Een faillissement van een klant betekent niet automatisch een einde van de overeenkomst. De curator die wordt aangesteld moet een beslissing nemen over het al dan niet stopzetten van de overeenkomst en moet u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

Mocht de curator u niet spontaan op de hoogte stellen, moet u zelf een aangetekende brief sturen met de vraag wat er beslis werd in verband met de overeenkomst die u heeft met uw klant. De curator moet u hier binnen de 15 dagen een antwoord op geven. Indien u binnen deze termijn geen antwoord hebt ontvangen, wordt de lopende overeenkomst als verbroken beschouwd.

failliet