Archives for varia

Nieuwe regeling voor de aangifte van buitenlands onroerend goed

Ben je eigenaar van een of meerdere onroerende goederen in het buitenland? Dan hou je best rekening met enkele wijzigingen. Onder Europese druk besliste de Belgische Staat om voor buitenlands onroerend goed een soort kadastraal inkomen toe te passen. Die waarde dient vanaf inkomstenjaar 2021 als basis voor de belasting op jouw tweede verblijf in het buitenland.

 

Waarom komt er een wijziging?

Europa uitte meermaals bezwaren tegen de ongelijke belasting op buitenlandse en binnenlandse onroerende goederen. Vanaf 1 januari 2021 gelden dus dezelfde belastingregels voor eigendommen in België en het buitenland.

De Administratie Opmetingen en Waarderingen krijgt de taak om voor alle buitenlandse eigendommen een kadastraal inkomen te bepalen. Dat gebeurt op basis van de gegevens die jij als eigenaar verschaft.

 

Wie dient een aangifte in?

De aangifteplicht geldt voor natuurlijke personen of vzw’s die onderworpen zijn aan de (rechts)personenbelasting die eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn van onroerende goederen in het buitenland.

De nieuwe regeling is dus niet van toepassing voor vennootschappen.

 

Wat is het kadastraal inkomen (KI)?

De huidige normale verkoopwaarde van het onroerend goed dient als basis voor het kadastraal inkomen. De KI-waarde is een fictief cijfer en verwijst net zoals het Belgische kadastraal inkomen naar een referentieperiode in 1975.

De KI-waarde van het buitenlands onroerend goed bedraagt 5,3% van de normale verkoopwaarde op 1 januari 1975. Is er voor je tweede verblijf geen referentieperceel beschikbaar? Dan past de administratie op de actuele normale verkoopwaarde een correctiewaarde toe om de normale verkoopwaarde voor 1 januari 1975 te bepalen. Die correctiewaarde verandert jaarlijks.

Kocht je bijvoorbeeld in 2020 een vakantieverblijf in Italië voor een aankoopprijs van 250.000 euro? Dan bereken je het kadastraal inkomen voor het aanslagjaar 2022 als volgt:

KI = (aankoopprijs/correctiefactor 2020) x 5,3% = (250.000/15,036) x 5,3% = € 881,22

 

Welke informatie geef je aan?

Om de KI-waarde van je tweede verblijf te berekenen, heeft de Administratie Opmetingen en Waarderingen de volgende gegevens nodig:

 • een korte beschrijving van het goed;
 • de locatie van het goed (land en adres);
 • de normale verkoopwaarde op vandaag van gebouwde onroerende goederen of de oppervlakte van gronden. Ken je de normale verkoopwaarde niet? Dan vermeld je als belastingplichtige de prijs en het jaar van aankoop, de kosten van eventuele na de aanschaffing uitgevoerde werkzaamheden en het jaar van voltooiing van die werken.

 

Waar geef je buitenlandse onroerende goederen aan?

Je bent verplicht om buitenlandse onroerende goederen aan te geven bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Dat kan als volgt:

 • een brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33 bus 55, 1030 Brussel;
 • een e-mail aan foreigncad@minfin.fed.be;
 • het invulformulier op myminfin.be.

 

Wanneer moet de belastingdienst ten laatste op de hoogte zijn van buitenlands onroerend goed?

Was je voor 31 december 2020 eigenaar van onroerende goederen in het buitenland? Dan heb je tot 31 december 2021 tijd om aangifte te doen. Het online aangifteformulier is beschikbaar vanaf juni 2021. Gaf je in vorige belastingaangiftes al een tweede verblijf in het buitenland aan? Dan hoef je niets te doen. De belastingdienst neemt zelf contact met je op.

Werd je tussen 1 januari 2021 en 24 februari 2021 eigenaar van buitenlands onroerend goed? Dan ben je verplicht om je aangifte voor 30 juni 2021 in te dienen.

Kocht je na 25 februari 2021 onroerend vastgoed in het buitenland? Dan heb je vier maanden tijd om de Administratie Opmetingen en Waarderingen op de hoogte te brengen van je aankoop.

 

Wat gebeurt er als je de nieuwe regelgeving niet naleeft?

Bij een verkeerde aangifte van je tweede verblijf in het buitenland riskeer je een boete van 250 tot 3.000 euro.

 

Heb je nog vragen? Wil je hulp om je aangifte in te vullen? Neem dan zeker contact met ons op. Wij leiden de administratieve organisatie graag in goede banen.

Vlaams beschermingsmechanisme 3

De Vlaamse Regering besliste het Vlaams beschermingsmechanisme (Vlaio) ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 16 november en 31 december kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode.  Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

De steun bedraagt 10 % van de omzet (excl BTW) tijdens dezelfde periode 2019.  Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 % steun. 

