Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Tijdelijke BTW verlaging horeca

In het kader van economische herlanceringsmaatregelen ingevolge de coronacrisis, heeft de regering beslist een tijdelijke BTW-verlaging door te voeren voor de horeca. Het KB dat deze maatregel zal invoeren, moet nog worden gepubliceerd.

Tijdelijke BTW-verlaging

Het gaat om een verlaging van de BTW naar 6% voor alle restaurant- en cateringdiensten, vanaf 8 juni 2020 tot 31 december 2020, met uitzondering van:

  • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol.;
  • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.

De loutere leveringen (afhaal) en het verstrekken van voormelde alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse blijft onderworpen aan 21% BTW.

Aanpassingen aan GKS uitvoeren

Uiteraard heeft deze BTW-verlaging ook zijn gevolgen voor het gebruik van een kassasysteem. Het spreekt voor zich dat de geregistreerde kassasystemen in die zin moeten worden aangepast.

Standaard zijn in zo’n GKS 4 btw-codes voorzien:

  • A:        21 %
  • B:        12 %
  • C:          6 %
  • D:          0 %

De codes zelf moeten niet aangepast worden. Alle artikelen gekoppeld aan de code B moeten nu gekoppeld worden aan de code C. Ook de dranken die ter plaatse worden verbruikt moeten gekoppeld worden aan de code C in plaats van de code A, met uitzondering van de twee voormelde categorieën van alcoholische dranken waarvoor de code A van toepassing blijft.

BTW-plichtigen moeten van deze aanpassingen dus snel werk (laten) maken. De fiscus raadt ten zeerste af de gekoppelde codes te behouden en in de plaats de BTW-tarieven van die codes aan te passen. Evenmin mogen exploitanten voor de verstrekte restaurant- en/of cateringdiensten waarvoor het verlaagd BTW-tarief van 6% geldt, gemakkelijkheidshalve de code ‘take-out’ gebruiken.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.

Kortrijkse ReCaPremie en Handelspremie

Burgemeester Vincent Van Quickenborne was er aan het begin van de coronacrisis snel bij om de Kortrijkse ondernemers bijkomende premies te beloven.  Na de straffe uitspraken en beloftes was het helaas nog even wachten tot er effectief aanvragen konden ingediend worden.  Op 12 mei kwam hier verandering in en sindsdien kan je op de website van de stad terecht voor uw aanvraag.  Dat kan nog tot 15 juni.

ReCaPremie

Voor restaurants en cafés die bij de eerste aankondiging van de maatregelen de deuren verplicht dienden te sluiten is een ReCapremie
van € 1.000 voorzien. De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres. Het bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager.

Om in aanmerking te komen:

  • moet je de Corona Hinderpremie verkregen hebben van de Vlaamse Overheid voor een vestiging die actief was vóór 13 maart 2020 (je moet het bewijs hiervan mee opladen (pdf) bij je aanvraag);
  • moet jouw BTW of RSZ hoofdactiviteit een activiteit zijn die valt onder de Horecasector;
  • moet je over een indoor verbruikszaal beschikken van minimaal 16 zitplaatsen.

Voor meer informatie en om je aanvraag in te dienen klik je hier.

Handelspremie en eventpremie

Specifiek voor de handelszaken die deuren verplicht dienden te sluiten en de eventsector voorziet de stad binnen de actie “Handelaars helpen handelaars” een Handelspremie en een Eventpremie: een bijkomende premie van € 500. Dit bedrag voorzien ze onder de vorm van een injectiepremie: een digitale bon, die enkel kan besteed worden bij een erkende Kortrijkse leverancier. Deze bon zal geldig zijn vanaf 1 juni tem 1 oktober 2020.
De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres.

Voor deze premies zijn er enige onderlinge verschillen bij de voorwaarden:

Handelspremie Eventpremie
in aanmerking komen voor de Hinderpremie (VLAIO) in aanmerking komen voor de Compensatiepremie (VLAIO)
vestiging in Kortrijk BTW of RSZ activiteit die valt onder de eventsector of zelfstandige in bijberoep die verplicht moesten sluiten

 

De Handelspremie kan je aanvragen tot 15 juni 2020, de Eventpremie kan tot 30 juli 2020.

Klik hier voor meer info en de aanvraagprocedure van de Handelspremie.

Klik hier voor meer info en de aanvraagprocedure van de Eventpremie.

Let op voor hoge facturen van uw sociaal secretariaat!

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

 

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

 

Hoewel we dergelijke maatregelen in sommige gevallen beschouwen als een welgekomen uitstel om financiële ademruimte te creëren, zien we hierin ook een gevaar voor de toekomst.

Dit uitstel wordt bijna steeds automatisch verrekend door uw sociaal secretariaat. We stellen vast dat elk sociaal secretariaat (SD Worx, Liantis, Partena Professional, …) hier op een andere manier mee om gaat.  Ook het feit of u al dan niet werkt met domiciliëring van uw facturen kan zorgen voor een andere uitwerking van deze maatregel. In sommige gevallen wordt de bedrijfsvoorheffing niet aangerekend; in andere gevallen wordt het automatisch betaalde bedrag aan bedrijfsvoorheffing teruggestort.

We willen u waarschuwen dat uitstel in dit geval absoluut geen afstel is, zoals u kan zien in bovenstaande tabel met betaaltermijnen. 
U zal de bedrijfsvoorheffing dus alsnog moeten betalen. 

Graag adviseren we om uw facturen en betalingen aan uw sociaal secretariaat na te kijken om te weten welke betalingen u nog te wachten staan.  Indien u twijfelt over openstaande schulden, kan u natuurlijk ook steeds uw sociaal secretariaat contacteren.