U wilt een kostuum aankopen via de firma, maar hoe zit dat met de aftrekbaarheid inzake BTW?

Wel, de fiscus zegt dat een kostuum een voor de hand liggend privékarakter heeft waardoor de btw niet recupereerbaar kan zijn. Dat geldt zeker voor stads-, avond-, ceremonie-, en/of vrijetijdskledij. Het antwoord is dus duidelijk: de kosten bij aankoop van een kostuum zijn niet aftrekbaar, ook al heeft u die nodig voor uw beroep.

Als het effectief werkkledij betreft, dan is de btw in theorie wel aftrekbaar, maar enkel op voorwaarde dat u kan bewijzen dat die kledij uitsluitend beroepsmatig gedragen wordt. Hier wringt het schoentje. U moet dit staven met de nodige bewijzen en de kans dat de fiscus dit bewijs effectief als gegrond beoordeelt, is quasi nihil.

 

Welke kleding is dan wel aftrekbaar?

Specifieke beroepskledij zoals een veiligheidshelm, werkhandschoenen, vloerleggersbroek,… Deze worden ten volle aanzien als beroepskosten en de btw is volledig aftrekbaar. Ook voor kleding die de naam van de firma draagt, is de btw volledig recupereerbaar en kan de aankoop zelfs als reclamekost beschouwd worden.

Niet voorafbetalen voor vennootschappen wordt duurder!

Eén van de maatregelen van het Zomerakkoord heeft betrekking op de voorafbetalingen voor vennootschappen.

Hoewel voorafbetalingen niet verplicht zijn, wordt een vennootschap bestraft als ze niet voldoende voorafbetaalt. Voor 2017 bedroeg de vermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen nog 2,25% van het totale bedrag van de belastingen. Vanaf aanslagjaar 2019 (ten vroegste voor een boekjaar dat aanvangt op 01.01.2018) bedraagt deze vermeerdering maar liefst 6,75%. Voor de hervorming werd de vermeerdering pas aangerekend indien deze meer was dan 80 euro of meer dan 0,5% van de totale belasting bedroeg. Ook deze regel is afgeschaft en de verhoging zal vanaf nu altijd worden aangerekend.

Enige uitzondering hierop: de eerste drie boekjaren na oprichting kan kleine vennootschappen geen vermeerdering aangerekend worden.

 

Het is dus een pak duurder geworden voor vennootschappen om geen of onvoldoende voorafbetalingen te doen. Als u met uw vennootschap elk jaar een aanzienlijk saldo aan belastingen dient te betalen, is het dus zeker aan te raden om reeds voor 10.04.2018 te starten met voorafbetalingen. Zo spreidt u de belastingdruk en vermijdt u de belastingvermeerdering zoveel mogelijk.

 

Voor eenmanszaken wijzigt er (voorlopig) niets, de belastingvermeerdering blijft op 2,25%. Indien deze geen 80 euro bedraagt of lager is dan 0,5% van de belasting, wordt deze niet aangerekend. Zij hebben zelfs recht op een bonificatie indien ze voldoende voorafbetalingen hebben gedaan wat bij vennootschappen niet het geval is. Ook beginnende zelfstandigen zijn geen vermeerdering verschuldigd voor de eerste drie jaar waarin ze zich gevestigd hebben in hoofdberoep.

Voor meer informatie over de datums, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling van de voorafbetalingen verwijzen we graag naar de handige tool op onze website.

Hoe leest u een btw-rekeninguittreksel?

Als btw-plichtige ontvangt u regelmatig een btw-uittreksel, maar net zoals bij veel officiële documenten is het niet evident om dit te lezen. Wel, lees deze korte handleiding en het btw-uittreksel heeft geen geheimen meer voor u.

Het BTW-rekeninguittreksel geeft een overzicht van uw rekening-courant bij de BTW. Daarop staan alle aangiftes die u hebt ingediend, de betalingen die u hebt gedaan en de eventuele intresten en boetes die u moet betalen.

 

Vak II

Als het vak II blanco is, dan zijn alle aangiftes correct ingediend. Als het vak II niet blanco is, dan betekent dit dat een aangifte niet is ingediend. In dat geval wordt in het vak II de periode van de ontbrekende aangifte vermeld.