 • Zaken die terug open mochten gaan vanaf 1 december kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16/11/20 tot en met 30/11/20 zonder de omzetdaling aan te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor die periode van 14 dagen. Indien deze ondernemingen echter voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om de steun aan te vragen voor de volledige periode. In dat geval dienen ze de omzetdaling wel te kunnen aantonen en te kunnen motiveren.
 • Indien een restaurant in de referentieperiode (van 2019) 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.
 • Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

De aanvraag kan je indienen via de website van Vlaio.  Je vindt er ook een handleiding die je stap per stap begeleidt bij de aanvraag.  Inloggen doe je met je identiteitskaart of itsme-app. 

Wat heb je nodig voor deze aanvraag?

 • De steun wordt berekend op het omzetcijfer ZONDER btw van de gekozen referentieperiode in 2019. In de aanvraag zal je die omzet moeten invullen. 
 • Daarnaast zal ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 moeten ingevuld worden. Hou deze cijfers bij de hand! 
 • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
 • Beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Een aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021.

Een bijberoep combineren met tijdskrediet, het kan!

Er is altijd een hoge graad van oplettendheid vereist wanneer u inkomsten uit een zelfstandige activiteit combineert met een uitkering ten laste van de RVA.   Wanneer u zich in zo’n situatie bevindt, doet u er bijgevolg altijd goed aan om de RVA te contacteren met de vraag of uw uitkeringen in het gedrang komen. 

Sinds 1 augustus 2019 kunnen werknemers die hun prestaties hebben verminderd in het kader van en tijdskrediet of thematisch verlof, hun uitkeringen cumuleren met inkomsten uit hun zelfstandige activiteit. 

De voorwaarde die wordt gesteld is dat de zelfstandige activiteit minstens 12 maanden voor aanvang van het tijdskrediet of thematisch verlof werd uitgeoefend. 

Deze cumulatie wordt toegestaan voor maximum 24 maanden (in geval van halftijdse vermindering) of 60 maanden (in geval van 1/5de of 1/10de vermindering).

Indien u uw prestaties volledig hebt geschrapt ten behoeve van tijdskrediet of thematisch verlof, verandert de regelgeving niet.  

De bestaande regel houdt in dat een cumulatie wordt toegestaan voor een periode van maximum 12 maanden indien de zelfstandige activiteit ook ten minste 12 maanden voor aanvang van de vermindering van de prestaties werd uitgeoefend.

Opgelet!  U verliest uw uitkeringen wanneer u uw activiteit verderzet na deze 12, 24 of 60 maanden. 

 

Share en like: niet zo onschuldig

U kent ze wel, de ‘deel & like’ – berichten op het nieuwsoverzicht van Facebook.  Wellicht heeft u zelf reeds zo’n actie op poten gezet.  Dat u daarmee de Facebook Guidelines overtreedt en zelfs een boete van de kansspelcommissie riskeert, is dan misschien nieuw voor u.

Het lijkt zo efficiënt: een win-actie om massaal volgers bij te krijgen op uw Facebook-pagina.  Heel wat vrienden van uw bestaande volgers krijgen zo uw producten te zien op hun tijdlijn.
Met een goede campagne kan uw naambekendheid en uw verkoop plots razendsnel de hoogte in schieten. 

Vandaar dat iedere handelaar dan ook op deze trein lijkt te springen.  Open maar even uw Facebook-app en let even op het aantal ‘share en like’-posts die u ofwel onbewust voorbij veegt ofwel vrolijk deelt met uw vrienden.  Er lijkt maar geen einde aan te komen.

Maar… het mag eigenlijk niet. 

 

Lees hieronder wat zoal verboden is:

 • U mag uw volgers niet vragen om uw content te delen op hun persoonlijke tijdlijn.
 • Filmpjes van een tombolatrekking op Facebook zijn verboden. Een willekeurige verloting is strafbaar.
 • U mag deelnemers niet vragen om zichtzelf te taggen in een foto indien zij niet zelf op die foto staan. Een tag is immers altijd gekoppeld aan een persoon.
 • U mag deelnemers ook niet vragen om deel te nemen door berichten of foto’s op hun persoonlijk profiel te plaatsen.
 • U mag geen bijdragen vragen om deel te nemen.
 • De uiteindelijke winnaar(s) van de wedstrijd mag u niet taggen op uw pagina. Uiteraard kan u wel posten dat de winnaar bekend is en dat hij / zij een e-mail of persoonlijk bericht mag verwachten.

 

We geven u enkele tips om het beter aan te pakken:

 • Iedereen (ook niet-volgers) moet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 • U kan likes verzamelen en de likers mag u belonen.
 • U mag vragen om te reageren op geposte berichten of foto’s, of om iets te posten op UW pagina.
 • U mag een foto posten en bijvoorbeeld vragen naar reacties met originele antwoorden.
 • Als u werkt met een schiftingsvraag, voorzie dan in een verduidelijking zoals ‘de eerste reacties winnen’.
 • U kan gebruik maken van een app om de winnaar eerlijk te kiezen.
 • Het is een goed idee om vooraf een wedstrijdreglement op te maken om zo discussies achteraf te vermijden. Facebook eist dat u duidelijk aangeeft dat Facebook zelf gevrijwaard is en e de wedstrijd niet sponsort of goedkeurt.
 • Op Instagram hoeft u geen rekening te houden met de Facebook Guidelines en kan u wel nog vragen aan gebruikers om foto’s te posten op hun eigen account. Lotingen zijn hier echter ook verboden.

