oudekassaVanaf 1 juli 2016 is er een nieuw criterium om te bepalen of er al dan niet met een geregistreerd kassasysteem (GKS) moet gewerkt worden.

 

Als de omzet van de restaurant- en cateringdiensten meer dan 25.000 euro bedraagt, moet een GKS gebruikt worden.
De omzet betreft enkel de maaltijden ter plaatse, niet de afhaalmaaltijden en dranken.
Om te oordelen of de jaaromzet van 25.000 euro bereikt is, kijkt men naar een bepaald referteperiode.

 

 

Er wordt gekeken naar een bepaald referteperiode, afhankelijk van het moment waarop de horeca-uitbater met zijn activiteit begonnen is.

  • Activiteit gestart voor 2015: referentieperiode is 2015
  • Activiteit gestart in de eerste helft van 2015: referteperiode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016
  • Activiteit gestart na 30 juni 2015, maar voor 1 juli 2016: referteperiode bedraagt het aantal maanden dat de zaak bestaat en het drempelbedrag wordt geprorateerd
  • Activiteit gestart na juli: omzet moet geraamd worden

Als blijkt dat de drempel overschreden is, moet de registratie gebeuren binnen de 2 maanden en uiterlijk 1 maand nadien moet gebruik gemaakt worden van een GKS.
Eens de drempel bereikt is, moet men GKS blijven toepassen, ook al zakt men onder de drempel.

Wie geen GKS moet gebruiken, blijft verplicht om een BTW bonnetje uit te reiken voor de geserveerde maaltijden en bijhorende dranken. Elk jaar moet nagegaan worden of de omzetdrempel niet overschreden wordt.