Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Verplichte sluiting horeca: welke steunmaatregelen kan u verwachten?

Sinds afgelopen vrijdag zijn er nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus te lijf te gaan.
Eén van de beslissingen houdt in dat cafés en restaurants vanaf vandaag gesloten zullen blijven, en dat voor de komende 4 weken. 
In dezelfde adem waarin dit besluit werd uitgesproken, kwamen de beloftes om de nodige steun te voorzien voor de getroffen ondernemingen:

 

 1. Dubbel overbruggingsrecht

 

Voor zelfstandigen in de horeca, evenementen- en de cultuursector werd beslist om het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht te verdubbelen. Aanvankelijk was het maandelijks bedrag vastgelegd op net geen 1.300 euro voor een alleenstaande zelfstandige en op 1.600 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste. Die bedragen worden nu verdubbeld. Hiervoor wordt momenteel een wetsontwerp voorbereid.  De aanvragen hiervoor zullen opnieuw via uw sociaal verzekeringsfonds lopen. 

 

 1. Uitbreiding Vlaams Beschermingsmechanisme

 

 Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • Hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • Je moet omzetverlies niet aantonen
 • Bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • Je moet je omzetverlies aantonen
 • Heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

De premie kan normaal gezien gecombineerd worden met takeaway

(bron: Horeca Vlaanderen)

 

 1. Wat nog?

 

De federale regering garandeert ook dat alle werknemers uit de horeca een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zelfs al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend. Er komt ook een vrijstelling voor het derde kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

 

De beloftes zullen sowieso gevolg krijgen, maar het is momenteel nog koffiedik kijken hoe we dit alles moeten aanvragen en wat het wettelijk kader wordt.  Op dit moment werd de wettekst immers nog niet gepubliceerd en zijn ook de sociale verzekeringsfondsen nog voorzichtig met het geven van meer informatie.  

Hou dus zeker onze website / facebook in de gaten om op de hoogte te blijven!

 

 

Te veel hinderpremie ontvangen?

Bedrijven die verplicht moesten sluiten (horeca, kappers, …) vanwege de coronamaatregelen konden financiële steun ontvangen in de vorm van een hinderpremie.

Deze premie bedroeg  éénmalig 4.000 euro en werd uitgebreid met 160 euro per dag dat uw vestiging moest gesloten blijven.  Die extra dagen werden ongeveer om de twee weken uitbetaald, afhankelijk van wat er op de Veiligheidsraad was beslist.  

We stellen vast dat klanten deze dagvergoeding blijven krijgen, ondanks het feit dat hun zaak opnieuw open mocht.  In sommige gevallen werd eerst een mail gestuurd naar de klant om hen in te lichten over de komende uitbetaling en bij anderen werd de bijdrage meteen gestort op hun rekening. 

Graag wijzen we er u op dat uitbetaalde premies, die u ten onrechte verkreeg, teruggevorderd kunnen worden.  

Ons inziens doet u er dus beter aan om meteen Vlaio in te lichten over de heropstart van u zaak en de eventueel ten onrechte ontvangen gelden.  

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n mail die een klant van ons mocht ontvangen:

 

 

Tijdelijke BTW verlaging horeca

In het kader van economische herlanceringsmaatregelen ingevolge de coronacrisis, heeft de regering beslist een tijdelijke BTW-verlaging door te voeren voor de horeca. Het KB dat deze maatregel zal invoeren, moet nog worden gepubliceerd.

Tijdelijke BTW-verlaging

Het gaat om een verlaging van de BTW naar 6% voor alle restaurant- en cateringdiensten, vanaf 8 juni 2020 tot 31 december 2020, met uitzondering van:

 • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol.;
 • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.

De loutere leveringen (afhaal) en het verstrekken van voormelde alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse blijft onderworpen aan 21% BTW.

Aanpassingen aan GKS uitvoeren

Uiteraard heeft deze BTW-verlaging ook zijn gevolgen voor het gebruik van een kassasysteem. Het spreekt voor zich dat de geregistreerde kassasystemen in die zin moeten worden aangepast.

Standaard zijn in zo’n GKS 4 btw-codes voorzien:

 • A:        21 %
 • B:        12 %
 • C:          6 %
 • D:          0 %

De codes zelf moeten niet aangepast worden. Alle artikelen gekoppeld aan de code B moeten nu gekoppeld worden aan de code C. Ook de dranken die ter plaatse worden verbruikt moeten gekoppeld worden aan de code C in plaats van de code A, met uitzondering van de twee voormelde categorieën van alcoholische dranken waarvoor de code A van toepassing blijft.

BTW-plichtigen moeten van deze aanpassingen dus snel werk (laten) maken. De fiscus raadt ten zeerste af de gekoppelde codes te behouden en in de plaats de BTW-tarieven van die codes aan te passen. Evenmin mogen exploitanten voor de verstrekte restaurant- en/of cateringdiensten waarvoor het verlaagd BTW-tarief van 6% geldt, gemakkelijkheidshalve de code ‘take-out’ gebruiken.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.