 

Wie de regels niet naleeft, riskeert dat zijn actie of pagina offline wordt gehaald. 
Wanneer u een tombola organiseert, bent u strafbaar en kan de kansspelcommissie u fors beboeten. 

Wees dus creatief met uw marketing!

 

Bye bye kaartlezer: maak kennis met de ITSME-app

 

Als het goed is, mag het ook gezegd worden.

Dankzij de ITSME-app nemen we afscheid van de kaartlezer.   
Met de applicatie kunt u in een handomdraai inloggen bij uw online bank, de overheidsportalen en nog vele andere websites.  Met enkel een vingerafdruk of een code kan u tevens transacties goedkeuren, documenten ondertekenen en zoveel meer.

 

Blijf maar lekker waar je bent

U heeft wel andere dingen te doen dan naar de bank te hollen of naar ons, uw boekhouder, om uw identiteitskaart even in de lezer te komen steken.  
Dat weten we.  
Toch vragen we u vaak om langs te komen hiervoor.  Een aanvraag KMO-portefeuille, uw personenbelasting indienen, invullen van het UBO-register,… 
Het gebruik is snel, eenvoudig en de applicatie is bovendien gratis EN veilig!

 

Talloze mogelijkheden

Vandaag werkt ITSME al samen met heel wat bekende en minder bekende partners. Bij de grote banken zoals ING, Belfius, KBC en BNP Paribas Fortis is het al niet meer noodzakelijk om te sukkelen met verschillende kaartlezers.  Met de app kunt u zowel inloggen als transacties bevestigen.

Wij zijn vooral gelukkig met de samenwerking met CSAM; deze module wordt gebruikt om zowat op alle belangrijke overheidsportalen in te loggen. Naast het inloggen met eID of token kan dit dus ook met deze app. 
Concreet: u hoeft geen kaartlezer of kaartje met codes meer bij de hand te hebben om ons eender welke volmacht te verlenen. 

Ook websites zoals Kind & Gezin, Proximus, Doccle en Nexuzhealth werken al met dit systeem.
Belangrijke documenten ondertekenen?  Uw medisch dossier inkijken? Kinderspel!

 

Eénmalige activatie

Om aan de slag te kunnen moet u nog één allerlaatste keer uw kaartlezer(s) en kaarten op tafel leggen. Uiteraard begint alles met het downloaden van de app in de Appstore (iOs) of Google Play (Android).  Via de ITSME-website en/of via de partnerbanken kan u dan aan de slag om uw identiteitsgegevens te koppelen. 
Om uw bank te koppelen heeft u hiervoor uw desbetreffende kaartlezer en uw bankkaart nodig.  
Koppelt u de app via de ITSME-website dan houdt u best uw eID met bijhorende pincode en kaartlezer bij de hand.
Als u klaar bent met de activatie heeft u in de toekomst genoeg aan een vijfcijferige code of –nog beter-  uw vingerafdruk om gebruik te maken van deze eenvoudige applicatie.

 

Wij ijveren er dus voor dat u die blinkende smartphone gebruikt om uw administratieve verplichtingen te vereenvoudigen. De installatie kost u weinig moeite, geen geld en levert u toch op eenvoudige manier tijdswinst op.  Plus, als wij u in de toekomst vragen om een nieuwe volmacht, ziet u daar geen enkel probleem in.  Win-win!

 

Ziekte-uitkering vanaf eerste dag?

Huidige regeling

Sinds 1 januari 2018 kan je als zelfstandige een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de vijftiende ziektedag. Er is dus een soort wachtperiode van 2 weken. In het vakjargon staat deze wachtperiode gekend als “carenzperiode”. Tot eind 2017 was deze nog een maand, waardoor je pas recht had op een uitkering vanaf de tweede maand ziekte.


Aanpassing vanaf 1 juli

Op 1 juli 2019 verdwijnt deze carenzperiode. Een zelfstandige die vanaf dat ogenblik ziek valt, krijgt vanaf de eerste dag een uitkering, op voorwaarde dat:

 • hij/zij minstens 8 dagen ziek zal zijn én
 • tijdig aangifte doet van de arbeidsongeschiktheid.

Een uitkering aanvragen met terugwerkende kracht zal niet langer mogelijk zijn.


Wat te doen?

Wanneer je door ziekte of ongeval vermoedelijk langer dan 7 dagen “out” zal zijn, vraag je de dokter een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Dus géén gewoon ziektebriefje! De datum van het getuigschrift bepaalt de start van je arbeidsongeschiktheid. Het getuigschrift dient je binnen de 7 dagen per post, liefst aangetekend, te bezorgen aan je ziekenfonds.

UBO-REGISTER: WAT EN WAAROM ?

 

In de strijd tegen het witwassen, de financiering van terrorisme en het beperktere gebruik van cash geld voert België het gebruik in van een register van uiteindelijke begunstigden (in het Engels ‘Ultimate Benificial Owner, kortweg ‘UBO’ genoemd; hierna het “UBO-register”). 

