Archives for BTW

Terrasje doen?

Samen met jou zijn we ontzettend blij dat de horecazaken terug open mogen. Een terrasje doen, een hapje eten, genieten van het mooie lenteweer. We wensen je een fantastische start en zonnige dagen.

 

Ook nu kan je rekenen op steun. De Belgische overheid besliste namelijk om het btw-tarief voor restaurant- en cateringbedrijven te verlagen tot 6%. De steunmaatregel is van kracht van 8 mei 2021 tot 30 september 2021.

 

Wanneer geldt het verlaagde btw-tarief? Het verlaagde btw-tarief van 6% is van toepassing op:

 • dranken en maaltijden bij consumptie ter plaatse in een restaurant
 • dranken en maaltijden van cateringbedrijven bij consumptie op een gehuurde locatie
 • alcoholische en niet-alcoholische dranken bij consumptie in een café

Wanneer geldt het verlaagde btw-tarief niet? Het gebruikelijke btw-tarief van 21% blijft van toepassing op alcoholische dranken om mee te nemen (de zogenoemde takeawaydranken).

 

Maak het jezelf gemakkelijk en pas de programmering van je geregistreerd kassasysteem zo snel mogelijk aan.

 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op. We geven je graag advies.

U wilt een kostuum aankopen via de firma, maar hoe zit dat met de aftrekbaarheid inzake BTW?

Wel, de fiscus zegt dat een kostuum een voor de hand liggend privékarakter heeft waardoor de btw niet recupereerbaar kan zijn. Dat geldt zeker voor stads-, avond-, ceremonie-, en/of vrijetijdskledij. Het antwoord is dus duidelijk: de kosten bij aankoop van een kostuum zijn niet aftrekbaar, ook al heeft u die nodig voor uw beroep.

Als het effectief werkkledij betreft, dan is de btw in theorie wel aftrekbaar, maar enkel op voorwaarde dat u kan bewijzen dat die kledij uitsluitend beroepsmatig gedragen wordt. Hier wringt het schoentje. U moet dit staven met de nodige bewijzen en de kans dat de fiscus dit bewijs effectief als gegrond beoordeelt, is quasi nihil.

 

Welke kleding is dan wel aftrekbaar?

Specifieke beroepskledij zoals een veiligheidshelm, werkhandschoenen, vloerleggersbroek,… Deze worden ten volle aanzien als beroepskosten en de btw is volledig aftrekbaar. Ook voor kleding die de naam van de firma draagt, is de btw volledig recupereerbaar en kan de aankoop zelfs als reclamekost beschouwd worden.

Hoe leest u een btw-rekeninguittreksel?

Als btw-plichtige ontvangt u regelmatig een btw-uittreksel, maar net zoals bij veel officiële documenten is het niet evident om dit te lezen. Wel, lees deze korte handleiding en het btw-uittreksel heeft geen geheimen meer voor u.

Het BTW-rekeninguittreksel geeft een overzicht van uw rekening-courant bij de BTW. Daarop staan alle aangiftes die u hebt ingediend, de betalingen die u hebt gedaan en de eventuele intresten en boetes die u moet betalen.

 

Vak II

Als het vak II blanco is, dan zijn alle aangiftes correct ingediend. Als het vak II niet blanco is, dan betekent dit dat een aangifte niet is ingediend. In dat geval wordt in het vak II de periode van de ontbrekende aangifte vermeld.

 

Intresten

De btw die u moet betalen, moet tegen de 20ste van de maand van de aangifte op de rekening staan van de btw-administratie. Is dit niet het geval dan moet u per maand 0,8% intresten betalen. Ook het niet of laattijdig betalen van het decembervoorschot geeft aanleiding tot het betalen van intresten. Dit wordt in het uittreksel aangeduid met de letters L, M of U.

 

Boetes

De letters P of R wijzen op boetes. Dit is meestal omwille van het niet of te laat indienen van een aangifte. In dit geval doet u best eens navraag bij uw dossierbeheerder.

 

Het overzicht van de stand van uw rekening-courant

Het overzicht van de stand van uw rekening-courant vindt u onderaan het BTW-rekeninguittreksel. Er zijn drie specifieke vakken:

 1. Vak tegoed:

In het vak tegoed staat het bedrag dat u zal terugbetaald worden. De terugbetaling gebeurt pas als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U hebt de btw-administratie op de hoogte gebracht van uw rekeningnummer via formulier 604B. Ook als uw rekeningnummer wijzigt, moet u dit doorgeven.
 • U hebt alle voorgaande btw-aangiftes ingediend.
 • U hebt de effectieve terugbetaling gevraagd door het juiste vak aan te kruisen op de aangifte. Laat dus weten aan uw dossierbeheerder dat u het tegoed wil terugvragen.
 • Het bedrag moet minstens € 615,00 bedragen voor kwartaalaangevers en minstens € 1.485,00 voor maandaangevers. Voor de aangifte van het vierde kwartaal of december moet het tegoed maar € 245 bedragen voor zowel kwartaal-, als maandaangevers.
 • De administratie controleert of er geen andere fiscale (bv. belastingen) of niet-fiscale (bv. verkeersboetes) vorderingen en RSZ-schulden openstaan. Openstaande schulden worden afgetrokken van het tegoed.

