Een bijberoep combineren met tijdskrediet, het kan!

Er is altijd een hoge graad van oplettendheid vereist wanneer u inkomsten uit een zelfstandige activiteit combineert met een uitkering ten laste van de RVA.   Wanneer u zich in zo’n situatie bevindt, doet u er bijgevolg altijd goed aan om de RVA te contacteren met de vraag of uw uitkeringen in het gedrang komen. 

Sinds 1 augustus 2019 kunnen werknemers die hun prestaties hebben verminderd in het kader van en tijdskrediet of thematisch verlof, hun uitkeringen cumuleren met inkomsten uit hun zelfstandige activiteit. 

De voorwaarde die wordt gesteld is dat de zelfstandige activiteit minstens 12 maanden voor aanvang van het tijdskrediet of thematisch verlof werd uitgeoefend. 

Deze cumulatie wordt toegestaan voor maximum 24 maanden (in geval van halftijdse vermindering) of 60 maanden (in geval van 1/5de of 1/10de vermindering).

Indien u uw prestaties volledig hebt geschrapt ten behoeve van tijdskrediet of thematisch verlof, verandert de regelgeving niet.  

De bestaande regel houdt in dat een cumulatie wordt toegestaan voor een periode van maximum 12 maanden indien de zelfstandige activiteit ook ten minste 12 maanden voor aanvang van de vermindering van de prestaties werd uitgeoefend.

Opgelet!  U verliest uw uitkeringen wanneer u uw activiteit verderzet na deze 12, 24 of 60 maanden. 

 

Share en like: niet zo onschuldig

U kent ze wel, de ‘deel & like’ – berichten op het nieuwsoverzicht van Facebook.  Wellicht heeft u zelf reeds zo’n actie op poten gezet.  Dat u daarmee de Facebook Guidelines overtreedt en zelfs een boete van de kansspelcommissie riskeert, is dan misschien nieuw voor u.

Het lijkt zo efficiënt: een win-actie om massaal volgers bij te krijgen op uw Facebook-pagina.  Heel wat vrienden van uw bestaande volgers krijgen zo uw producten te zien op hun tijdlijn.
Met een goede campagne kan uw naambekendheid en uw verkoop plots razendsnel de hoogte in schieten. 

Vandaar dat iedere handelaar dan ook op deze trein lijkt te springen.  Open maar even uw Facebook-app en let even op het aantal ‘share en like’-posts die u ofwel onbewust voorbij veegt ofwel vrolijk deelt met uw vrienden.  Er lijkt maar geen einde aan te komen.

Maar… het mag eigenlijk niet. 

 

Lees hieronder wat zoal verboden is:

 • U mag uw volgers niet vragen om uw content te delen op hun persoonlijke tijdlijn.
 • Filmpjes van een tombolatrekking op Facebook zijn verboden. Een willekeurige verloting is strafbaar.
 • U mag deelnemers niet vragen om zichtzelf te taggen in een foto indien zij niet zelf op die foto staan. Een tag is immers altijd gekoppeld aan een persoon.
 • U mag deelnemers ook niet vragen om deel te nemen door berichten of foto’s op hun persoonlijk profiel te plaatsen.
 • U mag geen bijdragen vragen om deel te nemen.
 • De uiteindelijke winnaar(s) van de wedstrijd mag u niet taggen op uw pagina. Uiteraard kan u wel posten dat de winnaar bekend is en dat hij / zij een e-mail of persoonlijk bericht mag verwachten.

 

We geven u enkele tips om het beter aan te pakken:

 • Iedereen (ook niet-volgers) moet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 • U kan likes verzamelen en de likers mag u belonen.
 • U mag vragen om te reageren op geposte berichten of foto’s, of om iets te posten op UW pagina.
 • U mag een foto posten en bijvoorbeeld vragen naar reacties met originele antwoorden.
 • Als u werkt met een schiftingsvraag, voorzie dan in een verduidelijking zoals ‘de eerste reacties winnen’.
 • U kan gebruik maken van een app om de winnaar eerlijk te kiezen.
 • Het is een goed idee om vooraf een wedstrijdreglement op te maken om zo discussies achteraf te vermijden. Facebook eist dat u duidelijk aangeeft dat Facebook zelf gevrijwaard is en e de wedstrijd niet sponsort of goedkeurt.
 • Op Instagram hoeft u geen rekening te houden met de Facebook Guidelines en kan u wel nog vragen aan gebruikers om foto’s te posten op hun eigen account. Lotingen zijn hier echter ook verboden.

 

Wie de regels niet naleeft, riskeert dat zijn actie of pagina offline wordt gehaald. 
Wanneer u een tombola organiseert, bent u strafbaar en kan de kansspelcommissie u fors beboeten. 

Wees dus creatief met uw marketing!

 

Een BV(ba) zonder kapitaal

Heeft u het al gehoord?  De BVBA werd een BV.  Het begrip ‘startkapitaal’ viel sedert 1 mei weg. 
U hoeft geen 18.600 euro of 6.200 euro (bij meerdere vennoten) meer op te hoesten als u de overstap wil maken naar de meest voorkomende vennootschapsvorm.

Op 1 mei 2019 ging het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in voege en dat was nogal een ‘big deal’ in het vennootschapslandschap.

Bestaande vennootschappen moeten niet vrezen; er verandert niet meteen zo veel.  Op termijn (tegen 01.01.2024) dient elke vennootschap zijn statuten aangepast te hebben naar de nieuwe wetgeving maar de kans is groot dat u in tussentijd een statutenwijziging zal doorvoeren (naamswijziging, doelwijziging, e.d.).  U kan u op dat moment in orde stellen.

Nieuwe oprichtingen zullen echter wel al onder de nieuwe wetgeving vallen. 

Wanneer u dus naar de boekhouder of notaris stapt om een BV op te richten, zal er in plaats van een ‘startkapitaal’ gesproken worden over een ‘aanvangsvermogen’.   
Dat aanvangsvermogen bestaat uit een inbreng in de vorm van geld, activa of expertise. 

 

De oprichters dienen er op toe te zien dat de BV over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

 

Hoeveel is ‘toereikend’?

Het concrete antwoord hierop hangt af van heel wat factoren zoals sector, activiteit, investeringen, prognose van de inkomsten, enz…  Het bedrag zal dus verschillend zijn per oprichting en wordt bepaald volgens de specifieke situatie en de behoeften van de vennootschap. 

Het aanvangsvermogen moet verantwoord worden in het op te stellen financieel plan.  Uw intenties worden in dit financieel plan cijfermatig berekend en verantwoord.

De oprichting van een BV kan financieel dus een stuk minder zwaar uitvallen dan vroeger, maar zoals altijd heerst het ‘bezint eer ge begint’-principe.  Het spreekt voor zich dat u bij dergelijke beslissingen best eerst advies inwint bij Gevimar.