De bestuurders van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen, bij te houden en aan te vullen in het register.

 

1. WIE IS EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. Voor elk van deze entiteiten zijn verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden voorzien.

 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of van de stemrechten in deze vennootschap houdt / houden.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft / hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. Bij gebrek aan aangeduide personen volgens de 2 bovenstaande categoriën, de natuurlijke persoon of personen die behoort / behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting bestaat;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter; 
 2. de trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden in wier hoofdzakelijk belang de de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

 

2. AANVULLENDE BEGRIPPEN

Een “rechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die de rechtstreekse eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit.

Een “onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die via één of meerdere juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit (bijvoorbeeld via een holdingvennootschap).

 

3. WAT MEEDELEN ?

Van elk van de uiteindelijke begunstigden (van vennootschappen) dienen volgende informatie meegeven te worden:

 1. de naam;
 2. de (eerste) voornaam;
 3. de geboortedatum;
 4. nationaliteit;
 5. land van verblijf;
 6. volledig verblijfadres
 7. datum waarop hij / zij uiteindelijke begunstigde is geworden
 8. nationaal nummer;
 9. of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse begunstigde;
 10. omvang van het uiteindelijk belang
  • het percentage van de aandelen bij rechtstreekse uiteindelijke begunstigden
  • de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten bij onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden

 

4. TIMING EN TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER

U heeft tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal. Om aan te melden dient u gebruik te maken van je EID met bijhorende pincode, of de ITSME-toepassing.

 

5. NAZICHT EN OPVOLGING

De ingevoerde informatie in het UBO-register dient ten minste jaarlijks geverifieerd te worden. Wijzigingen gedurende het jaar dienen binnen een termijn van een maand na de wijziging doorgevoerd te worden.

 

6. MANDATARIS AANWIJZEN

Sinds 11 januari werd voorzien in een extern UBO-mandaat. Hiermee kan je ons mandateren om deze administratieve verplichting voor u te vervullen.

Indien u wenst Gevimar hiertoe te mandateren, verzoeken wij u om een bevestigingsmail te sturen naar liesbeth@gevimar.be en dit voor 28.02.2019.

Nadien wordt u gecontacteerd om langs te komen op kantoor om het mandaat (of de mandaten bij meerdere aandeelhouders / bestuurders) te activeren via uw EID met bijhorende pincode. Tevens verzoeken wij u om het aandelenregister van uw vennootschap(pen) mee te brengen.

 

Gezien deze formaliteit buiten onze vaste opdracht valt zien wij ons genoodzaakt hiervoor een bijkomstig ereloon te factureren van 150,00 euro exclusief BTW. Bij een latere wijziging van de uiteindelijke begunstigden voorzien we een ereloon van 100,00 euro exclusief BTW (richtprijs 2019, indexeerbaar).

U wilt een kostuum aankopen via de firma, maar hoe zit dat met de aftrekbaarheid inzake BTW?

Wel, de fiscus zegt dat een kostuum een voor de hand liggend privékarakter heeft waardoor de btw niet recupereerbaar kan zijn. Dat geldt zeker voor stads-, avond-, ceremonie-, en/of vrijetijdskledij. Het antwoord is dus duidelijk: de kosten bij aankoop van een kostuum zijn niet aftrekbaar, ook al heeft u die nodig voor uw beroep.

Als het effectief werkkledij betreft, dan is de btw in theorie wel aftrekbaar, maar enkel op voorwaarde dat u kan bewijzen dat die kledij uitsluitend beroepsmatig gedragen wordt. Hier wringt het schoentje. U moet dit staven met de nodige bewijzen en de kans dat de fiscus dit bewijs effectief als gegrond beoordeelt, is quasi nihil.

 

Welke kleding is dan wel aftrekbaar?

Specifieke beroepskledij zoals een veiligheidshelm, werkhandschoenen, vloerleggersbroek,… Deze worden ten volle aanzien als beroepskosten en de btw is volledig aftrekbaar. Ook voor kleding die de naam van de firma draagt, is de btw volledig recupereerbaar en kan de aankoop zelfs als reclamekost beschouwd worden.

Hoe pakt u het protest van een factuur correct aan?

Wanneer u een factuur ontvangt waarmee u niet akkoord gaat, kan u deze op vele manieren betwisten. Het kan telefonisch, via mail, enz. Maar wat doet u nu het best?

 

Reageer op tijd

Let er op dat u zeker op tijd protesteert. U doet dit best binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Lees er ook de verkoopvoorwaarden op na om te zien of hierin geen afwijkende termijn wordt aangegeven.

Tip: hou de envelop met de datum van de poststempel bij. Zo kan u de ontvangstdag bewijzen.

 

Met een aangetekend schrijven

Protesteer aangetekend. Wanneer uw leverancier er een zaak van maakt, moet u aantonen dat u tijdig hebt geprotesteerd. In principe kan dit ook met een mailtje en ontvangstbewijs, maar u staat nog steeds sterker met een aangetekend schrijven. Ook hiervoor leest u best de verkoopvoorwaarden na. Hierin staat vaak hoe u een factuur moet protesteren.