2. Vak over te dragen:

Het bedrag in het vak over te dragen staat voor een tegoed dat niet werd teruggevraagd en dus overgedragen wordt naar volgend kwartaal. Dit bedrag mag u verrekenen met het saldo van de volgende aangifte.

3. Vak te betalen:

Het bedrag in het vak te betalen staat nog open bij de btw-administratie en moet onmiddellijk betaald worden. Vergeet niet de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken, want op een verkeerde mededeling staat ook een boete.

BTW betalen op werken voor uzelf?

Wanneer u werken in onroerende staat voor uzelf verricht, dient u een intern stuk aan uzelf op te maken. Dit komt op hetzelfde neer als een factuur opmaken aan een klant, maar met uzelf als klant. Het stuk dient u dus eveneens op te nemen in uw boekhouding.

Werken in onroerende staat voor uw zaak

Het maakt niet uit of u een éénmanszaak of vennootschap heeft. Elke BTW-plichtige is BTW verschuldigd over de normale waarde van de werken ongeacht of dit uw eigen economische activiteit is. De normale waarde is de prijs die u normaliter zou betalen aan een derde voor het uitvoeren van de werken.

Zoals reeds vermeld, dient u hier een intern stuk voor op te maken. Dit geldt niet voor herstellingen, onderhoud en reiniging.

De ministerraad heeft ingezien dat dit een nuloperatie (boekhoudkundig) inhoudt en zou deze omslachtige manier van factureren aan zichzelf willen afschaffen. Deze maatregel dient nog gestemd te worden in het parlement en is dus voorlopig nog niet definitief.

Werken in onroerende staat voor u privé

Dit omvat alle werken die u uitvoert voor doeleinden andere dan de eigen economische activiteit. Bv. een slager die een nieuwe vloer legt in zijn living of in de keuken van zijn zoon.

Onze slager-natuurlijke persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Dit wegens geen gelijkgestelde dienst; niet behorend tot zijn vak.

Wanneer hij hulp krijgt van zijn personeel of hij heeft een vennootschap dan is het in principe een gelijkgestelde dienst.

Bij een gelijkgestelde dienst moet u de aankoopprijs van het materiaal en de eventuele personeelskosten doorrekenen, niet de EIGEN werkuren. Indien de voorwaarden vervuld zijn, kan het BTW-tarief van 6% worden toegepast op de volledige factuur.

Wat mag u gratis weggeven van de BTW-administratie?

Wanneer u goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, mag u deze niet zomaar gratis weggeven.

Gratis weggeven is in feite een onttrekking. Dit is kortweg een goed uit uw beroepsmatig vermogen halen en overbrengen naar uw privévermogen. U moet m.a.w. BTW betalen op de aankoopprijs of kostprijs van het goed.

Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op :

 • Gratis uitdelen van handelsmonsters : stalen die u zelf fabriceert of verkoopt en uitdeelt om producten kenbaar te maken. Hierop is geen herziening van de BTW nodig die werd afgetrokken. Dit geldt echter niet voor geestrijke dranken. Er mogen meerdere stalen aan één klant worden weggeven. Hierbij zorgt u best voor een gedetailleerde opsomming van wat precies werd weggegeven als staal.
 • Gratis uitdelen van reclameartikelen zoals bv. balpen, sleutelhangers, gadgets : hierop is ook geen herziening van de BTW nodig die werd afgetrokken. Doorgaans hebben ze een beperkte waarde. Er is wel vereist dat er een blijvende en opvallende benaming is van de onderneming. Verbruiksgoederen vallen hier niet onder (zoals bv. fles wijn met logo van de onderneming).
 • Relatiegeschenken : geschenken met waarde van minder dan €50 excl. BTW. Hier moet opnieuw geen herziening gebeuren van de BTW die werd afgetrokken. Vanaf 2017 is er een beperking van één relatiegeschenk per klant. Geestrijke dranken zijn ook hier uitgesloten.
 • Personeelsgeschenken :
  • Individuele geschenken : BTW niet aftrekbaar
  • Collectieve geschenken : BTW wel aftrekbaar.
  • Vanaf 2017 moet de waarde van het geschenk lager liggen dan € 50. Die grens mag verhoogd worden met € 50 per kind van de werknemer. De geschenken moeten niet langer meer gegeven worden ter gelegenheid van bv. eindejaarsfeesten.

Afschaffing BTW-voorschotten & aandacht voor de ‘bijzondere rekening’

Vanaf 01/04/2017 worden de BTW-voorschotten afgeschaft voor kwartaalaangevers.

