatregelen de deuren verplicht dienden te sluiten is een ReCapremie
van € 1.000 voorzien. De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres. Het bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager.

Om in aanmerking te komen:

  • moet je de Corona Hinderpremie verkregen hebben van de Vlaamse Overheid voor een vestiging die actief was vóór 13 maart 2020 (je moet het bewijs hiervan mee opladen (pdf) bij je aanvraag);
  • moet jouw BTW of RSZ hoofdactiviteit een activiteit zijn die valt onder de Horecasector;
  • moet je over een indoor verbruikszaal beschikken van minimaal 16 zitplaatsen.

Voor meer informatie en om je aanvraag in te dienen klik je hier.

Handelspremie en eventpremie

Specifiek voor de handelszaken die deuren verplicht dienden te sluiten en de eventsector voorziet de stad binnen de actie “Handelaars helpen handelaars” een Handelspremie en een Eventpremie: een bijkomende premie van € 500. Dit bedrag voorzien ze onder de vorm van een injectiepremie: een digitale bon, die enkel kan besteed worden bij een erkende Kortrijkse leverancier. Deze bon zal geldig zijn vanaf 1 juni tem 1 oktober 2020.
De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres.

Voor deze premies zijn er enige onderlinge verschillen bij de voorwaarden:

Handelspremie Eventpremie
in aanmerking komen voor de Hinderpremie (VLAIO) in aanmerking komen voor de Compensatiepremie (VLAIO)
vestiging in Kortrijk BTW of RSZ activiteit die valt onder de eventsector of zelfstandige in bijberoep die verplicht moesten sluiten

 

De Handelspremie kan je aanvragen tot 15 juni 2020, de Eventpremie kan tot 30 juli 2020.

Klik hier voor meer info en de aanvraagprocedure van de Handelspremie.

Klik hier voor meer info en de aanvraagprocedure van de Eventpremie.

Let op voor hoge facturen van uw sociaal secretariaat!

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

 

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

 

Hoewel we dergelijke maatregelen in sommige gevallen beschouwen als een welgekomen uitstel om financiële ademruimte te creëren, zien we hierin ook een gevaar voor de toekomst.

Dit uitstel wordt bijna steeds automatisch verrekend door uw sociaal secretariaat. We stellen vast dat elk sociaal secretariaat (SD Worx, Liantis, Partena Professional, …) hier op een andere manier mee om gaat.  Ook het feit of u al dan niet werkt met domiciliëring van uw facturen kan zorgen voor een andere uitwerking van deze maatregel. In sommige gevallen wordt de bedrijfsvoorheffing niet aangerekend; in andere gevallen wordt het automatisch betaalde bedrag aan bedrijfsvoorheffing teruggestort.

We willen u waarschuwen dat uitstel in dit geval absoluut geen afstel is, zoals u kan zien in bovenstaande tabel met betaaltermijnen. 
U zal de bedrijfsvoorheffing dus alsnog moeten betalen. 

Graag adviseren we om uw facturen en betalingen aan uw sociaal secretariaat na te kijken om te weten welke betalingen u nog te wachten staan.  Indien u twijfelt over openstaande schulden, kan u natuurlijk ook steeds uw sociaal secretariaat contacteren.

Verhoogde controles op subsidiebedrog

Momenteel hebben al ruim 125.000 ondernemers de hinderpremie aangevraagd en ook voor de compensatiepremie werden al meer dan 40.000 aanvragen geregistreerd. Wie premies onrechtmatig aanvraagt, riskeert zware sancties.

VLAIO controleert mogelijk misbruik van het premiesysteem strikt en zal de inspectiecapaciteit verdubbelen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist.  Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om steunmaatregelen te gebruiken waarbij de ondernemers snel hun premie ontvangen en er dus pas achteraf een controle plaats vindt. 

Om die controle op de toekenning van de premies nog beter te kunnen uitvoeren, wordt de inspectiedienst van het Agentschap Innoveren en Ondernemen uitgebreid. Het team van 15 mensen krijgt nu versterking van nog eens 15 extra mensen. 

Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kan VLAIO op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding controles uitvoeren. De subsidie kan teruggevorderd worden in geval van niet-naleving van de voorwaarden.

Er is een verschil in aanpak voor de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Voor de hinderpremie is er een locatie die moet worden gesloten. Op basis van de aanvraag zelf werden reeds meer dan 21.000 aanvragen automatisch geweigerd o.a. omdat de activiteit niet onderworpen was aan een verplichte sluiting. In het verdere inspectieplan zullen ook de goedgekeurde aanvragen nog onderzocht worden.

Voor de compensatiepremie moet de ondernemer een omzetdaling van minstens 60% aantonen in de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of een andere relevante periode. Dit moet worden aangetoond op basis van geleverde prestaties of bijvoorbeeld kasontvangsten. Voor catering, verhuur van feestkledij, evenementen, … is de terugval in activiteiten vooraf duidelijk in te schatten. Voor andere beroepen is dat minder het geval, terwijl ook die een beroep kunnen doen op de premie. De compensatiepremie kan aangevraagd worden sinds 4 mei 2020, ook hier zullen controles gebeuren. 

Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie die vervolgens de geldboete of gevangenisstraf zal bepalen.

Kan ik mijn corona hinder- of compensatiepremie annuleren?

Dit is zeker mogelijk, maar VLAIO wijst er wel op dat er bij een annulatie van de hinderpremie geen enkele mogelijkheid meer is om een nieuw dossier hinderpremie in te dienen. 

In die zin beveelt VLAIO aan dat men in eerste instantie een mail stuurt naar het Contact Center (info@vlaio.be), zodat kan worden nagekeken dat het daadwerkelijk een echte annulatie betreft. Zo ja, kunnen zij dan de link naar het webformulier bezorgen.