Wanneer u werken in onroerende staat voor uzelf verricht, dient u een intern stuk aan uzelf op te maken. Dit komt op hetzelfde neer als een factuur opmaken aan een klant, maar met uzelf als klant. Het stuk dient u dus eveneens op te nemen in uw boekhouding.

Werken in onroerende staat voor uw zaak

Het maakt niet uit of u een éénmanszaak of vennootschap heeft. Elke BTW-plichtige is BTW verschuldigd over de normale waarde van de werken ongeacht of dit uw eigen economische activiteit is. De normale waarde is de prijs die u normaliter zou betalen aan een derde voor het uitvoeren van de werken.

Zoals reeds vermeld, dient u hier een intern stuk voor op te maken. Dit geldt niet voor herstellingen, onderhoud en reiniging.

De ministerraad heeft ingezien dat dit een nuloperatie (boekhoudkundig) inhoudt en zou deze omslachtige manier van factureren aan zichzelf willen afschaffen. Deze maatregel dient nog gestemd te worden in het parlement en is dus voorlopig nog niet definitief.

Werken in onroerende staat voor u privé

Dit omvat alle werken die u uitvoert voor doeleinden andere dan de eigen economische activiteit. Bv. een slager die een nieuwe vloer legt in zijn living of in de keuken van zijn zoon.

Onze slager-natuurlijke persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Dit wegens geen gelijkgestelde dienst; niet behorend tot zijn vak.

Wanneer hij hulp krijgt van zijn personeel of hij heeft een vennootschap dan is het in principe een gelijkgestelde dienst.

Bij een gelijkgestelde dienst moet u de aankoopprijs van het materiaal en de eventuele personeelskosten doorrekenen, niet de EIGEN werkuren. Indien de voorwaarden vervuld zijn, kan het BTW-tarief van 6% worden toegepast op de volledige factuur.