Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Fiscale rechtsbijstand: een nuttige verzekering

 

De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met een fiscale controle is sterk toegenomen.

Omdat de gevolgen van deze controles financieel hoog kunnen oplopen, moet je kunnen rekenen op de intensieve bijstand van jouw accountant. Als een rechtszaak noodzakelijk is, neem je best ook een goede fiscaal advocaat onder de hand.

De kosten voor een optimale begeleiding komen nooit op het goede moment en kunnen sterk oplopen.

Wij delen deze bezorgdheid en bieden daarom een fiscale rechtsbijstandsverzekering aan.

Als klant van Gevimar kan je bovendien toetreden tot de polis Liantis fiscale rechtsbijstand aangezien Liantis en ons kantoor een samenwerking hebben afgesloten waarbij wij dit voordelig tarief aanbieden.

Je hoeft geen klant te zijn van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds / Sociaal secretariaat om hierbij aan te sluiten.

Deze polis vergoedt onze erelonen als die van de fiscale advocaten.

De polis kent diverse voordelen:

 • De polis biedt een uitzonderlijk hoge dekking van 30.000 euro incl. btw voor de administratie voor Belgische inkomstenbelastingen en de administratie voor BTW (15.000 euro incl. btw voor de administratieve verdediging & 15.000 euro incl. btw voor de gerechtelijke verdediging).
 • We werken met een derdebetalerssyteem. Je hoeft de kosten voor de begeleiding van jouw controle niet voor te schieten. De erelonen worden rechtstreeks betaald door de verzekeringsmaatschappij.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.

 

Als klant van Gevimar geniet je daar bovenop ook volgende voordelen:

 • Je geniet uitgebreidere waarborgen dan in een individuele aansluiting:
 • Dekking tot 300 euro bij een vraag om inlichting
 • Vergoeding van een tweede bijstandsverlener in de administratieve fase (tot 5.000 euro incl. btw)
 • De premie is stukken goedkoper dan een individuele aansluiting én is een vast bedrag, onafhankelijk van je omzet. Voor het jaar 2021 werd een jaarpremie bedongen van slechts 300 euro incl. taksen en lasten per onderneming of eenmanszaak (minimum 400 euro incl. btw als je individueel aansluit).

 

De wachttijd voor de polis bedraagt vier maanden en start na je inschrijving. Er is geen tussenkomst voor:

 • Strafrechtelijke en administratieve boetes
 • Loutere wanbetaling
 • Niet tijdig indienen van de aangifte
 • Kosten en erelonen wanneer fiscale fraude wordt gepleegd

 

Indien je bijkomende informatie of een offerte wenst, kan je je steeds wenden tot Liantis (risksolutionsrechtsbijstand@liantis.be of 016 31 09 71). Aarzel niet om contact op te nemen!

Je kan hierbij gebruik maken van dit formulier: Document doorgeven info fiscale rechtsbijstand.

Inschrijven kan bij Liantis. De inschrijving is pas volledig als de contracten zijn ondertekend en de premie is betaald.

 

 

*premie indicatief en onderhevig aan wijzigingen

 

Dit is reclame voor het product fiscale rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar is Euromex, een Belgische onderneming. Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. De verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als deze niet wordt tijdig opgezegd. Hoe een klacht indienen bij Liantis, wordt beschreven op https://www.liantis.be/nl/overliantis/risksolutions/assurmifid. Hoe een klacht indienen bij Euromex, wordt beschreven op www.euromex.be. Hoe een klacht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen wordt ingediend, wordt beschreven op www.ombudsman.as.

Nieuwe regeling voor de aangifte van buitenlands onroerend goed

Ben je eigenaar van een of meerdere onroerende goederen in het buitenland? Dan hou je best rekening met enkele wijzigingen. Onder Europese druk besliste de Belgische Staat om voor buitenlands onroerend goed een soort kadastraal inkomen toe te passen. Die waarde dient vanaf inkomstenjaar 2021 als basis voor de belasting op jouw tweede verblijf in het buitenland.

 

Waarom komt er een wijziging?

Europa uitte meermaals bezwaren tegen de ongelijke belasting op buitenlandse en binnenlandse onroerende goederen. Vanaf 1 januari 2021 gelden dus dezelfde belastingregels voor eigendommen in België en het buitenland.

De Administratie Opmetingen en Waarderingen krijgt de taak om voor alle buitenlandse eigendommen een kadastraal inkomen te bepalen. Dat gebeurt op basis van de gegevens die jij als eigenaar verschaft.

 

Wie dient een aangifte in?

De aangifteplicht geldt voor natuurlijke personen of vzw’s die onderworpen zijn aan de (rechts)personenbelasting die eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn van onroerende goederen in het buitenland.

