Archives for speciale aandacht

Terrasje doen?

Samen met jou zijn we ontzettend blij dat de horecazaken terug open mogen. Een terrasje doen, een hapje eten, genieten van het mooie lenteweer. We wensen je een fantastische start en zonnige dagen.

 

Ook nu kan je rekenen op steun. De Belgische overheid besliste namelijk om het btw-tarief voor restaurant- en cateringbedrijven te verlagen tot 6%. De steunmaatregel is van kracht van 8 mei 2021 tot 30 september 2021.

 

Wanneer geldt het verlaagde btw-tarief? Het verlaagde btw-tarief van 6% is van toepassing op:

 • dranken en maaltijden bij consumptie ter plaatse in een restaurant
 • dranken en maaltijden van cateringbedrijven bij consumptie op een gehuurde locatie
 • alcoholische en niet-alcoholische dranken bij consumptie in een café

Wanneer geldt het verlaagde btw-tarief niet? Het gebruikelijke btw-tarief van 21% blijft van toepassing op alcoholische dranken om mee te nemen (de zogenoemde takeawaydranken).

 

Maak het jezelf gemakkelijk en pas de programmering van je geregistreerd kassasysteem zo snel mogelijk aan.

 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op. We geven je graag advies.

Vlaams beschermingsmechanisme 3

De Vlaamse Regering besliste het Vlaams beschermingsmechanisme (Vlaio) ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 16 november en 31 december kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode.  Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

De steun bedraagt 10 % van de omzet (excl BTW) tijdens dezelfde periode 2019.  Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 % steun. 

 • Zaken die terug open mochten gaan vanaf 1 december kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16/11/20 tot en met 30/11/20 zonder de omzetdaling aan te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor die periode van 14 dagen. Indien deze ondernemingen echter voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om de steun aan te vragen voor de volledige periode. In dat geval dienen ze de omzetdaling wel te kunnen aantonen en te kunnen motiveren.
 • Indien een restaurant in de referentieperiode (van 2019) 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.
 • Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

De aanvraag kan je indienen via de website van Vlaio.  Je vindt er ook een handleiding die je stap per stap begeleidt bij de aanvraag.  Inloggen doe je met je identiteitskaart of itsme-app. 

Wat heb je nodig voor deze aanvraag?

 • De steun wordt berekend op het omzetcijfer ZONDER btw van de gekozen referentieperiode in 2019. In de aanvraag zal je die omzet moeten invullen. 
 • Daarnaast zal ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 moeten ingevuld worden. Hou deze cijfers bij de hand! 
 • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
 • Beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Een aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021.

Overbruggingsrecht in 2021

De steunmaatregelen van de overheid werden verlengd tot 31 maart 2021, zij het in iets andere vorm.   De voorwaarden werden gewijzigd, net als de bedragen die zullen worden uitgekeerd.  Belangrijk om weten is dat, vanaf februari, er strengere regels komen als je take-away of click & collect aanbiedt aan je klanten.

Hieronder geven we een beknopt overzicht van de wijzigingen en voorwaarden.  
(onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen)

 

Januari 2021
 • als je onderneming verplicht gesloten is: dubbel overbruggingsrecht
 • als je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector en je bent zelf gesloten: dubbel overbruggingsrecht
 • als je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, maar niet gesloten OF andere sectoren:
  • aantonen van omzetdaling 40 % in dec 2020 vs dec 2019 : overbruggingsrecht
   • volledige uitkering: 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast
   • halve uitkering: 807,05 euro met gezinslast, 645,85 euro zonder gezinslast (vb bijberoep mits bepaalde voorwaarden)
  • geen omzetdaling van 40 % = geen overbruggingsrecht (tenzij vb minstens 7 dagen in quarantaine, … : klassiek overbruggingsrecht met weekuitkering)

 Tijdens de maand januari worden er nog geen bezwaren gemaakt tegen het aanbieden van take-away of click & collect.  Beide worden dus toegestaan.

 

Februari / maart 2021
 • als je onderneming verplicht gesloten is en je onderbreekt volledig je activiteiten, dus: geen take-away / click & collect  
  • minstens 15 opeenvolgende dagen gesloten: volledige maanduitkering (zie bovenstaand)
  • minder dan 15 opeenvolgende dagen gesloten: halve maanduitkering (zie bovenstaand)
 • als je onderneming verplicht gesloten is, maar je biedt nog take-away / click & collect aan OF je bent niet verplicht gesloten:
  • aantonen van omzetdaling 40 % (voor februari : jan 2021 vs jan 2019 ——– voor maart: feb 2021 vs feb 2019 ): overbruggingsrecht
   • volledige uitkering: 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast
   • halve uitkering: 807,05 euro met gezinslast, 645,85 euro zonder gezinslast (vb bijberoep mits bepaalde voorwaarden)
  • geen omzetdaling van 40 % = geen overbruggingsrecht (tenzij vb minstens 7 dagen in quarantaine, … : klassiek overbruggingsrecht met weekuitkering)

 

Bij twijfel over jouw situatie kan je contact opnemen met je dossierbeheerder bij Gevimar (per mail) of met jouw sociaal verzekeringsfonds (Liantis, Xerius, Partena, …).

