geldplantje

Het laatste kwartaal van het jaar 2016 komt er alweer aan. Om de personenbelasting voor inkomstenjaar 2016 in deze laatste drie maanden nog wat te beperken, geven wij hieronder enkele tips:

  • Optimalisatie dienstencheques: Indien u gebruik maakt van dienstencheques, kan u genieten van een belastingvermindering van 30% op een bedrag van maximum 1.410 euro aan aangekochte cheques per persoon. Indien u meer dan het maximum bestelt, brengt het stuk boven het maximum geen extra belastingvermindering meer met zich mee. Dit kan opgelost worden door dienstencheques te bestellen op naam van uw partner, zodat ook hij een belastingbesparing kan genieten. Ook een extra bestelling eind december 2016 in plaats van in januari 2017, kan een optie zijn om aan het maximumbedrag te komen.

Voorbeeld:  Man koopt voor 1.600,00 euro dienstencheques.

Tot 1.410,00 euro brengt dit een belastingbesparing met zich mee van 423,00 euro. Het stuk daarboven brengt geen extra belastingbesparing meer op.
De oplossing hiervoor zou zijn dat er 1.410,00 euro dienstencheques besteld worden op naam van de man en 190 euro op naam van de partner.
Zo verlies je geen belastingvermindering.

  • Pensioensparen: maximumbedrag aftrekbaar voor inkomstenjaar 2016 is 940 euro, dit geeft u een belastingbesparing van 30%, nl. maximum 282 euro. Indien u dit maximumbedrag nog niet bereikt hebt, kunt u dus nog bijstorten in 2016 tot dit bedrag. U kan natuurlijk altijd meer storten dan dit bedrag, maar het bedrag boven deze grens, brengt geen extra belastingbesparing meer met zich mee.

  • Gift: een gift vanaf 40 euro aan een erkende instelling ( klik hier voor meer info ) brengt een belastingvermindering met zich mee van 45%. Indien u dus nog maar 30euro heeft gestort aan het goede doel, is het misschien wel interessant om 10 euro bij te storten, zodat u een vermindering heeft van 18 euro bij een gift van in totaal 40 euro.

  • Sociale bijdragen: Voor zelfstandigen is het zeker belangrijk om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2016 nog te betalen in 2016, zodat deze kunnen afgetrokken worden van de inkomsten van 2016. Indien de bijdragen maar betaald zouden worden in 2017, worden deze pas opgenomen op het attest van 2017 en zijn deze dus niet aftrekbaar in 2016.