De nieuwe regeling is dus niet van toepassing voor vennootschappen.

 

Wat is het kadastraal inkomen (KI)?

De huidige normale verkoopwaarde van het onroerend goed dient als basis voor het kadastraal inkomen. De KI-waarde is een fictief cijfer en verwijst net zoals het Belgische kadastraal inkomen naar een referentieperiode in 1975.

De KI-waarde van het buitenlands onroerend goed bedraagt 5,3% van de normale verkoopwaarde op 1 januari 1975. Is er voor je tweede verblijf geen referentieperceel beschikbaar? Dan past de administratie op de actuele normale verkoopwaarde een correctiewaarde toe om de normale verkoopwaarde voor 1 januari 1975 te bepalen. Die correctiewaarde verandert jaarlijks.

Kocht je bijvoorbeeld in 2020 een vakantieverblijf in Italië voor een aankoopprijs van 250.000 euro? Dan bereken je het kadastraal inkomen voor het aanslagjaar 2022 als volgt:

KI = (aankoopprijs/correctiefactor 2020) x 5,3% = (250.000/15,036) x 5,3% = € 881,22

 

Welke informatie geef je aan?

Om de KI-waarde van je tweede verblijf te berekenen, heeft de Administratie Opmetingen en Waarderingen de volgende gegevens nodig:

 • een korte beschrijving van het goed;
 • de locatie van het goed (land en adres);
 • de normale verkoopwaarde op vandaag van gebouwde onroerende goederen of de oppervlakte van gronden. Ken je de normale verkoopwaarde niet? Dan vermeld je als belastingplichtige de prijs en het jaar van aankoop, de kosten van eventuele na de aanschaffing uitgevoerde werkzaamheden en het jaar van voltooiing van die werken.

 

Waar geef je buitenlandse onroerende goederen aan?

Je bent verplicht om buitenlandse onroerende goederen aan te geven bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Dat kan als volgt:

 • een brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33 bus 55, 1030 Brussel;
 • een e-mail aan foreigncad@minfin.fed.be;
 • het invulformulier op myminfin.be.

 

Wanneer moet de belastingdienst ten laatste op de hoogte zijn van buitenlands onroerend goed?

Was je voor 31 december 2020 eigenaar van onroerende goederen in het buitenland? Dan heb je tot 31 december 2021 tijd om aangifte te doen. Het online aangifteformulier is beschikbaar vanaf juni 2021. Gaf je in vorige belastingaangiftes al een tweede verblijf in het buitenland aan? Dan hoef je niets te doen. De belastingdienst neemt zelf contact met je op.

Werd je tussen 1 januari 2021 en 24 februari 2021 eigenaar van buitenlands onroerend goed? Dan ben je verplicht om je aangifte voor 30 juni 2021 in te dienen.

Kocht je na 25 februari 2021 onroerend vastgoed in het buitenland? Dan heb je vier maanden tijd om de Administratie Opmetingen en Waarderingen op de hoogte te brengen van je aankoop.

 

Wat gebeurt er als je de nieuwe regelgeving niet naleeft?

Bij een verkeerde aangifte van je tweede verblijf in het buitenland riskeer je een boete van 250 tot 3.000 euro.

 

Heb je nog vragen? Wil je hulp om je aangifte in te vullen? Neem dan zeker contact met ons op. Wij leiden de administratieve organisatie graag in goede banen.

Terrasje doen?

Samen met jou zijn we ontzettend blij dat de horecazaken terug open mogen. Een terrasje doen, een hapje eten, genieten van het mooie lenteweer. We wensen je een fantastische start en zonnige dagen.

 

Ook nu kan je rekenen op steun. De Belgische overheid besliste namelijk om het btw-tarief voor restaurant- en cateringbedrijven te verlagen tot 6%. De steunmaatregel is van kracht van 8 mei 2021 tot 30 september 2021.

 

Wanneer geldt het verlaagde btw-tarief? Het verlaagde btw-tarief van 6% is van toepassing op:

 • dranken en maaltijden bij consumptie ter plaatse in een restaurant
 • dranken en maaltijden van cateringbedrijven bij consumptie op een gehuurde locatie
 • alcoholische en niet-alcoholische dranken bij consumptie in een café

Wanneer geldt het verlaagde btw-tarief niet? Het gebruikelijke btw-tarief van 21% blijft van toepassing op alcoholische dranken om mee te nemen (de zogenoemde takeawaydranken).

 

Maak het jezelf gemakkelijk en pas de programmering van je geregistreerd kassasysteem zo snel mogelijk aan.

 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op. We geven je graag advies.