De kans is groot dat u reeds een herziening van uw sociale bijdragen in uw brievenbus heeft ontvangen. Waarom is dit nu precies en waarom kreeg u dit vroeger niet?rekenmannetje

Vroeger

Tot 2014 werden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van 3 jaar eerder. Dit waren definitieve bijdragen en hierop kon dus later nooit een herziening volgen voor gevestigde zelfstandigen.  Enkel in de eerste 3 jaar van de zelfstandige activiteit kon een herziening gebeuren, indien de voorlopige bijdragen te weinig of teveel bleken te zijn in functie van het definitieve inkomen.

Nu

Sinds 2015 is er een nieuwe berekening voor de sociale bijdragen. Voorlopige bijdragen dienen betaald te worden op basis van het inkomen van 3 jaar terug. Het is echter wel mogelijk om tijdens het lopend kalenderjaar uw bijdragen aan te passen. Wanneer het definitieve inkomen gekend is, worden de bijdragen geregulariseerd.

Begin 2017 zijn dus de eerste regularisaties onderweg op basis van het definitieve inkomen van 2015.

Concreet

Voor 2017 worden uw voorlopige sociale bijdragen dus berekend op het inkomen van 2014. Indien u vermoedt dat uw inkomen (veel) hoger zal liggen dan toen, stort u dus best vrijwillig sociale bijdragen bij. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Bij het tussentijds evalueren van uw resultaat maken we van uw sociale bijdragen sowieso een agendapunt. Zo kan er indien nodig voor het einde van het jaar bijbetaald worden.