Er is altijd een hoge graad van oplettendheid vereist wanneer u inkomsten uit een zelfstandige activiteit combineert met een uitkering ten laste van de RVA.   Wanneer u zich in zo’n situatie bevindt, doet u er bijgevolg altijd goed aan om de RVA te contacteren met de vraag of uw uitkeringen in het gedrang komen. 

Sinds 1 augustus 2019 kunnen werknemers die hun prestaties hebben verminderd in het kader van en tijdskrediet of thematisch verlof, hun uitkeringen cumuleren met inkomsten uit hun zelfstandige activiteit. 

De voorwaarde die wordt gesteld is dat de zelfstandige activiteit minstens 12 maanden voor aanvang van het tijdskrediet of thematisch verlof werd uitgeoefend. 

Deze cumulatie wordt toegestaan voor maximum 24 maanden (in geval van halftijdse vermindering) of 60 maanden (in geval van 1/5de of 1/10de vermindering).

Indien u uw prestaties volledig hebt geschrapt ten behoeve van tijdskrediet of thematisch verlof, verandert de regelgeving niet.  

De bestaande regel houdt in dat een cumulatie wordt toegestaan voor een periode van maximum 12 maanden indien de zelfstandige activiteit ook ten minste 12 maanden voor aanvang van de vermindering van de prestaties werd uitgeoefend.

Opgelet!  U verliest uw uitkeringen wanneer u uw activiteit verderzet na deze 12, 24 of 60 maanden.