 

Attest ‘telewerk niet mogelijk’

Vanaf 2 november is het verplicht om alle werknemers hun functie te laten uitoefenen via telewerk, waar dit mogelijk is. 
Dit voor zolang de maatregelen tijdens de lockdown van kracht blijven.  

Hierbij wordt automatisch gedacht aan kantoren, maar wat met bedrijven in de bouw, transportsector, …?

In het ministerieel besluit staat te lezen dat de regel geldt voor iedereen ‘tenzij die onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening’.

Het wordt verplicht om aan werknemers die niet kunnen telewerken een document over te maken waarin u als werkgever uitlegt waarom dat niet mogelijk is.  

Het attest is nogal controversieel omdat niet-essentiële verplaatsingen nog steeds toegelaten zijn en er dus niet specifiek wordt gecontroleerd op de reden van uw verplaatsing.   Wat wel wordt vermoed is dat er controles op de werkvloer zullen plaatsvinden.  Controleurs die de letter van de wet minutieus volgen, zullen in de mogelijkheid zijn om die attesten op te vragen en bij het ontbreken ervan eventueel boetes op te leggen.

Hier vindt u zo’n attest: attest geen telewerk mogelijk pdf

Verplichte sluiting horeca: welke steunmaatregelen kan u verwachten?

Sinds afgelopen vrijdag zijn er nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus te lijf te gaan.
Eén van de beslissingen houdt in dat cafés en restaurants vanaf vandaag gesloten zullen blijven, en dat voor de komende 4 weken. 
In dezelfde adem waarin dit besluit werd uitgesproken, kwamen de beloftes om de nodige steun te voorzien voor de getroffen ondernemingen:

 

 1. Dubbel overbruggingsrecht

 

Voor zelfstandigen in de horeca, evenementen- en de cultuursector werd beslist om het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht te verdubbelen. Aanvankelijk was het maandelijks bedrag vastgelegd op net geen 1.300 euro voor een alleenstaande zelfstandige en op 1.600 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste. Die bedragen worden nu verdubbeld. Hiervoor wordt momenteel een wetsontwerp voorbereid.  De aanvragen hiervoor zullen opnieuw via uw sociaal verzekeringsfonds lopen. 

 

 1. Uitbreiding Vlaams Beschermingsmechanisme

 

 Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • Hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • Je moet omzetverlies niet aantonen
 • Bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • Je moet je omzetverlies aantonen
 • Heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

De premie kan normaal gezien gecombineerd worden met takeaway

(bron: Horeca Vlaanderen)

 

 1. Wat nog?

 

De federale regering garandeert ook dat alle werknemers uit de horeca een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zelfs al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend. Er komt ook een vrijstelling voor het derde kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

 

De beloftes zullen sowieso gevolg krijgen, maar het is momenteel nog koffiedik kijken hoe we dit alles moeten aanvragen en wat het wettelijk kader wordt.  Op dit moment werd de wettekst immers nog niet gepubliceerd en zijn ook de sociale verzekeringsfondsen nog voorzichtig met het geven van meer informatie.  

Hou dus zeker onze website / facebook in de gaten om op de hoogte te blijven!

 

 

Te veel hinderpremie ontvangen?

Bedrijven die verplicht moesten sluiten (horeca, kappers, …) vanwege de coronamaatregelen konden financiële steun ontvangen in de vorm van een hinderpremie.

Deze premie bedroeg  éénmalig 4.000 euro en werd uitgebreid met 160 euro per dag dat uw vestiging moest gesloten blijven.  Die extra dagen werden ongeveer om de twee weken uitbetaald, afhankelijk van wat er op de Veiligheidsraad was beslist.  

We stellen vast dat klanten deze dagvergoeding blijven krijgen, ondanks het feit dat hun zaak opnieuw open mocht.  In sommige gevallen werd eerst een mail gestuurd naar de klant om hen in te lichten over de komende uitbetaling en bij anderen werd de bijdrage meteen gestort op hun rekening. 

Graag wijzen we er u op dat uitbetaalde premies, die u ten onrechte verkreeg, teruggevorderd kunnen worden.  

Ons inziens doet u er dus beter aan om meteen Vlaio in te lichten over de heropstart van u zaak en de eventueel ten onrechte ontvangen gelden.  

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n mail die een klant van ons mocht ontvangen:

 

 

Tijdelijke BTW verlaging horeca

In het kader van economische herlanceringsmaatregelen ingevolge de coronacrisis, heeft de regering beslist een tijdelijke BTW-verlaging door te voeren voor de horeca. Het KB dat deze maatregel zal invoeren, moet nog worden gepubliceerd.

Tijdelijke BTW-verlaging

Het gaat om een verlaging van de BTW naar 6% voor alle restaurant- en cateringdiensten, vanaf 8 juni 2020 tot 31 december 2020, met uitzondering van:

 • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol.;
 • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.

De loutere leveringen (afhaal) en het verstrekken van voormelde alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse blijft onderworpen aan 21% BTW.