 

Wees nauwkeurig en motiveer

Schrijf niet gewoon dat u de factuur niet aanvaardt, want een protest is slechts geldig als het nauwkeurig en gemotiveerd is. U moet duidelijk aangeven waarom u de factuur protesteert. Gaat het om een verkeerd aangerekende prijs, werden de goederen niet geleverd,…

Geef ook duidelijk aan of u de volledige factuur protesteert of alleen maar een deel ervan. Wanneer u slechts een deel protesteert, betaal dan wel het deel waarmee u wel akkoord gaat. Vermeld dit in uw schrijven met de mededeling dat u een deelbetaling doet ‘onder voorbehoud van alle recht’.

Vanaf 2018 tot € 6.000 per jaar onbelast bijverdienen?

 

Vanaf 01.01.2018 kunnen inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten voor particulieren en diensten in de deeleconomie onder bepaalde voorwaarden tot € 6.000 per jaar onbelast blijven.

Activiteit ?

 • Verenigingswerk ? Bedoeld zijn de op een lijst vermelde activiteiten die u verricht voor een vereniging, die bij de KBO ingeschreven moet zijn en geen winstoogmerk heeft. U kunt geen ‘verenigingswerk’ doen voor een organisatie waarvan u een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
 • Dienst voor particulieren ? Dat zijn diensten die ook op een lijst vermeld staan, die u verricht voor een of meerdere natuurlijke personen.
 • Dienst in de deeleconomie ? Dienst voor particulieren die verleend worden via de tussenkomst van een erkend elektronisch platform.

Voorwaarden ?

U mag met de vereniging of particulier, waarvoor u de diensten verricht, niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. De vrijstelling voor inkomsten van dergelijke aard is enkel mogelijk als u ofwel een zelfstandige bent die sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep, ofwel een werknemer bent die ten minste 80 % werkt ofwel gepensioneerd bent.

Formaliteiten ?

De prestaties zullen via een elektronische aangifte voorafgaandelijk gemeld moeten worden aan de RSZ. Naast de grens van € 6.000 per jaar, zal er ook een maandgrens ingesteld worden. Deze zal vermoedelijk op € 500 euro ingesteld worden.

Opgelet !

Bovenstaande wetgeving is nog steeds niet gepubliceerd. De definitieve teksten en de praktische modaliteiten volgen we verder op.

Goed om weten …

 • Nieuwe site overheid : www.mycareer.be (overzicht loopbaan)
 • Moederschapshulp : wijziging procedure voor zelfstandige moeders betreffende het aanvragen van huishoudhulp met dienstencheques.
  • Bij kinderen geboren voor 01/09/2017 : wel zelf nog aanvraag doen
  • Bij kinderen geboren vanaf 01/09/2017 : zelf geen aanvraag meer doen. Het sociaal verzekeringsfonds neemt zelf contact op.
 • Bewaren archieven (facturen, bankuittreksels, inventaris, contracten, bestelbons, agenda’s, briefwisseling en mails) : standaard 7 jaar
  • Uitzonderingen :
   • Alles ivm onroerende goederen : 15 jaar
   • Investeringsfacturen : 7 jaar na laatste jaar van afschrijving
   • Boekhouding met fiscaal verlies : bijhouden zolang verliezen worden overgedragen
 • Lagere forfaitaire dagvergoeding vanaf 01/09/2017 :
  • Verlaagd naar 16,73 euro
  • Dienstreizen buiten woonplaats, maar binnen België : 125,51 euro

Mijn stage-ervaring bij Gevimar

Hallo, mijn naam is Mathias, student accountancy-fiscaliteit aan de Vives te Kortrijk. Op 10/04/2017 begon mijn stage-avontuur voor de volgende 9 weken bij Gevimar.

Hoe kwam ik bij Gevimar terecht?

Ik ben bij verschillende accountancy-kantoren langs gegaan op verkennend gesprek. Dit was zowel bij grote kantoren (zoals de Big 4), als bij enkele kleinere kantoren. Ik heb dan gekozen om mijn stage te lopen in een kleiner kantoor, en hier is Gevimar het ideale voorbeeld van.

Gevimar was mij trouwens niet volledig onbekend, aangezien ik in mijn eerste jaar accountancy-fiscaliteit hier reeds mijn inloopstage (3 dagen) heb mogen doen.

Eerste ontmoeting

Toen ik aanbelde, kwam een van de medewerksters de deur open doen. Zij wees mij onmiddellijk door tot bij Geert, één van de zaakvoerders. Eens ik in het bureau van Geert toekwam, nam ik plaats en kwam de andere zaakvoerder Gregory erbij zitten.

Na een korte uitleg over wat er verwacht werd van deze stageperiode, werd ik voorgesteld aan de 11 medewerksters. Iedereen zit in een open ruimte en in 2 groepen, waardoor er gemakkelijk eens gebabbeld en gelachen kan worden (wat hier wel af en toe gebeurt).

