Vandaag betaalt een zelfstandige in hoofdberoep een minimumbijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal. Dit is berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.296,25 euro. Als beginnend zelfstandige kan die bijdrage een zware financiële last zijn om te dragen.

In het zogenaamde zomerakkoord komt de regering daaraan tegemoet.  De regering heeft beslist om progressieve inkomensdrempels in te voeren vanaf 1/1/2018.  Dat akkoord is in een wetsontwerp gegoten en goedgekeurd .  Het is nu nog even wachten tot alles definitief tot wet gestemd is.

De kwartaalbijdrage tot het einde van het 1ste jaar zou verlaagd kunnen worden tot 221,60 euro op een geraamd inkomen van 4.432,08 euro.  Gedurende het 2de jaar loopt het weer op tot 443,21 euro op een geraamd inkomen van 8.864,17 euro. Vanaf het 3de jaar worden de volle bijdragen betaald.

Die korting geldt niet voor iedereen.   Enkel startende zelfstandigen die op 1/4/2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn , zouden er gebruik van kunnen maken.  Daartoe behoren ook de zelfstandigen in bijberoep die overgegaan zijn naar hoofdberoep, alsook de meewerkende echtgenoten.

Om van deze maatregel gebruik te maken moet er een aanvraag ingediend worden voor vermindering van sociale bijdrage bij uw sociaal verzekeringsfonds.  Verwacht u meer te verdienen dan de verlaagde inkomensdrempels doet u dat beter niet.  De sociale bijdragen die u elk kwartaal betaalt zijn immers voorlopige bijdragen die pas definitief worden zodra het inkomen voor de desbetreffende periode definitief gekend is.  Verdient u het 1ste en / of 2de jaar dan toch meer dan de minimumdrempel van respectievelijk 4.432,08 euro en 8.864,17 euro, dat kan u zich verwachten aan een herziening van uw reeds betaalde sociale bijdragen.