Archives for sociaal verzekeringsfonds

Lagere minimum bijdragen voor starters in hoofdberoep

Vandaag betaalt een zelfstandige in hoofdberoep een minimumbijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal. Dit is berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.296,25 euro. Als beginnend zelfstandige kan die bijdrage een zware financiële last zijn om te dragen.

In het zogenaamde zomerakkoord komt de regering daaraan tegemoet.  De regering heeft beslist om progressieve inkomensdrempels in te voeren vanaf 1/1/2018.  Dat akkoord is in een wetsontwerp gegoten en goedgekeurd .  Het is nu nog even wachten tot alles definitief tot wet gestemd is.

De kwartaalbijdrage tot het einde van het 1ste jaar zou verlaagd kunnen worden tot 221,60 euro op een geraamd inkomen van 4.432,08 euro.  Gedurende het 2de jaar loopt het weer op tot 443,21 euro op een geraamd inkomen van 8.864,17 euro. Vanaf het 3de jaar worden de volle bijdragen betaald.

Die korting geldt niet voor iedereen.   Enkel startende zelfstandigen die op 1/4/2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn , zouden er gebruik van kunnen maken.  Daartoe behoren ook de zelfstandigen in bijberoep die overgegaan zijn naar hoofdberoep, alsook de meewerkende echtgenoten.

Om van deze maatregel gebruik te maken moet er een aanvraag ingediend worden voor vermindering van sociale bijdrage bij uw sociaal verzekeringsfonds.  Verwacht u meer te verdienen dan de verlaagde inkomensdrempels doet u dat beter niet.  De sociale bijdragen die u elk kwartaal betaalt zijn immers voorlopige bijdragen die pas definitief worden zodra het inkomen voor de desbetreffende periode definitief gekend is.  Verdient u het 1ste en / of 2de jaar dan toch meer dan de minimumdrempel van respectievelijk 4.432,08 euro en 8.864,17 euro, dat kan u zich verwachten aan een herziening van uw reeds betaalde sociale bijdragen.

Bijkomende drempels voor vermindering voorlopige bijdrage

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf. Omdat dit inkomen nog niet onmiddellijk gekend is, betaal je eerst een voorlopige bijdrage.  Onder bepaalde voorwaarden kun je je voorlopige bijdrage verminderen of verhogen zodat ze beter aansluiten bij jouw werkelijke inkomsten.

Wie kan aantonen dat zijn inkomsten tijdens het lopende bijdragejaar waarschijnlijk onder één van de wettelijke vastgelegde drempels blijft, kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage aanvragen . Omdat uit de praktijk blijkt dat de huidige drempels niet de nodige flexibiliteit bieden heeft de regering beslist om extra drempels toe te voegen vanaf 1/1/2018.

Met de nieuwe drempels zal je over meer mogelijkheden beschikken (zie voorbeeld):

– € 13.296,25 (bestaande drempel)

– € 16.752,22

– € 21.106,47

– € 26.592,49 (bestaande drempel)

– € 37.607,47

– € 53.184,99

Voorbeeld:

Een zelfstandige in hoofdberoep verdiende in 2014 € 23.000 euro.  Zijn voorlopige bijdrage voor het jaar 2017 wordt berekend op het inkomen van € 23.000.  Maar hij verwacht in 2017 dat hij maar € 16.000 zal verdienen.  Met de bestaande drempels kan hij geen vermindering van zijn sociale bijdrage aanvragen want de enige beschikbare drempels zijn deze van 13.296, 25 euro en van 26.592,49 euro.  Voor de 1ste drempel blijkt het inkomen te hoog, te zijn, terwijl zijn voorlopige bijdrage al berekend wordt op basis van een inkomen lager dan de 2de drempel.

De zelfstandige kan dankzij de nieuwe drempels vragen om zijn voorlopige bijdrage te berekenen op 16.752,22 euro.  Deze nieuwe drempel sluit beter aan bij zijn verwachte inkomen van 16.000,00 euro.