De taken

Mijn taken waren vooral: inboeken van facturen (btw-periode), aangiftes in de personenbelasting & winstberekeningen en balansen voorbereiden. Ook enkele administratieve taken zoals klasseren, inscannen, … behoorden tot mijn opdrachten. Het was dus een allround takenpakket met veel variatie.

Het waren allemaal verschillende dossiers; zowel eenmanszaken als vennootschappen kwamen aan bod (BVBA, VOF, GCV, …).

Ik mocht gedurende lange tijd aan één dossier werken voor een éénmalige opdracht voor een Franstalige klant, wat goed was om mijn Frans ondertussen ook wat bij te schaven.

Mijn ervaring

Ik vond het natuurlijk spannend om onmiddellijk van de schoolbanken te komen en 9 weken lang stage te lopen in een kantoor waar je niemand kent. Ik ben uit mezelf al wat teruggetrokken, maar dat evolueert naar gelang ik mij op mijn gemak voel. Bij Gevimar ging dat redelijk snel.

De sfeer zit hier zeer goed; er wordt veel gelachen, zowel aan de bureaus als tijdens de middagpauze. Het toffe is dat iedereen ‘s middags samen aan een grote tafel eet. Ik kwam blijkbaar toe in de juiste periode; er werd toevallig enkele keren getrakteerd voor een verjaardag.

Ik heb genoten van deze 9 weken lang. Ik kreeg van iedere werknemer enkele taken; zo was er veel variatie in de taken die ik deed. Ik heb zeer veel bijgeleerd, het is pas eens je al de theorie in praktijk toepast dat je pas echt zaken begint bij te leren.

Indien er iemand zou vragen of ik een stageplaats weet, zou ik Gevimar zeker aanraden!

Om deze toffe 9 stageweken af te sluiten, heb ik getrakteerd met boules de berlin en dat werd door iedereen geapprecieerd.

Bedankt aan iedereen voor deze toffe ervaring!

105 uren gratis huishoudhulp voor zelfstandige moeders

Vrouwen die zelfstandig zijn, hebben sinds 01/01/2016 recht op moederschapshulp. Hiervoor krijgen ze 105 gratis dienstencheques, goed voor evenveel uren huishoudelijke hulp. Om recht te hebben op deze cheques moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Wettelijke voorwaarden

 • Op het ogenblik van de bevalling bent u zelfstandig, helper of meewerkende echtgenote in het maxi-statuut
 • Het kind verblijft in uw gezin
 • U voldoet aan de voorwaarden bij uw ziekenfonds om recht te hebben op moederschapsuitkering.
 • Na de bevallingsrust hervat u onmiddellijk uw beroepsactiviteit als zelfstandige

Ook als zelfstandige in bijberoep of gelijkgesteld met bijberoep heeft u recht op dienstencheques. Een bijkomende voorwaarde is dat u sociale bijdragen betaalt, die minstens gelijk zijn aan de bijdragen in hoofdberoep. Bent u een startende zelfstandige (de eerste drie jaar van uw activiteit) in bijberoep of gelijkgesteld, heb je geen recht op dienstencheques.

Aanvraag

Deze dienstencheques moeten door de zelfstandige moeder zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten. Dit kan vanaf de zesde maand van de zwangerschap en moet ten laatste gebeurd zijn tegen de vijftiende week na de bevalling.

Omruiling

De cheques blijven 8 maanden geldig. Wanneer je merkt dat de geldigheidsduur bijna verstreken is, kan je bij Sodexo de cheques inruilen mits betaling van een administratieve kost van 0.5€ per cheque. Van zodra de vervaldatum verstreken is, kunnen cheques niet meer worden omgeruild.

 

Wat als je klant failliet gaat?

 •  Wie brengt je op de hoogte van het faillissement?

De curator van het faillissement bezorgt je een uitnodiging om de schuldvordering aan te geven.

 • Hoe moet je uw schuldvordering indienen?

Nieuw!  Sinds 01/04/2017 zijn de schuldeisers ook verplicht om een bijdrage van 6,00 euro te betalen voor een aangifte van schuldvordering, vroeger was dit gratis.

Er is een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van het faillissement om de schuldvordering in te dienen.

De schuldvordering moet elektronisch worden aangegeven via www.regsol.be (behalve door natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven).

Verlies je de termijn van 30 dagen uit het oog, dan is dit nog altijd geen ramp, want je kan nog altijd aangifte doen van de openstaande vorderingen tot één jaar na datum van het faillissement.

 • Zal je nog een deel van je geld terug zien?

Als gewone schuldeiser is de kans klein dat je nog je geld terug zal zien. De opbrengst gaat meestal eerst naar de bevoorrechte schuldeisers (bv. banken, RSZ, fiscus,…).

Tip!  Om problemen te vermijden, kan je in uw factuurvoorwaarden of leveringsbonnen een eigendomsvoorbehoud zetten. Dit wil zeggen dat je eigenaar blijft van de geleverde goederen, tot de factuur volledig werd betaald. Legt je klant dan de boeken neer, heb je het recht om je goederen terug op te eisen en op te halen.

