De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met een fiscale controle is sterk toegenomen.

Omdat de gevolgen van deze controles financieel hoog kunnen oplopen, moet je kunnen rekenen op de intensieve bijstand van jouw accountant. Als een rechtszaak noodzakelijk is, neem je best ook een goede fiscaal advocaat onder de hand.

De kosten voor een optimale begeleiding komen nooit op het goede moment en kunnen sterk oplopen.

Wij delen deze bezorgdheid en bieden daarom een fiscale rechtsbijstandsverzekering aan.

Als klant van Gevimar kan je bovendien toetreden tot de polis Liantis fiscale rechtsbijstand aangezien Liantis en ons kantoor een samenwerking hebben afgesloten waarbij wij dit voordelig tarief aanbieden.

Je hoeft geen klant te zijn van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds / Sociaal secretariaat om hierbij aan te sluiten.

Deze polis vergoedt onze erelonen als die van de fiscale advocaten.

De polis kent diverse voordelen:

 • De polis biedt een uitzonderlijk hoge dekking van 30.000 euro incl. btw voor de administratie voor Belgische inkomstenbelastingen en de administratie voor BTW (15.000 euro incl. btw voor de administratieve verdediging & 15.000 euro incl. btw voor de gerechtelijke verdediging).
 • We werken met een derdebetalerssyteem. Je hoeft de kosten voor de begeleiding van jouw controle niet voor te schieten. De erelonen worden rechtstreeks betaald door de verzekeringsmaatschappij.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.

 

Als klant van Gevimar geniet je daar bovenop ook volgende voordelen:

 • Je geniet uitgebreidere waarborgen dan in een individuele aansluiting:
 • Dekking tot 300 euro bij een vraag om inlichting
 • Vergoeding van een tweede bijstandsverlener in de administratieve fase (tot 5.000 euro incl. btw)
 • De premie is stukken goedkoper dan een individuele aansluiting én is een vast bedrag, onafhankelijk van je omzet. Voor het jaar 2021 werd een jaarpremie bedongen van slechts 300 euro incl. taksen en lasten per onderneming of eenmanszaak (minimum 400 euro incl. btw als je individueel aansluit).

 

De wachttijd voor de polis bedraagt vier maanden en start na je inschrijving. Er is geen tussenkomst voor:

 • Strafrechtelijke en administratieve boetes
 • Loutere wanbetaling
 • Niet tijdig indienen van de aangifte
 • Kosten en erelonen wanneer fiscale fraude wordt gepleegd

 

Indien je bijkomende informatie of een offerte wenst, kan je je steeds wenden tot Liantis (risksolutionsrechtsbijstand@liantis.be of 016 31 09 71). Aarzel niet om contact op te nemen!

Je kan hierbij gebruik maken van dit formulier: Document doorgeven info fiscale rechtsbijstand.

Inschrijven kan bij Liantis. De inschrijving is pas volledig als de contracten zijn ondertekend en de premie is betaald.

 

 

*premie indicatief en onderhevig aan wijzigingen

 

Dit is reclame voor het product fiscale rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar is Euromex, een Belgische onderneming. Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. De verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als deze niet wordt tijdig opgezegd. Hoe een klacht indienen bij Liantis, wordt beschreven op https://www.liantis.be/nl/overliantis/risksolutions/assurmifid. Hoe een klacht indienen bij Euromex, wordt beschreven op www.euromex.be. Hoe een klacht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen wordt ingediend, wordt beschreven op www.ombudsman.as.