Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Een BV(ba) zonder kapitaal

Heeft u het al gehoord?  De BVBA werd een BV.  Het begrip ‘startkapitaal’ viel sedert 1 mei weg. 
U hoeft geen 18.600 euro of 6.200 euro (bij meerdere vennoten) meer op te hoesten als u de overstap wil maken naar de meest voorkomende vennootschapsvorm.

Op 1 mei 2019 ging het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in voege en dat was nogal een ‘big deal’ in het vennootschapslandschap.

Bestaande vennootschappen moeten niet vrezen; er verandert niet meteen zo veel.  Op termijn (tegen 01.01.2024) dient elke vennootschap zijn statuten aangepast te hebben naar de nieuwe wetgeving maar de kans is groot dat u in tussentijd een statutenwijziging zal doorvoeren (naamswijziging, doelwijziging, e.d.).  U kan u op dat moment in orde stellen.

Nieuwe oprichtingen zullen echter wel al onder de nieuwe wetgeving vallen. 

Wanneer u dus naar de boekhouder of notaris stapt om een BV op te richten, zal er in plaats van een ‘startkapitaal’ gesproken worden over een ‘aanvangsvermogen’.   
Dat aanvangsvermogen bestaat uit een inbreng in de vorm van geld, activa of expertise. 

 

De oprichters dienen er op toe te zien dat de BV over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

 

Hoeveel is ‘toereikend’?

Het concrete antwoord hierop hangt af van heel wat factoren zoals sector, activiteit, investeringen, prognose van de inkomsten, enz…  Het bedrag zal dus verschillend zijn per oprichting en wordt bepaald volgens de specifieke situatie en de behoeften van de vennootschap. 

Het aanvangsvermogen moet verantwoord worden in het op te stellen financieel plan.  Uw intenties worden in dit financieel plan cijfermatig berekend en verantwoord.

De oprichting van een BV kan financieel dus een stuk minder zwaar uitvallen dan vroeger, maar zoals altijd heerst het ‘bezint eer ge begint’-principe.  Het spreekt voor zich dat u bij dergelijke beslissingen best eerst advies inwint bij Gevimar.

 

Bye bye kaartlezer: maak kennis met de ITSME-app

 

Als het goed is, mag het ook gezegd worden.

Dankzij de ITSME-app nemen we afscheid van de kaartlezer.   
Met de applicatie kunt u in een handomdraai inloggen bij uw online bank, de overheidsportalen en nog vele andere websites.  Met enkel een vingerafdruk of een code kan u tevens transacties goedkeuren, documenten ondertekenen en zoveel meer.

 

Blijf maar lekker waar je bent

U heeft wel andere dingen te doen dan naar de bank te hollen of naar ons, uw boekhouder, om uw identiteitskaart even in de lezer te komen steken.  
Dat weten we.  
Toch vragen we u vaak om langs te komen hiervoor.  Een aanvraag KMO-portefeuille, uw personenbelasting indienen, invullen van het UBO-register,… 
Het gebruik is snel, eenvoudig en de applicatie is bovendien gratis EN veilig!

 

Talloze mogelijkheden

Vandaag werkt ITSME al samen met heel wat bekende en minder bekende partners. Bij de grote banken zoals ING, Belfius, KBC en BNP Paribas Fortis is het al niet meer noodzakelijk om te sukkelen met verschillende kaartlezers.  Met de app kunt u zowel inloggen als transacties bevestigen.

Wij zijn vooral gelukkig met de samenwerking met CSAM; deze module wordt gebruikt om zowat op alle belangrijke overheidsportalen in te loggen. Naast het inloggen met eID of token kan dit dus ook met deze app. 
Concreet: u hoeft geen kaartlezer of kaartje met codes meer bij de hand te hebben om ons eender welke volmacht te verlenen. 

Ook websites zoals Kind & Gezin, Proximus, Doccle en Nexuzhealth werken al met dit systeem.
Belangrijke documenten ondertekenen?  Uw medisch dossier inkijken? Kinderspel!

 

Eénmalige activatie

Om aan de slag te kunnen moet u nog één allerlaatste keer uw kaartlezer(s) en kaarten op tafel leggen. Uiteraard begint alles met het downloaden van de app in de Appstore (iOs) of Google Play (Android).  Via de ITSME-website en/of via de partnerbanken kan u dan aan de slag om uw identiteitsgegevens te koppelen. 
Om uw bank te koppelen heeft u hiervoor uw desbetreffende kaartlezer en uw bankkaart nodig.  
Koppelt u de app via de ITSME-website dan houdt u best uw eID met bijhorende pincode en kaartlezer bij de hand.
Als u klaar bent met de activatie heeft u in de toekomst genoeg aan een vijfcijferige code of –nog beter-  uw vingerafdruk om gebruik te maken van deze eenvoudige applicatie.

 

Wij ijveren er dus voor dat u die blinkende smartphone gebruikt om uw administratieve verplichtingen te vereenvoudigen. De installatie kost u weinig moeite, geen geld en levert u toch op eenvoudige manier tijdswinst op.  Plus, als wij u in de toekomst vragen om een nieuwe volmacht, ziet u daar geen enkel probleem in.  Win-win!

 

Ziekte-uitkering vanaf eerste dag?

Huidige regeling

Sinds 1 januari 2018 kan je als zelfstandige een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de vijftiende ziektedag. Er is dus een soort wachtperiode van 2 weken. In het vakjargon staat deze wachtperiode gekend als “carenzperiode”. Tot eind 2017 was deze nog een maand, waardoor je pas recht had op een uitkering vanaf de tweede maand ziekte.


Aanpassing vanaf 1 juli

Op 1 juli 2019 verdwijnt deze carenzperiode. Een zelfstandige die vanaf dat ogenblik ziek valt, krijgt vanaf de eerste dag een uitkering, op voorwaarde dat:

  • hij/zij minstens 8 dagen ziek zal zijn én
  • tijdig aangifte doet van de arbeidsongeschiktheid.

Een uitkering aanvragen met terugwerkende kracht zal niet langer mogelijk zijn.


Wat te doen?

Wanneer je door ziekte of ongeval vermoedelijk langer dan 7 dagen “out” zal zijn, vraag je de dokter een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Dus géén gewoon ziektebriefje! De datum van het getuigschrift bepaalt de start van je arbeidsongeschiktheid. Het getuigschrift dient je binnen de 7 dagen per post, liefst aangetekend, te bezorgen aan je ziekenfonds.