Indien er een eigendomsvoorbehoud is, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan de curator.

Een leverancier van diensten (bv. accountantskantoor, softwareleverancier, communicatiebureau,…) kan onmogelijk een eigendomsvoorbehoud formuleren.

 • Hoe krijg je een fiscaal attest om het factuurbedrag af te boeken?

Alleen als je een schuldvordering aangeeft bij de curator, en hij deze aanvaardt, kan hij je een fiscaal bewijs bezorgen waaruit blijkt dat je het factuurbedrag niet meer zal kunnen innen.

Dankzij dit attest kan het factuurbedrag worden afgeboekt.

 • Hoe kan je de doorgestorte BTW recupereren?

Met het attest dat je van de curator krijgt, kan je de BTW die al werd doorgestort recupereren.

Eerste bijdrageherziening sociale bijdragen 2015 ontvangen

De kans is groot dat u reeds een herziening van uw sociale bijdragen in uw brievenbus heeft ontvangen. Waarom is dit nu precies en waarom kreeg u dit vroeger niet?rekenmannetje

Vroeger

Tot 2014 werden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van 3 jaar eerder. Dit waren definitieve bijdragen en hierop kon dus later nooit een herziening volgen voor gevestigde zelfstandigen.  Enkel in de eerste 3 jaar van de zelfstandige activiteit kon een herziening gebeuren, indien de voorlopige bijdragen te weinig of teveel bleken te zijn in functie van het definitieve inkomen.

Nu

Sinds 2015 is er een nieuwe berekening voor de sociale bijdragen. Voorlopige bijdragen dienen betaald te worden op basis van het inkomen van 3 jaar terug. Het is echter wel mogelijk om tijdens het lopend kalenderjaar uw bijdragen aan te passen. Wanneer het definitieve inkomen gekend is, worden de bijdragen geregulariseerd.

Begin 2017 zijn dus de eerste regularisaties onderweg op basis van het definitieve inkomen van 2015.

Concreet

Voor 2017 worden uw voorlopige sociale bijdragen dus berekend op het inkomen van 2014. Indien u vermoedt dat uw inkomen (veel) hoger zal liggen dan toen, stort u dus best vrijwillig sociale bijdragen bij. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Bij het tussentijds evalueren van uw resultaat maken we van uw sociale bijdragen sowieso een agendapunt. Zo kan er indien nodig voor het einde van het jaar bijbetaald worden.

Wat is er nieuw in 2017?

2017Langer en flexibeler moederschapsverlof voor zelfstandige moeders

Bevallen moeders die als zelfstandige zijn ingeschreven, kunnen voortaan maximum 12 weken i.p.v. 8 weken moederschapsrust opnemen. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de periodes van moederschapsrust die vanaf 1/1/2017 beginnen lopen.

Geen forfaitaire regeling meer voor gebruikers GKS

Zowel de exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt als de traiteur die cateringdiensten verricht, moeten voor hun horecaprestaties een ticket uitreiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) wanneer de omzet, exclusief btw, uit het verstrekken van maaltijden voor verbruik ter plaatse meer bedraagt dan € 25.000 euro.

De fiscus laat nu weten dat btw-plichtigen die verplicht zijn voormeld GKS te gebruiken, of die dit vrijwillig gebruiken, vanaf 2017 geen gebruik meer kunnen maken van de regeling waarbij zij hun omzet forfaitair kunnen bepalen. Aangezien het gebruik van het GKS toelaat om het omzetcijfer nauwkeurig vast te stellen, is het niet langer verantwoord die omzet nog forfaitair vast te stellen.

Belastingvermindering voor dakisolatie verdwijnt

Het is een oude bekende in onze aangifte personenbelasting : de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. De laatste jaren bestond zij enkel nog voor uitgaven voor dakisolatie. Uitgaven voor dakisolatie gedaan in 2016 genereren een belastingvermindering van 30% maar met een maximumbedrag van 3.070,00 euro per woning.

Vanaf 2017 verdwijnt deze belastingvermindering. Er werd wel al een overgangsmaatregel voorzien.  Lees er hier meer over.

Studentenarbeid wordt flexibeler

Jobstudenten mogen vanaf volgend jaar 475 uur werken in plaats van de huidige 50 dagen. Op die manier zullen jobstudenten niet meteen een dag kwijt zijn als ze maar enkele uren gewerkt hebben. Die nieuwe regeling met het tellen van uren i.p.v. dagen treedt in werking op 1 januari 2017.

Verplicht elektronisch factureren aan de Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2017 verplicht de Vlaamse Overheid haar leveranciers om facturen op elektronische wijze te verzenden (verplichte e-facturatie of e-invoicing). Een PDF versturen via email zal dus niet langer volstaan. Facturen moeten voortaan worden aangeleverd in XML formaat op het platform ‘Mercurius’. KMO’s zullen de mogelijkheid behouden om facturen manueel (gratis) in te putten op het overheidsplatform, maar voor een rechtstreekse input zal beroep gedaan moeten worden op een externe partij.

Via deze link vindt u een overzicht van alle wijzigingen in 2017.