Met andere woorden: uw laatste BTW-voorschot betaalde u tegen uiterlijk 20 maart 2017. U betaalt tegen 20 april 2017 het saldo van de aangifte van het 1e kwartaal.  Door de afschaffing dient u in principe pas opnieuw een betaling uit te voeren bij de volgende BTW-aangifte van het 2e kwartaal (20 juli 2017).

Voordeel: U betaalt voortaan het bedrag aan BTW zoals dat voortvloeit uit uw BTW aangifte zelf.  Er moeten geen voorschotten meer betaald worden. U riskeert dus niet langer intresten wegens het niet of te laat betalen van die voorschotten.

Het is niet zo dat er in totaal minder BTW zal moeten worden betaald!  Het totaal verschuldigde bedrag aan BTW zal hetzelfde zijn als anders,  alleen zal het voortaan in één keer betaald moeten worden na het indienen van de kwartaalaangifte in plaats van 2 voorschotbetalingen en een saldobetaling.

Opgelet! Het zal in zekere zin een grotere financiële planning (of discipline van uzelf) vragen.  U moet er voor zorgen dat het totale bedrag aan BTW per kwartaal op de één of andere manier werd ‘gereserveerd’.

Daarom raden wij aan om de voorschotten toch te blijven betalen!
Wij zullen per kwartaal de voorschotbedragen op de BTW brieven blijven vermelden, zodat u vrijblijvend de keuze hebt om de voorschotten al dan niet te betalen.

Vanaf dit jaar zal er wel een decembervoorschot betaald moeten worden tegen uiterlijk 24 december.

uitroeptekens

Meer dan voorheen opletten voor de ‘bijzondere rekening’? In principe heeft u alleen een gewone btw-rekening-courant.  Dit is een rekening die u heeft bij de BTW-administratie waarop alle verrichtingen geregistreerd worden (ingediende BTW aangiftes, betalingen, eventuele nalatigheidsintresten en boetes).

Wat is dan een bijzondere rekening? Dit is het best te vergelijken met een alarmsignaal.  Wanneer uw betalingsachterstand te lang aansleept wordt uw BTW rekening courant op nul gezet en een bijzondere rekening geopend.  Deze bijzondere rekening wordt door een afzonderlijke dienst nauwgezet opgevolgd.

Hogere boete! Elke keer er een bijzondere rekening wordt geopend, wordt het openstaande saldo verhoogd met een boete van 15% .  Daarnaast worden er nalatigheidsintresten van 0,8% / maand aangerekend.
Bij gewone laattijdigheid van betaling worden intresten in eerste instantie bijgeschreven op uw gewone rekening-courant.
Pas als er een zekere opeenvolging ontstaat van laattijdige betalingen wordt een bijzondere rekening geopend.

Tip: Een bijzondere rekening wordt niet geopend zonder uw medeweten. U zal steeds aangetekend verwittigd worden.
Op de aangetekende verwittiging zal u het rekeningnummer en ook de correcte gestructureerde mededeling vinden, deze zijn immers anders dan bij een gewone BTW betaling.

Het rekeningnummer hangt af van de plaats waar u zich heeft gevestigd:

 • Vlaams Gewest, Brussel (Nederlandstalig): BE31 6792 0034 9355 = dienst BTW ontvangsten Mechelen
 • Waals Gewest, Brussel (Franstalig) of Duitse Gemeenschap: BE42 6792 0034 9254 = dienst BTW ontvangsten Namen

Waarom is die bijzondere rekening nu extra van belang?

Door de afschaffing kwartaalvoorschotten vanaf 01/04/2017 bent u niet langer verplicht om deze te betalen, dus de kans is groter dat er betalingsproblemen optreden bij het storten van het saldo van de BTW-aangifte.

Voldoende provisioneren is de boodschap! De BTW moet niet meer worden vooruitbetaald, maar finaal moet wel hetzelfde bedrag betaald worden. Dus dat bedrag moet m.a.w. worden opzijgezet of voorzien worden om het in één keer te kunnen betalen op de rekening van de BTW-ontvangsten.

Extra opletten in een vennootschap!

De BTW-administratie kan bij u persoonlijk aankloppen: bij herhaalde niet-betaling van de BTW door de vennootschap, komt de BTW-administratie bij de bedrijfsleider persoonlijk aankloppen als er sprake is van een fout.

Tweemaal niet betalen is zo’n fout: betaalt de vennootschap-kwartaalaangever haar BTW twee keer niet binnen het jaar, wordt dit geacht een fout van de bedrijfsleider te zijn. Een extra reden dus om de BTW voldoende te provisioneren.

Afschaffing BTW-voorschotten (nog niet gepubliceerd)

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt schaft de betalingen van BTW-kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van btw-regelgeving en –administratie en zal nu worden uitgevoerd.

Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn.

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Minister Van Overtveldt : “Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering van de btw opgelost. We verlichten de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de administratie. Bovendien worden belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven op gelijke voet behandeld.”

Het K.B. zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.

Bron : www.lexalert.be