Aanpassingen aan GKS uitvoeren

Uiteraard heeft deze BTW-verlaging ook zijn gevolgen voor het gebruik van een kassasysteem. Het spreekt voor zich dat de geregistreerde kassasystemen in die zin moeten worden aangepast.

Standaard zijn in zo’n GKS 4 btw-codes voorzien:

 • A:        21 %
 • B:        12 %
 • C:          6 %
 • D:          0 %

De codes zelf moeten niet aangepast worden. Alle artikelen gekoppeld aan de code B moeten nu gekoppeld worden aan de code C. Ook de dranken die ter plaatse worden verbruikt moeten gekoppeld worden aan de code C in plaats van de code A, met uitzondering van de twee voormelde categorieën van alcoholische dranken waarvoor de code A van toepassing blijft.

BTW-plichtigen moeten van deze aanpassingen dus snel werk (laten) maken. De fiscus raadt ten zeerste af de gekoppelde codes te behouden en in de plaats de BTW-tarieven van die codes aan te passen. Evenmin mogen exploitanten voor de verstrekte restaurant- en/of cateringdiensten waarvoor het verlaagd BTW-tarief van 6% geldt, gemakkelijkheidshalve de code ‘take-out’ gebruiken.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.

Kortrijkse ReCaPremie en Handelspremie

Burgemeester Vincent Van Quickenborne was er aan het begin van de coronacrisis snel bij om de Kortrijkse ondernemers bijkomende premies te beloven.  Na de straffe uitspraken en beloftes was het helaas nog even wachten tot er effectief aanvragen konden ingediend worden.  Op 12 mei kwam hier verandering in en sindsdien kan je op de website van de stad terecht voor uw aanvraag.  Dat kan nog tot 15 juni.

ReCaPremie

Voor restaurants en cafés die bij de eerste aankondiging van de maatregelen de deuren verplicht dienden te sluiten is een ReCapremie
van € 1.000 voorzien. De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres. Het bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager.

Om in aanmerking te komen:

 • moet je de Corona Hinderpremie verkregen hebben van de Vlaamse Overheid voor een vestiging die actief was vóór 13 maart 2020 (je moet het bewijs hiervan mee opladen (pdf) bij je aanvraag);
 • moet jouw BTW of RSZ hoofdactiviteit een activiteit zijn die valt onder de Horecasector;
 • moet je over een indoor verbruikszaal beschikken van minimaal 16 zitplaatsen.

Voor meer informatie en om je aanvraag in te dienen klik je hier.

Handelspremie en eventpremie

Specifiek voor de handelszaken die deuren verplicht dienden te sluiten en de eventsector voorziet de stad binnen de actie “Handelaars helpen handelaars” een Handelspremie en een Eventpremie: een bijkomende premie van € 500. Dit bedrag voorzien ze onder de vorm van een injectiepremie: een digitale bon, die enkel kan besteed worden bij een erkende Kortrijkse leverancier. Deze bon zal geldig zijn vanaf 1 juni tem 1 oktober 2020.
De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres.

Voor deze premies zijn er enige onderlinge verschillen bij de voorwaarden:

Handelspremie Eventpremie
in aanmerking komen voor de Hinderpremie (VLAIO) in aanmerking komen voor de Compensatiepremie (VLAIO)
vestiging in Kortrijk BTW of RSZ activiteit die valt onder de eventsector of zelfstandige in bijberoep die verplicht moesten sluiten

 

De Handelspremie kan je aanvragen tot 15 juni 2020, de Eventpremie kan tot 30 juli 2020.

Klik hier voor meer info en de aanvraagprocedure van de Handelspremie.

Klik hier voor meer info en de aanvraagprocedure van de Eventpremie.

Let op voor hoge facturen van uw sociaal secretariaat!

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

 

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

 

Hoewel we dergelijke maatregelen in sommige gevallen beschouwen als een welgekomen uitstel om financiële ademruimte te creëren, zien we hierin ook een gevaar voor de toekomst.

Dit uitstel wordt bijna steeds automatisch verrekend door uw sociaal secretariaat. We stellen vast dat elk sociaal secretariaat (SD Worx, Liantis, Partena Professional, …) hier op een andere manier mee om gaat.  Ook het feit of u al dan niet werkt met domiciliëring van uw facturen kan zorgen voor een andere uitwerking van deze maatregel. In sommige gevallen wordt de bedrijfsvoorheffing niet aangerekend; in andere gevallen wordt het automatisch betaalde bedrag aan bedrijfsvoorheffing teruggestort.

We willen u waarschuwen dat uitstel in dit geval absoluut geen afstel is, zoals u kan zien in bovenstaande tabel met betaaltermijnen. 
U zal de bedrijfsvoorheffing dus alsnog moeten betalen. 

Graag adviseren we om uw facturen en betalingen aan uw sociaal secretariaat na te kijken om te weten welke betalingen u nog te wachten staan.  Indien u twijfelt over openstaande schulden, kan u natuurlijk ook steeds uw sociaal secretariaat contacteren.

