Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Attest ‘telewerk niet mogelijk’

Vanaf 2 november is het verplicht om alle werknemers hun functie te laten uitoefenen via telewerk, waar dit mogelijk is. 
Dit voor zolang de maatregelen tijdens de lockdown van kracht blijven.  

Hierbij wordt automatisch gedacht aan kantoren, maar wat met bedrijven in de bouw, transportsector, …?

In het ministerieel besluit staat te lezen dat de regel geldt voor iedereen ‘tenzij die onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening’.

Het wordt verplicht om aan werknemers die niet kunnen telewerken een document over te maken waarin u als werkgever uitlegt waarom dat niet mogelijk is.  

Het attest is nogal controversieel omdat niet-essentiële verplaatsingen nog steeds toegelaten zijn en er dus niet specifiek wordt gecontroleerd op de reden van uw verplaatsing.   Wat wel wordt vermoed is dat er controles op de werkvloer zullen plaatsvinden.  Controleurs die de letter van de wet minutieus volgen, zullen in de mogelijkheid zijn om die attesten op te vragen en bij het ontbreken ervan eventueel boetes op te leggen.

Hier vindt u zo’n attest: attest geen telewerk mogelijk pdf

Verplichte sluiting horeca: welke steunmaatregelen kan u verwachten?

Sinds afgelopen vrijdag zijn er nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus te lijf te gaan.
Eén van de beslissingen houdt in dat cafés en restaurants vanaf vandaag gesloten zullen blijven, en dat voor de komende 4 weken. 
In dezelfde adem waarin dit besluit werd uitgesproken, kwamen de beloftes om de nodige steun te voorzien voor de getroffen ondernemingen:

 

 1. Dubbel overbruggingsrecht

 

Voor zelfstandigen in de horeca, evenementen- en de cultuursector werd beslist om het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht te verdubbelen. Aanvankelijk was het maandelijks bedrag vastgelegd op net geen 1.300 euro voor een alleenstaande zelfstandige en op 1.600 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste. Die bedragen worden nu verdubbeld. Hiervoor wordt momenteel een wetsontwerp voorbereid.  De aanvragen hiervoor zullen opnieuw via uw sociaal verzekeringsfonds lopen. 

 

 1. Uitbreiding Vlaams Beschermingsmechanisme

 

 Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • Hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • Je moet omzetverlies niet aantonen
 • Bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • Je moet je omzetverlies aantonen
 • Heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

De premie kan normaal gezien gecombineerd worden met takeaway

(bron: Horeca Vlaanderen)

 

 1. Wat nog?

 

De federale regering garandeert ook dat alle werknemers uit de horeca een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zelfs al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend. Er komt ook een vrijstelling voor het derde kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

 

De beloftes zullen sowieso gevolg krijgen, maar het is momenteel nog koffiedik kijken hoe we dit alles moeten aanvragen en wat het wettelijk kader wordt.  Op dit moment werd de wettekst immers nog niet gepubliceerd en zijn ook de sociale verzekeringsfondsen nog voorzichtig met het geven van meer informatie.  

Hou dus zeker onze website / facebook in de gaten om op de hoogte te blijven!

 

 

Te veel hinderpremie ontvangen?

Bedrijven die verplicht moesten sluiten (horeca, kappers, …) vanwege de coronamaatregelen konden financiële steun ontvangen in de vorm van een hinderpremie.

Deze premie bedroeg  éénmalig 4.000 euro en werd uitgebreid met 160 euro per dag dat uw vestiging moest gesloten blijven.  Die extra dagen werden ongeveer om de twee weken uitbetaald, afhankelijk van wat er op de Veiligheidsraad was beslist.  

We stellen vast dat klanten deze dagvergoeding blijven krijgen, ondanks het feit dat hun zaak opnieuw open mocht.  In sommige gevallen werd eerst een mail gestuurd naar de klant om hen in te lichten over de komende uitbetaling en bij anderen werd de bijdrage meteen gestort op hun rekening. 

Graag wijzen we er u op dat uitbetaalde premies, die u ten onrechte verkreeg, teruggevorderd kunnen worden.  

Ons inziens doet u er dus beter aan om meteen Vlaio in te lichten over de heropstart van u zaak en de eventueel ten onrechte ontvangen gelden.  

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n mail die een klant van ons mocht ontvangen: