Archives for sociaal verzekeringsfonds

Overbruggingsrecht in 2021

De steunmaatregelen van de overheid werden verlengd tot 31 maart 2021, zij het in iets andere vorm.   De voorwaarden werden gewijzigd, net als de bedragen die zullen worden uitgekeerd.  Belangrijk om weten is dat, vanaf februari, er strengere regels komen als je take-away of click & collect aanbiedt aan je klanten.

Hieronder geven we een beknopt overzicht van de wijzigingen en voorwaarden.  
(onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen)

 

Januari 2021
 • als je onderneming verplicht gesloten is: dubbel overbruggingsrecht
 • als je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector en je bent zelf gesloten: dubbel overbruggingsrecht
 • als je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, maar niet gesloten OF andere sectoren:
  • aantonen van omzetdaling 40 % in dec 2020 vs dec 2019 : overbruggingsrecht
   • volledige uitkering: 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast
   • halve uitkering: 807,05 euro met gezinslast, 645,85 euro zonder gezinslast (vb bijberoep mits bepaalde voorwaarden)
  • geen omzetdaling van 40 % = geen overbruggingsrecht (tenzij vb minstens 7 dagen in quarantaine, … : klassiek overbruggingsrecht met weekuitkering)

 Tijdens de maand januari worden er nog geen bezwaren gemaakt tegen het aanbieden van take-away of click & collect.  Beide worden dus toegestaan.

 

Februari / maart 2021
 • als je onderneming verplicht gesloten is en je onderbreekt volledig je activiteiten, dus: geen take-away / click & collect  
  • minstens 15 opeenvolgende dagen gesloten: volledige maanduitkering (zie bovenstaand)
  • minder dan 15 opeenvolgende dagen gesloten: halve maanduitkering (zie bovenstaand)
 • als je onderneming verplicht gesloten is, maar je biedt nog take-away / click & collect aan OF je bent niet verplicht gesloten:
  • aantonen van omzetdaling 40 % (voor februari : jan 2021 vs jan 2019 ——– voor maart: feb 2021 vs feb 2019 ): overbruggingsrecht
   • volledige uitkering: 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast
   • halve uitkering: 807,05 euro met gezinslast, 645,85 euro zonder gezinslast (vb bijberoep mits bepaalde voorwaarden)
  • geen omzetdaling van 40 % = geen overbruggingsrecht (tenzij vb minstens 7 dagen in quarantaine, … : klassiek overbruggingsrecht met weekuitkering)

 

Bij twijfel over jouw situatie kan je contact opnemen met je dossierbeheerder bij Gevimar (per mail) of met jouw sociaal verzekeringsfonds (Liantis, Xerius, Partena, …).

 

Verplichte sluiting horeca: welke steunmaatregelen kan u verwachten?

Sinds afgelopen vrijdag zijn er nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus te lijf te gaan.
Eén van de beslissingen houdt in dat cafés en restaurants vanaf vandaag gesloten zullen blijven, en dat voor de komende 4 weken. 
In dezelfde adem waarin dit besluit werd uitgesproken, kwamen de beloftes om de nodige steun te voorzien voor de getroffen ondernemingen:

 

 1. Dubbel overbruggingsrecht

 

Voor zelfstandigen in de horeca, evenementen- en de cultuursector werd beslist om het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht te verdubbelen. Aanvankelijk was het maandelijks bedrag vastgelegd op net geen 1.300 euro voor een alleenstaande zelfstandige en op 1.600 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste. Die bedragen worden nu verdubbeld. Hiervoor wordt momenteel een wetsontwerp voorbereid.  De aanvragen hiervoor zullen opnieuw via uw sociaal verzekeringsfonds lopen. 

 

 1. Uitbreiding Vlaams Beschermingsmechanisme

 

 Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • Hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • Je moet omzetverlies niet aantonen
 • Bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • Je moet je omzetverlies aantonen
 • Heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

De premie kan normaal gezien gecombineerd worden met takeaway

(bron: Horeca Vlaanderen)

 

 1. Wat nog?

 

De federale regering garandeert ook dat alle werknemers uit de horeca een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zelfs al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend. Er komt ook een vrijstelling voor het derde kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

 

De beloftes zullen sowieso gevolg krijgen, maar het is momenteel nog koffiedik kijken hoe we dit alles moeten aanvragen en wat het wettelijk kader wordt.  Op dit moment werd de wettekst immers nog niet gepubliceerd en zijn ook de sociale verzekeringsfondsen nog voorzichtig met het geven van meer informatie.  

Hou dus zeker onze website / facebook in de gaten om op de hoogte te blijven!

 

 

Lagere minimum bijdragen voor starters in hoofdberoep

Vandaag betaalt een zelfstandige in hoofdberoep een minimumbijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal. Dit is berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.296,25 euro. Als beginnend zelfstandige kan die bijdrage een zware financiële last zijn om te dragen.

In het zogenaamde zomerakkoord komt de regering daaraan tegemoet.  De regering heeft beslist om progressieve inkomensdrempels in te voeren vanaf 1/1/2018.  Dat akkoord is in een wetsontwerp gegoten en goedgekeurd .  Het is nu nog even wachten tot alles definitief tot wet gestemd is.

De kwartaalbijdrage tot het einde van het 1ste jaar zou verlaagd kunnen worden tot 221,60 euro op een geraamd inkomen van 4.432,08 euro.  Gedurende het 2de jaar loopt het weer op tot 443,21 euro op een geraamd inkomen van 8.864,17 euro. Vanaf het 3de jaar worden de volle bijdragen betaald.

Die korting geldt niet voor iedereen.   Enkel startende zelfstandigen die op 1/4/2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn , zouden er gebruik van kunnen maken.  Daartoe behoren ook de zelfstandigen in bijberoep die overgegaan zijn naar hoofdberoep, alsook de meewerkende echtgenoten.

Om van deze maatregel gebruik te maken moet er een aanvraag ingediend worden voor vermindering van sociale bijdrage bij uw sociaal verzekeringsfonds.  Verwacht u meer te verdienen dan de verlaagde inkomensdrempels doet u dat beter niet.  De sociale bijdragen die u elk kwartaal betaalt zijn immers voorlopige bijdragen die pas definitief worden zodra het inkomen voor de desbetreffende periode definitief gekend is.  Verdient u het 1ste en / of 2de jaar dan toch meer dan de minimumdrempel van respectievelijk 4.432,08 euro en 8.864,17 euro, dat kan u zich verwachten aan een herziening van uw reeds betaalde sociale bijdragen.

Bijkomende drempels voor vermindering voorlopige bijdrage

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf. Omdat dit inkomen nog niet onmiddellijk gekend is, betaal je eerst een voorlopige bijdrage.  Onder bepaalde voorwaarden kun je je voorlopige bijdrage verminderen of verhogen zodat ze beter aansluiten bij jouw werkelijke inkomsten.

Wie kan aantonen dat zijn inkomsten tijdens het lopende bijdragejaar waarschijnlijk onder één van de wettelijke vastgelegde drempels blijft, kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage aanvragen . Omdat uit de praktijk blijkt dat de huidige drempels niet de nodige flexibiliteit bieden heeft de regering beslist om extra drempels toe te voegen vanaf 1/1/2018.

Met de nieuwe drempels zal je over meer mogelijkheden beschikken (zie voorbeeld):

– € 13.296,25 (bestaande drempel)

– € 16.752,22

– € 21.106,47

– € 26.592,49 (bestaande drempel)

– € 37.607,47

– € 53.184,99

Voorbeeld:

Een zelfstandige in hoofdberoep verdiende in 2014 € 23.000 euro.  Zijn voorlopige bijdrage voor het jaar 2017 wordt berekend op het inkomen van € 23.000.  Maar hij verwacht in 2017 dat hij maar € 16.000 zal verdienen.  Met de bestaande drempels kan hij geen vermindering van zijn sociale bijdrage aanvragen want de enige beschikbare drempels zijn deze van 13.296, 25 euro en van 26.592,49 euro.  Voor de 1ste drempel blijkt het inkomen te hoog, te zijn, terwijl zijn voorlopige bijdrage al berekend wordt op basis van een inkomen lager dan de 2de drempel.

De zelfstandige kan dankzij de nieuwe drempels vragen om zijn voorlopige bijdrage te berekenen op 16.752,22 euro.  Deze nieuwe drempel sluit beter aan bij zijn verwachte inkomen van 16.000,00 euro.