Verhoogde controles op subsidiebedrog

Momenteel hebben al ruim 125.000 ondernemers de hinderpremie aangevraagd en ook voor de compensatiepremie werden al meer dan 40.000 aanvragen geregistreerd. Wie premies onrechtmatig aanvraagt, riskeert zware sancties.

VLAIO controleert mogelijk misbruik van het premiesysteem strikt en zal de inspectiecapaciteit verdubbelen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist.  Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om steunmaatregelen te gebruiken waarbij de ondernemers snel hun premie ontvangen en er dus pas achteraf een controle plaats vindt. 

Om die controle op de toekenning van de premies nog beter te kunnen uitvoeren, wordt de inspectiedienst van het Agentschap Innoveren en Ondernemen uitgebreid. Het team van 15 mensen krijgt nu versterking van nog eens 15 extra mensen. 

Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kan VLAIO op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding controles uitvoeren. De subsidie kan teruggevorderd worden in geval van niet-naleving van de voorwaarden.

Er is een verschil in aanpak voor de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Voor de hinderpremie is er een locatie die moet worden gesloten. Op basis van de aanvraag zelf werden reeds meer dan 21.000 aanvragen automatisch geweigerd o.a. omdat de activiteit niet onderworpen was aan een verplichte sluiting. In het verdere inspectieplan zullen ook de goedgekeurde aanvragen nog onderzocht worden.

Voor de compensatiepremie moet de ondernemer een omzetdaling van minstens 60% aantonen in de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of een andere relevante periode. Dit moet worden aangetoond op basis van geleverde prestaties of bijvoorbeeld kasontvangsten. Voor catering, verhuur van feestkledij, evenementen, … is de terugval in activiteiten vooraf duidelijk in te schatten. Voor andere beroepen is dat minder het geval, terwijl ook die een beroep kunnen doen op de premie. De compensatiepremie kan aangevraagd worden sinds 4 mei 2020, ook hier zullen controles gebeuren. 

Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie die vervolgens de geldboete of gevangenisstraf zal bepalen.

Kan ik mijn corona hinder- of compensatiepremie annuleren?

Dit is zeker mogelijk, maar VLAIO wijst er wel op dat er bij een annulatie van de hinderpremie geen enkele mogelijkheid meer is om een nieuw dossier hinderpremie in te dienen. 

In die zin beveelt VLAIO aan dat men in eerste instantie een mail stuurt naar het Contact Center (info@vlaio.be), zodat kan worden nagekeken dat het daadwerkelijk een echte annulatie betreft. Zo ja, kunnen zij dan de link naar het webformulier bezorgen. 

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Bedrijven en winkels mogen terug open, maar opvang voor de kinderen is in deze uitzonderlijke tijden nog niet evident. 
De overheid besliste om ondernemers te helpen zodat ze hun zelfstandige activiteit makkelijker kunnen combineren met de opvoeding van hun kinderen. Daarom voert ze voor de maanden mei en juni een tijdelijke ouderschapsuitkering in. Een regeling die je kunt vergelijken met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Voor wie?

Ouders die zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
 • de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

Welke uitkering krijg je tijdens je corona-ouderschapsverlof?

Je krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand of 875 euro in een eenoudergezin.

Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Let wel: deze uitkering kan je niet combineren. met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Vraag je bijvoorbeeld ook een uitkering overbruggingsrecht aan voor de maand mei, dan kan je je ouderschapsuitkering beter laten vallen.

Hoe vraag je het corona-ouderschapsverlof aan?

Om van de regeling gebruik te maken, moet je als zelfstandige een aanvraag indienen waarin je het volgende aangeeft:

 • de begin- en einddatum van de gedeeltelijke onderbreking;
 • de naam van de persoon voor wie wordt gezorgd en de band die de aanvrager ermee heeft;
 • een verklaring op eer dat je zelfstandige activiteit wordt beïnvloed door deze zorg.

Meer informatie kan je verkrijgen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Unisono (= Sabam) voorziet in een solidariteitsbijdrage

Heeft u uw horeca-of handelszaak verplicht moeten sluiten door de coronacrisis? Wist u al dat u dan recht heeft op een solidariteitsbijdrage ter waarde van 1 maand auteursrechten? 

Hoewel de cultuursector zelf enorm zwaar getroffen wordt door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, willen de auteurs, componisten en uitgevers van Sabam zich hierdoor solidair opstellen met andere getroffen sectoren.

Heb ik ook recht op een solidariteitsbijdrage?

Unisono biedt een solidariteitsbijdrage aan:

 • alle horeca- en de handelszaken die verplicht gesloten zijn door de overheidsmaatregelen;
 • kleine voedingswinkels, zoals chocolatiers, die zelf beslisten te sluiten;
 • ondernemingen van autocars en autobussen, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken.

Hoe vraag ik mijn solidariteitsbijdrage aan?

Via uw persoonlijk MyUnisono–account vraagt u snel en eenvoudig uw bijdrage aan. Hebt u nog geen account? Maak er dan snel één aan. Via MyUnisono kan u bovendien online uw licenties aanvragen en uw lopende dossiers beheren.

De MyUnisono-account kan zeer snel aangemaakt worden: u hoeft niet in te loggen met identiteitskaart en hoeft zelfs uw klantennummer niet bij de hand te hebben.

Hoe ontvang ik mijn solidariteitsbijdrage?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • betaalde u de Unisono-factuur van dit kalenderjaar al? Dan ontvangt u een creditnota en een terugbetaling ter waarde van 1 maand auteursrechten op het rekeningnummer waarmee u de betaling uitvoerde;
 • ontving u de Unisono-factuur van dit kalenderjaar al, maar voerde u de betaling nog niet uit? Dan ontvangt u een creditnota ter waarde van 1 maand auteursrechten, en betaalt u enkel het verschil;
 • ontving u nog geen factuur voor dit kalenderjaar? Ook dan vraagt u best uw solidariteitsbijdrage aan. U ontvangt dan meteen een aangepaste factuur waarbij het totale facturatiebedrag verminderd wordt met 1 maand auteursrechten.

Compensatiepremie bij groot omzetverlies door coronavirus

Wij informeerden u reeds over de hinderpremie van 4.000 euro die door de overheid werd voorzien voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronacrisis.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van deze crisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een corona compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

  

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) : premie bedraagt 1.500 euro in plaats van 3.000 euro
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel. Ook zij ontvangen een premie van 1.500 euro in plaats van 3.000 euro.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die verplicht werden te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een corona hinderpremie (dit geldt dus niet voor de zelfstandigen in bijberoep). 

 

Welke activiteit moet mijn onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze lijst van nace-codes. Het betreft:
  • de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;
  • de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
  • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
  • de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie. 
 • Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis komen niet in aanmerking.

 

Welke omzetdaling moet ik aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Deze corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad. We vragen u om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op uw beroepsuitoefening. U moet dit zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Hiervoor dient u te vermelden

 1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad en vlaio.be/corona
 2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk maakt

Uitzondering omzetdaling

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

 

Hoeveel bedraagt de corona compensatiepremie?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Wie omwille van de exploitatiebeperkingen door de federale coronavirusmaatregelen een omzetdaling van 60% heeft in de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020, krijgt een forfaitaire premie van € 3.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.500 bij een omzetdaling van 60% of als je verplicht werd de deuren te sluiten ingevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

 

Hoe de corona compensatiepremie aanvragen?

Aanvraag duurt minder dan 6 minuten én kan je eenvoudig zelf indienen

De aanvraag bestaat uit slechts 3 schermen, die we in deze korte, visuele handleiding stap voor stap doorlopen.

Indien u niet beschikt over een kaartlezer of uw pincode van uw identiteitskaart vergeten bent, kan u ook aanmelden aan de hand van de itsme-app of het federaal token. 

Als bovenstaande opties niet lukken, kan u tenslotte ook een e-mail sturen naar info@vlaio.be. Wij kunnen u aanraden om in de e-mail dezelfde informatie te geven als gevraagd wordt in de digitale toepassing.  Let op! Aanvragen per mail duren langer om verwerkt te worden dan de digitale aanvragen. 

De premie moet aangevraagd worden voor 30.06.2020.

Het perfecte moment om te digitaliseren!

De coronacrisis hakt grondig in op onze jarenlange gewoontes. Plots is het voor KMO’s en zelfstandigen niet meer evident om fysiek af te spreken met klanten en leveranciers. Ook wij – boekhouders – dienen onze jarenlange gewoontes in vraag te stellen om onze werking te optimaliseren zodat wijzelf en onze medewerkers zo efficiënt en veilig mogelijk hun taken kunnen vervullen. We zijn dan ook overtuigd dat boekhouders én ondernemers nu volop moeten inzetten op digitalisering. We stellen daarom dan ook graag FUROO voor. 

FUROO is een pionier op het vlak van de digitalisering van uw administratieve handelingen en communicatie met boekhoudkantoren. Op deze manier kunnen jullie uw administratieve flow efficiënter organiseren zodat een optimale en veilige samenwerking mogelijk is. Een zeer laagdrempelig softwarepakket waarmee u als ondernemer tijd kunt besparen en jezelf als ondernemer ruimte geeft aan de zaken die écht geld opbrengen.

Hiervoor biedt FUROO twee digitale pakketten aan:

FUROO GO biedt jullie de oplossing om makkelijk aankoopfacturen en diverse documenten op te laden. Bovendien kunnen jullie eenvoudig en efficiënt verkoopfacturen opmaken. Deze gegevens kunnen moeiteloos in onze boekhoudsoftware verwerkt worden.

FUROO PRO biedt ondernemers dan weer de mogelijkheid om hun business flow optimaal te organiseren. Met deze tool kunnen offertes, leverbonnen & orderbevestigingen opgemaakt worden en deze in één enkele click omzetten naar voorschot- of verkoopfacturen. Aan deze versie is bovendien een mobiele app gekoppeld voor tijds- en materiaalregistratie. Makkelijk én handig!

Zo vergeet u nooit meer materiaal of uren te factureren. Tot slot kunnen jullie door middel van de CODA-koppeling ook steeds betalingen opvolgen. Zo kunt u uw administratie ten allen tijde up-to-date houden en in deze tijden is het van cruciaal belang om u zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Wil je FUROO beter leren kennen? Volg dan één van de vrijblijvende webinars via: www.furoo.be/nl/demo

Bang dat u de software niet onder de knie zal krijgen?

Geen paniek! FUROO WIJST U DE WEG!

Corona hinderpremie – update 18.03.2020

Velen van jullie contacteerden ons reeds met vragen over de hinderpremie die wordt voorzien voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona maatregelen.  

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

De corona hinderpremie wordt beperkt tot 1 premie per bedrijf met een getroffen locatie. Voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE)  RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. 

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal deze week beschikbaar zijn op deze website.

Onze medewerkers zullen u graag begeleiden en ondersteunen bij het indienen van uw aanvraag.  Indien er kan gewerkt worden met een volmacht, kunnen wij de aanvraag in uw naam indienen.  Wij vermoeden echter dat er geen speciale volmacht hiervoor zal voorzien worden (zoals bij de gewone hinderpremie).  Daarom raden we u aan om reeds een federaal token aan te vragen.  Daarmee kunnen we ook op afstand in uw naam inloggen en de aanvraag indienen. 

Dienstverlening Gevimar tijdens de coronacrisis

Gevimar wenst in het belang van zowel klanten als personeel alle genomen maatregelen zoveel mogelijk respecteren.

Hiertoe herleiden we ons tot een minimale fysieke dienstverlening op ons kantoor, terwijl het gros van onze medewerkers van thuis uit zal werken. Om tegemoet te komen aan jullie vragen of wensen, verzoeken we zoveel mogelijk per mail te communiceren. Voor dringende zaken blijven we telefonisch bereikbaar.

Deze maatregelen zijn alvast van toepassing tot en met 3 april 2020. Wanneer de situatie wijzigt, zullen we je hiervan op de hoogte brengen via onze nieuwsbrief, website en sociale media.

Indien je ons niet meteen kan bereiken en je hebt een prangende vraag, bel gerust ook naar het contactcenter Corona die specifiek vragen beantwoordt betreffende de maatregelen voor zelfstandigen.  Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Zorg voor jezelf en voor je naasten!

10 MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGEN NA COVID-19

De federale regering heeft reeds onderstaande 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Voor meer informatie, klik hier (update 15/03/2020).

 

 1. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

 

 1. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

UBO-REGISTER: WAT EN WAAROM ?

 

In de strijd tegen het witwassen, de financiering van terrorisme en het beperktere gebruik van cash geld voert België het gebruik in van een register van uiteindelijke begunstigden (in het Engels ‘Ultimate Benificial Owner, kortweg ‘UBO’ genoemd; hierna het “UBO-register”). 

De bestuurders van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen, bij te houden en aan te vullen in het register.

 

1. WIE IS EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. Voor elk van deze entiteiten zijn verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden voorzien.

 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of van de stemrechten in deze vennootschap houdt / houden.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft / hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. Bij gebrek aan aangeduide personen volgens de 2 bovenstaande categoriën, de natuurlijke persoon of personen die behoort / behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting bestaat;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter; 
 2. de trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden in wier hoofdzakelijk belang de de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

 

2. AANVULLENDE BEGRIPPEN

Een “rechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die de rechtstreekse eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit.

Een “onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die via één of meerdere juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit (bijvoorbeeld via een holdingvennootschap).

 

3. WAT MEEDELEN ?

Van elk van de uiteindelijke begunstigden (van vennootschappen) dienen volgende informatie meegeven te worden:

 1. de naam;
 2. de (eerste) voornaam;
 3. de geboortedatum;
 4. nationaliteit;
 5. land van verblijf;
 6. volledig verblijfadres
 7. datum waarop hij / zij uiteindelijke begunstigde is geworden
 8. nationaal nummer;
 9. of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse begunstigde;
 10. omvang van het uiteindelijk belang
  • het percentage van de aandelen bij rechtstreekse uiteindelijke begunstigden
  • de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten bij onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden

 

4. TIMING EN TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER

U heeft tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal. Om aan te melden dient u gebruik te maken van je EID met bijhorende pincode, of de ITSME-toepassing.

 

5. NAZICHT EN OPVOLGING

De ingevoerde informatie in het UBO-register dient ten minste jaarlijks geverifieerd te worden. Wijzigingen gedurende het jaar dienen binnen een termijn van een maand na de wijziging doorgevoerd te worden.

 

6. MANDATARIS AANWIJZEN

Sinds 11 januari werd voorzien in een extern UBO-mandaat. Hiermee kan je ons mandateren om deze administratieve verplichting voor u te vervullen.

Indien u wenst Gevimar hiertoe te mandateren, verzoeken wij u om een bevestigingsmail te sturen naar liesbeth@gevimar.be en dit voor 28.02.2019.

Nadien wordt u gecontacteerd om langs te komen op kantoor om het mandaat (of de mandaten bij meerdere aandeelhouders / bestuurders) te activeren via uw EID met bijhorende pincode. Tevens verzoeken wij u om het aandelenregister van uw vennootschap(pen) mee te brengen.

 

Gezien deze formaliteit buiten onze vaste opdracht valt zien wij ons genoodzaakt hiervoor een bijkomstig ereloon te factureren van 150,00 euro exclusief BTW. Bij een latere wijziging van de uiteindelijke begunstigden voorzien we een ereloon van 100,00 euro exclusief BTW (richtprijs 2019, indexeerbaar).

Wat is een R/C zaakvoerder in de vennootschap? Positief of negatief? Wat zijn de gevolgen hiervan?

Wat is een R/C precies?

Een rekening-courant (R/C) kan je het best vergelijken met een bankrekening. De bedrijfsleider heeft een ‘rekening’ in zijn eigen vennootschap waarop privéverrichtingen geboekt worden.

Als je privé geld stort op de rekening, heb je een tegoed op jouw vennootschap. Omgekeerd ontstaat er een schuld wanneer je ten onrechte geld opneemt van de rekening. Zo’n R/C geeft dus aan hoeveel geld je nog tegoed hebt van jouw vennootschap of hoeveel geld je privé nog moet betalen aan de vennootschap.

rekening courant

Wanneer heb je een positieve R/C?

Jouw vennootschap heeft geld van u privé gekregen. Je hebt m.a.w. bank gespeeld voor jouw vennootschap en zij moet je dat geld nog terugbetalen.

Wanneer heb je een negatieve R/C?

De vennootschap heeft op u privé een vordering; je moet dus nog geld aan jouw vennootschap. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je (kleine) privé uitgaven doet op kosten van de vennootschap (bijvoorbeeld digitale televisie in een gsm-abonnement, vrijetijdskledij,… ). Het komt er dus op neer dat je geld geleend hebt van jouw vennootschap en bijgevolg sta je in het rood. Hierbij worden er jaarlijks intresten gerekend. (wettelijk tarief: 9,27% voor AJ 2017)

Hoe ontstaat zo’n negatieve R/C?

 1. Je haalt geld van de rekening van jouw vennootschap.
 2. Je haalt geld uit de kas van de vennootschap.
 3. Je betaalt een privéaankoop met de kaart van de vennootschap.
 4. Uw privé belastbare voordelen worden op uw R/C geboekt.
 5. Je bent zelf klant bij de vennootschap en je betaalt uw factuur niet.

 

Het geld van de vennootschap is niet uw privégeld!

Een schuld aan de vennootschap, is dat dan zo erg?

Wettelijk gezien is er geen beperking aan de opname die je via de R/C verricht. Echter, je wordt fiscaal zwaar gesanctioneerd en je moet oppassen om de financiële situatie van de vennootschap niet te ondermijnen. Bovendien kan je hier verantwoordelijk gesteld worden wegens zogenaamde misbruik van vennootschapsgoederen.

Negatieve R/C; moeilijk een lening bij de bank te verkrijgen?

Is jouw schuld via de R/C aan de vennootschap eerder beperkt, dan zal de bank daar niet moeilijk over doen.

De bank zal je in eerste instantie aanmoedigen om de R/C aan te zuiveren m.a.w. terug te betalen alvorens een krediet toe te staan.

Een stelselmatig hoge R/C-schuld geeft een negatief beeld naar derden toe en dus ook naar de bank. Het komt er immers op neer dat je het vermogen van de vennootschap gebruikt om jouw privénoden als zaakvoerder te financieren. Dat is niet de bedoeling!

Algemene conclusie : het is belangrijk om privé-uitgaven te scheiden van de vennootschap

Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw R/C geen ‘vuilbakrekening’ wordt?

 1. Noteer het best zelf op de factuur waarvoor de uitgaven dienen, dan zal de dossierbeheerder ze ook meteen correct verwerken in de boekhouding.

 2. Bespreek regelmatig de bewegingen op jouw R/C met jouw dossierbeheerder. Op die manier vermijd je onaangename verrassingen.

 3. Maak er een gewoonte van om bij elke betaling een korte omschrijving te vermelden zodat het duidelijk is voor jouw dossierbeheerder waarover het precies gaat.

Verkoop van personenwagen door een btw-plichtige

Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe de verkoopfactuur van een personenwagen moet worden opgemaakt aangezien de huidige regeling nog niet bij iedereen bekend is. Als u uw wagen verkoopt moet er niet op de volledige verkoopprijs 21% btw gerekend worden, maar slechts op de helft van de prijs.

Het is dus belangrijk om bij de onderhandeling van de verkoop van uw wagen duidelijk af te spreken over een verkoopprijs exclusief btw

Voorbeeld

Een personenwagen wordt verkocht voor de prijs van 10.000,00 euro exclusief btw. Er is slechts 21% btw verschuldigd op 50% van de verkoopprijs.

Deel verkoopprijs vrijgesteld van btw ( 0%):           5.000,00 euro (apart te vermelden op verkoopfactuur)

Deel verkoopprijs onderworpen aan btw (21%):    5.000,00 euro

btw 21%                                                                             + 1.050,00 euro (btw 21 %)


Totaal                                                                                   11.050,00 euro

Verplichte vermelding op factuur : “bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011”.

Uitzonderingen

De wagen werd destijds aangekocht van een particulier en de factuur werd dus opgemaakt zonder BTW

OF

De wagen werd destijds aangekocht onder de margeregeling dus eveneens geen btw gerekend op de factuur van de handelaar.

Bij verkoop van een wagen aangekocht in één van de 2 bovenstaande uitzonderingssituaties moet dus 21% btw gerekend worden op de volledige verkoopprijs.

auto te koop OK

 

Opdrachtbrief : verplicht door het BIBF

Hoewel de relatie tussen een boekhouder en zijn cliënt in eerste instantie steunt op het wederzijds vertrouwen tussen beide partijen, dienen bepaalde afspraken op papier gezet worden in een “opdrachtbrief“. De opmaak hiervan wordt ons verplicht opgelegd door ons beroepsinstituut, het BIBF. Daar het een verplichting is, zal het BIBF gerichte kwaliteitscontroles hierop uitoefenen. Hiertoe vragen wij aan u, onze klant(en), om zich hiermee in regel te stellen mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Geen enkele nieuwe opdracht mag worden aanvaard zonder voorafgaandelijk een opdrachtbrief te ondertekenen tussen ons als boekhouder en u als cliënt.

De opdrachtbrief beschrijft uitgebreid de details over onze professionele relatie.  Gelieve dit bovenaan aan te vullen met uw gegevenselke pagina te paragraferen en op de laatste pagina uw naam, handtekening en ‘gelezen en goedgekeurd’ te noteren.

Naast de opdrachtbrief zal het BIBF onder meer ook nagegaan in hoeverre wij de zaakvoerders/bestuurders en uiteindelijke begunstigden kunnen identificeren (naam en woonplaats) aan de hand van documenten.

Mogen wij u daarom vragen om op deze verklaring de uiteindelijke begunstigden in te vullen (naam en voornaam) en deze verklaring te dagtekenen en ondertekenen en ons samen met de afdruk van uw/hun elektronische identiteitskaart per kerende e-mail terug te bezorgen.

Mocht u niet over de mogelijkheid beschikken om een dergelijke afdruk (via de gratis te downloaden eID–software en een – bij ons verkrijgbare – kaartlezer) te maken, kunt u steeds met de identiteitskaart(en) langskomen op ons kantoor.  Mocht dit evenmin mogelijk zijn, kan een gewone kopie gemaakt worden van de identiteitskaart (recto / verso) en kan op die kopie het adres van het domicilie genoteerd worden, samen met de handtekening van de uiteindelijke begunstigde.

De uiteindelijke begunstigden zijn – kort gezegd – alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar zijn van 25 % van de aandelen van de vennootschap (voor verdere uitleg, zie bijlage bij verklaring). Voor een éénmanszaak gaat het over de zaakvoerders.

Verder vindt u een algemene volmacht aan ons kantoor voor het behartigen van uw boekhoudkundige belangen.  Dit wordt vaak opgevraagd bij een controle van de BTW, belastingen, … alsook indien wij in uw naam opdracht geven aan het ondernemingsloket om een wijziging door te voeren.  Gelieve de gegevens bovenaan aan te vullen en te ondertekenen bij ‘lastgever’.

Via deze links kunt u de betreffende documenten opvragen:

Bedankt om dit in orde te brengen (mocht dit nog niet gebeurd zijn).

WAARSCHUWING: valse RSZ-betaaluitnodigingen!!

Beste klanten,

Betreft: Vervalste berichten met uitnodiging tot betaling van achterstallige bijdragen aan de RSZ

De RSZ werd gisteren in kennis gesteld van een incident, waarbij bepaalde werkgevers een uitnodiging mochten ontvangen van de Directie Inning, met verzoek tot betaling van bepaalde bijdragen in het kader van een regularisatie voor het jaar 2014.

Bij nader onderzoek is gebleken dat het hier om vervalste documenten gaat, waarbij tevens een ander bankrekeningnummer werd vermeld, dan het officieel gekende bankrekeningnummer van de Rijksdienst.

Op basis van informatie in ons bezit, zouden deze documenten in een briefomslag toekomen van de RSZ, doch met een gekleefde zegel en verzonden via de post.

Op dit ogenblik wordt in samenwerking met het Parket van Brussel alles in het werk gesteld om dit soort praktijken in kaart te brengen, om de daders te vinden en om de gevolgen hiervan zo snel en zo maximaal mogelijk te kunnen stoppen.

Mochten jullie dergelijke documenten ontvangen, gelieve hierbij melding te maken bij ons kantoor en de RSZ-diensten. Hiertoe richt u zich naar karel.deridder@rsz.fgov.be, met kopie t.a.v. ilse.selderslaghs@rsz.fgov.be (graag met een kopie van het betreffende schrijven).