Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Tax shift: ook positieve veranderingen?

De tax shift is een veel besproken maatregel van onze regering. Naast de negatieve kanten, zoals:

  • BTW op elektriciteit opnieuw 21% ipv 6%;
  • stijging accijnzen op diesel en alcohol (sinds 01/11/2015);
  • verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 01/01/2016;

zijn er ook een aantal positieve maatregelen. Deze zijn onder andere:

  • vermindering tarief sociale bijdragen van zelfstandigen (van 22% naar 20,5% over 3 jaar);
  • geen sociale werkgeversbijdragen op aanwerving 1ste werknemer in komende 5 jaar;
  • geleidelijke daling van de werkgeversbijdragen vanaf 2016;
  • verdubbeling investeringsaftrek tot 8% voor KMO’s en zelfstandigen.

Voor meer info omtrent deze maatregelen kunt uiteraard bij ons kantoor terecht.

WAARSCHUWING: valse RSZ-betaaluitnodigingen!!

Beste klanten,

Betreft: Vervalste berichten met uitnodiging tot betaling van achterstallige bijdragen aan de RSZ

De RSZ werd gisteren in kennis gesteld van een incident, waarbij bepaalde werkgevers een uitnodiging mochten ontvangen van de Directie Inning, met verzoek tot betaling van bepaalde bijdragen in het kader van een regularisatie voor het jaar 2014.

Bij nader onderzoek is gebleken dat het hier om vervalste documenten gaat, waarbij tevens een ander bankrekeningnummer werd vermeld, dan het officieel gekende bankrekeningnummer van de Rijksdienst.

Op basis van informatie in ons bezit, zouden deze documenten in een briefomslag toekomen van de RSZ, doch met een gekleefde zegel en verzonden via de post.

Op dit ogenblik wordt in samenwerking met het Parket van Brussel alles in het werk gesteld om dit soort praktijken in kaart te brengen, om de daders te vinden en om de gevolgen hiervan zo snel en zo maximaal mogelijk te kunnen stoppen.

Mochten jullie dergelijke documenten ontvangen, gelieve hierbij melding te maken bij ons kantoor en de RSZ-diensten. Hiertoe richt u zich naar karel.deridder@rsz.fgov.be, met kopie t.a.v. ilse.selderslaghs@rsz.fgov.be (graag met een kopie van het betreffende schrijven).

OPGELET : frauduleuze informatievraag in omgang

Graag waarschuwen wij u omtrent een frauduleuze brief die in omgang werd gebracht.

Deze brief, uitgaand van zogenaamde “Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken” verzoekt recent opgericht ondernemingen om hun gegevens aan te vullen via een website.

Intussen zou betreffende webadres geblokkeerd zijn door de overheid, doch wij manen aan de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij gelijkaardige briefwisseling. Bent u niet zeker over de legitimiteit, aarzel niet en neem contact op met ons kantoor.