Als btw-plichtige ontvangt u regelmatig een btw-uittreksel, maar net zoals bij veel officiële documenten is het niet evident om dit te lezen. Wel, lees deze korte handleiding en het btw-uittreksel heeft geen geheimen meer voor u.

Het BTW-rekeninguittreksel geeft een overzicht van uw rekening-courant bij de BTW. Daarop staan alle aangiftes die u hebt ingediend, de betalingen die u hebt gedaan en de eventuele intresten en boetes die u moet betalen.

 

Vak II

Als het vak II blanco is, dan zijn alle aangiftes correct ingediend. Als het vak II niet blanco is, dan betekent dit dat een aangifte niet is ingediend. In dat geval wordt in het vak II de periode van de ontbrekende aangifte vermeld.

 

Intresten

De btw die u moet betalen, moet tegen de 20ste van de maand van de aangifte op de rekening staan van de btw-administratie. Is dit niet het geval dan moet u per maand 0,8% intresten betalen. Ook het niet of laattijdig betalen van het decembervoorschot geeft aanleiding tot het betalen van intresten. Dit wordt in het uittreksel aangeduid met de letters L, M of U.

 

Boetes

De letters P of R wijzen op boetes. Dit is meestal omwille van het niet of te laat indienen van een aangifte. In dit geval doet u best eens navraag bij uw dossierbeheerder.

 

Het overzicht van de stand van uw rekening-courant

Het overzicht van de stand van uw rekening-courant vindt u onderaan het BTW-rekeninguittreksel. Er zijn drie specifieke vakken:

  1. Vak tegoed:

In het vak tegoed staat het bedrag dat u zal terugbetaald worden. De terugbetaling gebeurt pas als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U hebt de btw-administratie op de hoogte gebracht van uw rekeningnummer via formulier 604B. Ook als uw rekeningnummer wijzigt, moet u dit doorgeven.
  • U hebt alle voorgaande btw-aangiftes ingediend.
  • U hebt de effectieve terugbetaling gevraagd door het juiste vak aan te kruisen op de aangifte. Laat dus weten aan uw dossierbeheerder dat u het tegoed wil terugvragen.
  • Het bedrag moet minstens € 615,00 bedragen voor kwartaalaangevers en minstens € 1.485,00 voor maandaangevers. Voor de aangifte van het vierde kwartaal of december moet het tegoed maar € 245 bedragen voor zowel kwartaal-, als maandaangevers.
  • De administratie controleert of er geen andere fiscale (bv. belastingen) of niet-fiscale (bv. verkeersboetes) vorderingen en RSZ-schulden openstaan. Openstaande schulden worden afgetrokken van het tegoed.

2. Vak over te dragen:

Het bedrag in het vak over te dragen staat voor een tegoed dat niet werd teruggevraagd en dus overgedragen wordt naar volgend kwartaal. Dit bedrag mag u verrekenen met het saldo van de volgende aangifte.

3. Vak te betalen:

Het bedrag in het vak te betalen staat nog open bij de btw-administratie en moet onmiddellijk betaald worden. Vergeet niet de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken, want op een verkeerde mededeling staat ook een boete.