Sinds 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf. Omdat dit inkomen nog niet onmiddellijk gekend is, betaal je eerst een voorlopige bijdrage.  Onder bepaalde voorwaarden kun je je voorlopige bijdrage verminderen of verhogen zodat ze beter aansluiten bij jouw werkelijke inkomsten.

Wie kan aantonen dat zijn inkomsten tijdens het lopende bijdragejaar waarschijnlijk onder één van de wettelijke vastgelegde drempels blijft, kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage aanvragen . Omdat uit de praktijk blijkt dat de huidige drempels niet de nodige flexibiliteit bieden heeft de regering beslist om extra drempels toe te voegen vanaf 1/1/2018.

Met de nieuwe drempels zal je over meer mogelijkheden beschikken (zie voorbeeld):

– € 13.296,25 (bestaande drempel)

– € 16.752,22

– € 21.106,47

– € 26.592,49 (bestaande drempel)

– € 37.607,47

– € 53.184,99

Voorbeeld:

Een zelfstandige in hoofdberoep verdiende in 2014 € 23.000 euro.  Zijn voorlopige bijdrage voor het jaar 2017 wordt berekend op het inkomen van € 23.000.  Maar hij verwacht in 2017 dat hij maar € 16.000 zal verdienen.  Met de bestaande drempels kan hij geen vermindering van zijn sociale bijdrage aanvragen want de enige beschikbare drempels zijn deze van 13.296, 25 euro en van 26.592,49 euro.  Voor de 1ste drempel blijkt het inkomen te hoog, te zijn, terwijl zijn voorlopige bijdrage al berekend wordt op basis van een inkomen lager dan de 2de drempel.

De zelfstandige kan dankzij de nieuwe drempels vragen om zijn voorlopige bijdrage te berekenen op 16.752,22 euro.  Deze nieuwe drempel sluit beter aan bij zijn verwachte inkomen van 16.000,00 euro.