Doet u als zaakvoerder of als werknemer beroepsverplaatsingen met uw eigen wagen (privaat ingeschreven), dan kan u hiervoor een terugbetaling vragen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst u het precieze bedrag ofwel maakt u gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd.

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. Van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 is het nieuwe bedrag €0,3460 per kilometer.

Van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 is het nieuwe bedrag €0,3363 per kilometer. Er vond dus een stijging van dit bedrag plaats.

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan ook een lager bedrag per kilometer toegepast worden. Ook een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk. Daarvoor ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer.