Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

 

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

 

Hoewel we dergelijke maatregelen in sommige gevallen beschouwen als een welgekomen uitstel om financiële ademruimte te creëren, zien we hierin ook een gevaar voor de toekomst.

Dit uitstel wordt bijna steeds automatisch verrekend door uw sociaal secretariaat. We stellen vast dat elk sociaal secretariaat (SD Worx, Liantis, Partena Professional, …) hier op een andere manier mee om gaat.  Ook het feit of u al dan niet werkt met domiciliëring van uw facturen kan zorgen voor een andere uitwerking van deze maatregel. In sommige gevallen wordt de bedrijfsvoorheffing niet aangerekend; in andere gevallen wordt het automatisch betaalde bedrag aan bedrijfsvoorheffing teruggestort.

We willen u waarschuwen dat uitstel in dit geval absoluut geen afstel is, zoals u kan zien in bovenstaande tabel met betaaltermijnen. 
U zal de bedrijfsvoorheffing dus alsnog moeten betalen. 

Graag adviseren we om uw facturen en betalingen aan uw sociaal secretariaat na te kijken om te weten welke betalingen u nog te wachten staan.  Indien u twijfelt over openstaande schulden, kan u natuurlijk ook steeds uw sociaal secretariaat contacteren.