Tot en met 31.12.2016 kunt u uw dak isoleren en daarvoor een belastingvermindering genieten tot 30% van het factuurbedrag, met een maximum van 3.070 euro per woning.

Vanaf 2017 wordt deze belastingvermindering afgeschaft, maar er wordt voorzien in een overgangsmaatregel.

Hieronder vindt u de voorwaarden om te kunnen genieten van de vermindering, zowel van huidige regeling als de overgangsmaatregel.

Algemene voorwaarden belastingvermindering:

  • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
  • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
  • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden (zie http://www.energiesparen.be/aanvraagprocedure )
  • U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bijvoorbeeld als u dakisolatie plaatst in een andere woning.
  • Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Voorwaarden overgangsmaatregel 2017:

Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2017 is er alleen een belastingvermindering mogelijk als u ook aan de 4 onderstaande voorwaarden voldoet.

  1. U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs).
  2. U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag)
  3. U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.
  4. Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen, kunt u steeds bij ons kantoor terecht.

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/belastingvermindering-voor-dakisolatie