Bron: Unizo

Het pensioen van morgen

pensioensparenDe wettelijke pensioenleeftijd is op vandaag 65 jaar.  Deze wordt verhoogd naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.

De berekening van het pensioen hangt af van 3 pijlers : het inkomen, de gezinssituatie en het aantal loopbaanjaren.  Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het pensioen.  Volgens de gezinssituatie kan er een alleenstaande pensioen of een gezinspensioen opgenomen worden.

De berekeningsbasis van een werknemer is nog steeds verschillend als die van een zelfstandige.  Dit is dan ook nog het enige verschil tussen het pensioen van een zelfstandige en dat van een werknemer.  Vanaf 1984 is er wel een gunstigere berekening voor de zelfstandige.

Naast het wettelijk pensioen is er ook een aanvullend pensioen mogelijk, denk maar aan pensioensparen, (S)VAPZ, POZ, IPT, Riziv Sociaal Statuut.

Als werknemer kan de werkgever een groepsverzekering afsluiten die zorgt voor een aanvullend pensioen.

Als zelfstandige heb je verschillende soorten :

 • VAPZ : via het vrij aanvullend pensioen is er een pensioenopbouw tot 8,17% van het netto belastbaar inkomen (tot een maximum van 3.060,07 euro per jaar).  Er is ook een kapitaalsgarantie met een rendement van ongeveer 0,75% tot 1%, die het VAPZ zeker aantrekkelijk maakt.  Doorheen het jaar kunnen vrije stortingen gedaan worden, maar beperkt tot het maximum die afhangt van het netto belastbaar inkomen.  Daar de bijdragen 100% fiscaal aftrekbaar zijn, is bij toepassing van het VAPZ het netto belastbaar inkomen kleiner, dalen de sociale bijdragen en is er een daling in de personenbelasting.  Elke zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenote kunnen hiervan genieten. Een zelfstandige in bijberoep kan dit enkel toepassen wanneer zij gevestigd zijn en bij een netto belastbaar inkomen vanaf 13.010,66 euro.
 • SVAPZ : is gelijklopend met VAPZ maar er kan 15% meer gestort worden (tot een maximum van 3.520,77 euro per jaar).  Die extra 15% wordt opgedeeld als volgt : 5% dient als extra pensioenopbouw, 10% gaat naar een aanvullende waarborg.  Die aanvullende waarborg is enkel van toepassing bij een arbeidsongeschiktheid van langer dan 6 maanden en kan als vervangingsinkomen of als premievrijstelling.  Via Xerius kan op het moment van inkomensverlies bepaald worden hoe de verdeling vervangingsinkomen / premievrijstelling dient te gebeuren. Via http://www.xerius.be/ is een korte berekening hierin mogelijk (‘Bereken je VAPZ polis’).  Elk sociaal verzekeringsfonds heeft hierbij een andere aanpak.  Bij interesse in deze verzekering, neemt u best contact op met uw eigen sociaal verzekeringsfonds.
 • Riziv Sociaal Statuut : enkel voor geconventioneerde tandartsen, artsen, kinesitherapeuten, apothekers en sinds kort ook voor verpleegkundigen en logopedisten.  Het RIZIV bepaalt de hoogte van de toelage.  De premie is niet fiscaal aftrekbaar en moet zelf aangevraagd worden.  Dit betreft een eenvoudige administratie.
 • IPT : individuele pensioentoezegging is enkel mogelijk voor de zelfstandige zaakvoerder van een vennootschap, die deze ook vereffend.  De premie wordt berekend op het bruto belastbaar inkomen + alle voordelen, maar is weliswaar beperkt tot de 80%-regel.  Deze is fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap die ze betaald.  De voordelen van deze verzekering zijn dezelfde als bij de groepsverzekering.  Hier kunnen ook aanvullende waarborgen opgenomen worden.  De formule van deze verzekering kan volledig op maat gemaakt worden. De eindbelasting is verschillend naargelang er gewerkt wordt tot 65 jaar of niet. Wanneer er gewerkt wordt tot 65 jaar is de afgehouden bedrijfsvoorheffing 10%, anders wordt dit 16,5%.
 • POZ : nieuw in 2017, pensioentoezegging voor zelfstandigen. Het gaat nog steeds om een voorstel, er staat nog niets geschreven in de wet. Normaal zou de POZ vanaf 2017 in werking treden. Deze pensioentoezegging is gelijkaardig aan IPT en heeft dezelfde voordelen. De premie is aftrekbaar als beroepskost voor de zelfstandige ondernemer.

Hogebrug terug open voor verkeer !

OPGELET : frauduleuze informatievraag in omgang

Graag waarschuwen wij u omtrent een frauduleuze brief die in omgang werd gebracht.

Deze brief, uitgaand van zogenaamde “Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken” verzoekt recent opgericht ondernemingen om hun gegevens aan te vullen via een website.

Intussen zou betreffende webadres geblokkeerd zijn door de overheid, doch wij manen aan de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij gelijkaardige briefwisseling. Bent u niet zeker over de legitimiteit, aarzel niet en neem contact op met ons kantoor.