pensioensparenDe wettelijke pensioenleeftijd is op vandaag 65 jaar.  Deze wordt verhoogd naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.

De berekening van het pensioen hangt af van 3 pijlers : het inkomen, de gezinssituatie en het aantal loopbaanjaren.  Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het pensioen.  Volgens de gezinssituatie kan er een alleenstaande pensioen of een gezinspensioen opgenomen worden.

De berekeningsbasis van een werknemer is nog steeds verschillend als die van een zelfstandige.  Dit is dan ook nog het enige verschil tussen het pensioen van een zelfstandige en dat van een werknemer.  Vanaf 1984 is er wel een gunstigere berekening voor de zelfstandige.

Naast het wettelijk pensioen is er ook een aanvullend pensioen mogelijk, denk maar aan pensioensparen, (S)VAPZ, POZ, IPT, Riziv Sociaal Statuut.

Als werknemer kan de werkgever een groepsverzekering afsluiten die zorgt voor een aanvullend pensioen.

Als zelfstandige heb je verschillende soorten :

  • VAPZ : via het vrij aanvullend pensioen is er een pensioenopbouw tot 8,17% van het netto belastbaar inkomen (tot een maximum van 3.060,07 euro per jaar).  Er is ook een kapitaalsgarantie met een rendement van ongeveer 0,75% tot 1%, die het VAPZ zeker aantrekkelijk maakt.  Doorheen het jaar kunnen vrije stortingen gedaan worden, maar beperkt tot het maximum die afhangt van het netto belastbaar inkomen.  Daar de bijdragen 100% fiscaal aftrekbaar zijn, is bij toepassing van het VAPZ het netto belastbaar inkomen kleiner, dalen de sociale bijdragen en is er een daling in de personenbelasting.  Elke zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenote kunnen hiervan genieten. Een zelfstandige in bijberoep kan dit enkel toepassen wanneer zij gevestigd zijn en bij een netto belastbaar inkomen vanaf 13.010,66 euro.
  • SVAPZ : is gelijklopend met VAPZ maar er kan 15% meer gestort worden (tot een maximum van 3.520,77 euro per jaar).  Die extra 15% wordt opgedeeld als volgt : 5% dient als extra pensioenopbouw, 10% gaat naar een aanvullende waarborg.  Die aanvullende waarborg is enkel van toepassing bij een arbeidsongeschiktheid van langer dan 6 maanden en kan als vervangingsinkomen of als premievrijstelling.  Via Xerius kan op het moment van inkomensverlies bepaald worden hoe de verdeling vervangingsinkomen / premievrijstelling dient te gebeuren. Via http://www.xerius.be/ is een korte berekening hierin mogelijk (‘Bereken je VAPZ polis’).  Elk sociaal verzekeringsfonds heeft hierbij een andere aanpak.  Bij interesse in deze verzekering, neemt u best contact op met uw eigen sociaal verzekeringsfonds.
  • Riziv Sociaal Statuut : enkel voor geconventioneerde tandartsen, artsen, kinesitherapeuten, apothekers en sinds kort ook voor verpleegkundigen en logopedisten.  Het RIZIV bepaalt de hoogte van de toelage.  De premie is niet fiscaal aftrekbaar en moet zelf aangevraagd worden.  Dit betreft een eenvoudige administratie.
  • IPT : individuele pensioentoezegging is enkel mogelijk voor de zelfstandige zaakvoerder van een vennootschap, die deze ook vereffend.  De premie wordt berekend op het bruto belastbaar inkomen + alle voordelen, maar is weliswaar beperkt tot de 80%-regel.  Deze is fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap die ze betaald.  De voordelen van deze verzekering zijn dezelfde als bij de groepsverzekering.  Hier kunnen ook aanvullende waarborgen opgenomen worden.  De formule van deze verzekering kan volledig op maat gemaakt worden. De eindbelasting is verschillend naargelang er gewerkt wordt tot 65 jaar of niet. Wanneer er gewerkt wordt tot 65 jaar is de afgehouden bedrijfsvoorheffing 10%, anders wordt dit 16,5%.
  • POZ : nieuw in 2017, pensioentoezegging voor zelfstandigen. Het gaat nog steeds om een voorstel, er staat nog niets geschreven in de wet. Normaal zou de POZ vanaf 2017 in werking treden. Deze pensioentoezegging is gelijkaardig aan IPT en heeft dezelfde voordelen. De premie is aftrekbaar als beroepskost voor de zelfstandige ondernemer.