Wanneer u een factuur ontvangt waarmee u niet akkoord gaat, kan u deze op vele manieren betwisten. Het kan telefonisch, via mail, enz. Maar wat doet u nu het best?

 

Reageer op tijd

Let er op dat u zeker op tijd protesteert. U doet dit best binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Lees er ook de verkoopvoorwaarden op na om te zien of hierin geen afwijkende termijn wordt aangegeven.

Tip: hou de envelop met de datum van de poststempel bij. Zo kan u de ontvangstdag bewijzen.

 

Met een aangetekend schrijven

Protesteer aangetekend. Wanneer uw leverancier er een zaak van maakt, moet u aantonen dat u tijdig hebt geprotesteerd. In principe kan dit ook met een mailtje en ontvangstbewijs, maar u staat nog steeds sterker met een aangetekend schrijven. Ook hiervoor leest u best de verkoopvoorwaarden na. Hierin staat vaak hoe u een factuur moet protesteren.

 

Wees nauwkeurig en motiveer

Schrijf niet gewoon dat u de factuur niet aanvaardt, want een protest is slechts geldig als het nauwkeurig en gemotiveerd is. U moet duidelijk aangeven waarom u de factuur protesteert. Gaat het om een verkeerd aangerekende prijs, werden de goederen niet geleverd,…

Geef ook duidelijk aan of u de volledige factuur protesteert of alleen maar een deel ervan. Wanneer u slechts een deel protesteert, betaal dan wel het deel waarmee u wel akkoord gaat. Vermeld dit in uw schrijven met de mededeling dat u een deelbetaling doet ‘onder voorbehoud van alle recht’.