studentenarbeidAls u in het verleden jongeren wilde aanwerven en opleiden op de werkvloer, bestonden hier 3 systemen voor: leertijd ( het vroegere leercontract), deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) of industrieel leerlingenwezen (ILW).

Sinds 1 september 2016 zijn deze verschillende regelingen hervormd en kunnen hier nog 2 verschillende contracten voor zijn. Het verschil tussen de twee systemen is afhankelijk van het gemiddeld aantal uren die gepresteerd worden op de werkvloer.

 • Vanaf gemiddeld 20 uur per week : overeenkomst alternerende opleiding (OAO). De onderneming betaalt een leervergoeding aan de jongere.
 • Minder dan gemiddeld 20 uur per week : stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO). Hier moet geen vergoeding betaald worden aan de jongere.

Voor contracten met jongeren aangegaan voor 1 september 2016 wijzigt er niets en blijft de oude regeling bestaan.

Als u vanaf 1 september 2016 nieuwe contracten aangaat met jongeren is het verplicht om erkend te worden als leerwerkbedrijf.

Deze erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar en is hernieuwbaar. Ze wordt gegeven door het “Vlaams Partnerschap Duaal leren” of door sectoraal partnerschap (als uw sector zelf actief participeert binnen duaal leren).

 1. Voorwaarden om deze erkenning te krijgen:
 2. Er moet een mentor aangeduid worden in de zaaken met ten minste 5 jaar praktijkervaring in het beroep.
 3. De leeftijd kan eventueel naar 23 jaar worden gebracht, als hij of zij een vooropleiding in het beroep kan voorleggen.
 4. Deze moet van onberispelijk gedrag zijn en minimumleeftijd hebben van 25 jaar
 5. Uw bedrijfsuitrusting/organisatie moet voorzien zijn op werkplekleren
 6. De onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben
 7. Uw bedrijf mag geen RSZ of arbeidsrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen

Waar moet u deze erkenning aanvragen?

 • Website www.werkplekduaal.be of bij de trajectbegeleider van school
 • Binnen 14 dagen wordt de aanvraag behandeld
 • Pas na ontvangst van de erkenning, kan u een overeenkomst sluiten met een jongere

Per bedrijfsvestiging en per opleiding dient er een aparte erkenning aangevraagd te worden.

Meer info: www.werkplekduaal.be