Vlaams beschermingsmechanisme 3

De Vlaamse Regering besliste het Vlaams beschermingsmechanisme (Vlaio) ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 16 november en 31 december kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode.  Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

De steun bedraagt 10 % van de omzet (excl BTW) tijdens dezelfde periode 2019.  Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 % steun. 

 • Zaken die terug open mochten gaan vanaf 1 december kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16/11/20 tot en met 30/11/20 zonder de omzetdaling aan te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor die periode van 14 dagen. Indien deze ondernemingen echter voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om de steun aan te vragen voor de volledige periode. In dat geval dienen ze de omzetdaling wel te kunnen aantonen en te kunnen motiveren.
 • Indien een restaurant in de referentieperiode (van 2019) 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.
 • Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

De aanvraag kan je indienen via de website van Vlaio.  Je vindt er ook een handleiding die je stap per stap begeleidt bij de aanvraag.  Inloggen doe je met je identiteitskaart of itsme-app. 

Wat heb je nodig voor deze aanvraag?

 • De steun wordt berekend op het omzetcijfer ZONDER btw van de gekozen referentieperiode in 2019. In de aanvraag zal je die omzet moeten invullen. 
 • Daarnaast zal ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 moeten ingevuld worden. Hou deze cijfers bij de hand! 
 • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
 • Beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Een aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021.

Overbruggingsrecht in 2021

De steunmaatregelen van de overheid werden verlengd tot 31 maart 2021, zij het in iets andere vorm.   De voorwaarden werden gewijzigd, net als de bedragen die zullen worden uitgekeerd.  Belangrijk om weten is dat, vanaf februari, er strengere regels komen als je take-away of click & collect aanbiedt aan je klanten.

Hieronder geven we een beknopt overzicht van de wijzigingen en voorwaarden.  
(onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen)

 

Januari 2021
 • als je onderneming verplicht gesloten is: dubbel overbruggingsrecht
 • als je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector en je bent zelf gesloten: dubbel overbruggingsrecht
 • als je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, maar niet gesloten OF andere sectoren:
  • aantonen van omzetdaling 40 % in dec 2020 vs dec 2019 : overbruggingsrecht
   • volledige uitkering: 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast
   • halve uitkering: 807,05 euro met gezinslast, 645,85 euro zonder gezinslast (vb bijberoep mits bepaalde voorwaarden)
  • geen omzetdaling van 40 % = geen overbruggingsrecht (tenzij vb minstens 7 dagen in quarantaine, … : klassiek overbruggingsrecht met weekuitkering)

 Tijdens de maand januari worden er nog geen bezwaren gemaakt tegen het aanbieden van take-away of click & collect.  Beide worden dus toegestaan.

 

Februari / maart 2021
 • als je onderneming verplicht gesloten is en je onderbreekt volledig je activiteiten, dus: geen take-away / click & collect  
  • minstens 15 opeenvolgende dagen gesloten: volledige maanduitkering (zie bovenstaand)
  • minder dan 15 opeenvolgende dagen gesloten: halve maanduitkering (zie bovenstaand)
 • als je onderneming verplicht gesloten is, maar je biedt nog take-away / click & collect aan OF je bent niet verplicht gesloten:
  • aantonen van omzetdaling 40 % (voor februari : jan 2021 vs jan 2019 ——– voor maart: feb 2021 vs feb 2019 ): overbruggingsrecht
   • volledige uitkering: 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast
   • halve uitkering: 807,05 euro met gezinslast, 645,85 euro zonder gezinslast (vb bijberoep mits bepaalde voorwaarden)
  • geen omzetdaling van 40 % = geen overbruggingsrecht (tenzij vb minstens 7 dagen in quarantaine, … : klassiek overbruggingsrecht met weekuitkering)

 

Bij twijfel over jouw situatie kan je contact opnemen met je dossierbeheerder bij Gevimar (per mail) of met jouw sociaal verzekeringsfonds (Liantis, Xerius, Partena, …).