 

Intresten

De btw die u moet betalen, moet tegen de 20ste van de maand van de aangifte op de rekening staan van de btw-administratie. Is dit niet het geval dan moet u per maand 0,8% intresten betalen. Ook het niet of laattijdig betalen van het decembervoorschot geeft aanleiding tot het betalen van intresten. Dit wordt in het uittreksel aangeduid met de letters L, M of U.

 

Boetes

De letters P of R wijzen op boetes. Dit is meestal omwille van het niet of te laat indienen van een aangifte. In dit geval doet u best eens navraag bij uw dossierbeheerder.

 

Het overzicht van de stand van uw rekening-courant

Het overzicht van de stand van uw rekening-courant vindt u onderaan het BTW-rekeninguittreksel. Er zijn drie specifieke vakken:

  1. Vak tegoed:

In het vak tegoed staat het bedrag dat u zal terugbetaald worden. De terugbetaling gebeurt pas als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U hebt de btw-administratie op de hoogte gebracht van uw rekeningnummer via formulier 604B. Ook als uw rekeningnummer wijzigt, moet u dit doorgeven.
  • U hebt alle voorgaande btw-aangiftes ingediend.
  • U hebt de effectieve terugbetaling gevraagd door het juiste vak aan te kruisen op de aangifte. Laat dus weten aan uw dossierbeheerder dat u het tegoed wil terugvragen.
  • Het bedrag moet minstens € 615,00 bedragen voor kwartaalaangevers en minstens € 1.485,00 voor maandaangevers. Voor de aangifte van het vierde kwartaal of december moet het tegoed maar € 245 bedragen voor zowel kwartaal-, als maandaangevers.
  • De administratie controleert of er geen andere fiscale (bv. belastingen) of niet-fiscale (bv. verkeersboetes) vorderingen en RSZ-schulden openstaan. Openstaande schulden worden afgetrokken van het tegoed.

2. Vak over te dragen:

Het bedrag in het vak over te dragen staat voor een tegoed dat niet werd teruggevraagd en dus overgedragen wordt naar volgend kwartaal. Dit bedrag mag u verrekenen met het saldo van de volgende aangifte.

3. Vak te betalen:

Het bedrag in het vak te betalen staat nog open bij de btw-administratie en moet onmiddellijk betaald worden. Vergeet niet de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken, want op een verkeerde mededeling staat ook een boete.

Hoe pakt u het protest van een factuur correct aan?

Wanneer u een factuur ontvangt waarmee u niet akkoord gaat, kan u deze op vele manieren betwisten. Het kan telefonisch, via mail, enz. Maar wat doet u nu het best?

 

Reageer op tijd

Let er op dat u zeker op tijd protesteert. U doet dit best binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Lees er ook de verkoopvoorwaarden op na om te zien of hierin geen afwijkende termijn wordt aangegeven.

Tip: hou de envelop met de datum van de poststempel bij. Zo kan u de ontvangstdag bewijzen.

 

Met een aangetekend schrijven

Protesteer aangetekend. Wanneer uw leverancier er een zaak van maakt, moet u aantonen dat u tijdig hebt geprotesteerd. In principe kan dit ook met een mailtje en ontvangstbewijs, maar u staat nog steeds sterker met een aangetekend schrijven. Ook hiervoor leest u best de verkoopvoorwaarden na. Hierin staat vaak hoe u een factuur moet protesteren.

 

Wees nauwkeurig en motiveer

Schrijf niet gewoon dat u de factuur niet aanvaardt, want een protest is slechts geldig als het nauwkeurig en gemotiveerd is. U moet duidelijk aangeven waarom u de factuur protesteert. Gaat het om een verkeerd aangerekende prijs, werden de goederen niet geleverd,…

Geef ook duidelijk aan of u de volledige factuur protesteert of alleen maar een deel ervan. Wanneer u slechts een deel protesteert, betaal dan wel het deel waarmee u wel akkoord gaat. Vermeld dit in uw schrijven met de mededeling dat u een deelbetaling doet ‘onder voorbehoud van alle recht’.