BTW betalen op werken voor uzelf?

Wanneer u werken in onroerende staat voor uzelf verricht, dient u een intern stuk aan uzelf op te maken. Dit komt op hetzelfde neer als een factuur opmaken aan een klant, maar met uzelf als klant. Het stuk dient u dus eveneens op te nemen in uw boekhouding.

Werken in onroerende staat voor uw zaak

Het maakt niet uit of u een éénmanszaak of vennootschap heeft. Elke BTW-plichtige is BTW verschuldigd over de normale waarde van de werken ongeacht of dit uw eigen economische activiteit is. De normale waarde is de prijs die u normaliter zou betalen aan een derde voor het uitvoeren van de werken.

Zoals reeds vermeld, dient u hier een intern stuk voor op te maken. Dit geldt niet voor herstellingen, onderhoud en reiniging.

De ministerraad heeft ingezien dat dit een nuloperatie (boekhoudkundig) inhoudt en zou deze omslachtige manier van factureren aan zichzelf willen afschaffen. Deze maatregel dient nog gestemd te worden in het parlement en is dus voorlopig nog niet definitief.

Werken in onroerende staat voor u privé

Dit omvat alle werken die u uitvoert voor doeleinden andere dan de eigen economische activiteit. Bv. een slager die een nieuwe vloer legt in zijn living of in de keuken van zijn zoon.

Onze slager-natuurlijke persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Dit wegens geen gelijkgestelde dienst; niet behorend tot zijn vak.

Wanneer hij hulp krijgt van zijn personeel of hij heeft een vennootschap dan is het in principe een gelijkgestelde dienst.

Bij een gelijkgestelde dienst moet u de aankoopprijs van het materiaal en de eventuele personeelskosten doorrekenen, niet de EIGEN werkuren. Indien de voorwaarden vervuld zijn, kan het BTW-tarief van 6% worden toegepast op de volledige factuur.

Privéruimte wordt bureau; hoe zit dat fiscaal?

Laat u een privéruimte in uw woning herinrichten om er een beroepsruimte van te maken, dan kan u volgende kosten aftrekken als beroepskosten :

 • Verbouwingskosten à 100% aftrekbaar of afschrijfbaar (afhankelijk van het bedrag): bv. behang- en schilderwerken, vernieuwen elektriciteit, leggen van nieuwe vloerbedekking.  Indien u deze werken zelf uitvoert zijn enkel de materialen die u koopt, aftrekbaar. Zorg zeker dat uw BTW-nummer vermeld staat op de factuur.
  • Tip : Normaal gezien dient u hier een intern stuk voor op te maken aan uzelf. Maar: voor herstellings-, onderhouds- en reinigingswerken hoeft dit niet indien de BTW volledig aftrekbaar is. Lees meer in het artikel “BTW betalen op werken voor uzelf”
 • Aankoopprijs deel van de woning : de aankoopprijs van het beroepsgedeelte is voor 100% afschrijfbaar. Het beroepsmatig gedeelte wordt vastgesteld aan de hand van de oppervlakte, de huurwaarde of de intensiteit van het gebruik.
  • Let op : de aftrek in verhouding tot het beroepsgedeelte moet ook worden toegepast voor de jaarlijkse kosten van de woning, zoals bv. intresten, verzekeringen, algemene herstellings- en onderhoudskosten.

PAS OP : Het inbrengen van een gedeelte van de woning kan bij stopzetting gevolgen hebben! Zoals bv. een herziening van de afgetrokken BTW, een gerealiseerde meerwaarde,…

Goed om weten …

 • Nieuwe site overheid : www.mycareer.be (overzicht loopbaan)
 • Moederschapshulp : wijziging procedure voor zelfstandige moeders betreffende het aanvragen van huishoudhulp met dienstencheques.
  • Bij kinderen geboren voor 01/09/2017 : wel zelf nog aanvraag doen
  • Bij kinderen geboren vanaf 01/09/2017 : zelf geen aanvraag meer doen. Het sociaal verzekeringsfonds neemt zelf contact op.
 • Bewaren archieven (facturen, bankuittreksels, inventaris, contracten, bestelbons, agenda’s, briefwisseling en mails) : standaard 7 jaar
  • Uitzonderingen :
   • Alles ivm onroerende goederen : 15 jaar
   • Investeringsfacturen : 7 jaar na laatste jaar van afschrijving
   • Boekhouding met fiscaal verlies : bijhouden zolang verliezen worden overgedragen
 • Lagere forfaitaire dagvergoeding vanaf 01/09/2017 :
  • Verlaagd naar 16,73 euro
  • Dienstreizen buiten woonplaats, maar binnen België : 125,51 euro

Wat mag u gratis weggeven van de BTW-administratie?

Wanneer u goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, mag u deze niet zomaar gratis weggeven.

Gratis weggeven is in feite een onttrekking. Dit is kortweg een goed uit uw beroepsmatig vermogen halen en overbrengen naar uw privévermogen. U moet m.a.w. BTW betalen op de aankoopprijs of kostprijs van het goed.

Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op :

 • Gratis uitdelen van handelsmonsters : stalen die u zelf fabriceert of verkoopt en uitdeelt om producten kenbaar te maken. Hierop is geen herziening van de BTW nodig die werd afgetrokken. Dit geldt echter niet voor geestrijke dranken. Er mogen meerdere stalen aan één klant worden weggeven. Hierbij zorgt u best voor een gedetailleerde opsomming van wat precies werd weggegeven als staal.
 • Gratis uitdelen van reclameartikelen zoals bv. balpen, sleutelhangers, gadgets : hierop is ook geen herziening van de BTW nodig die werd afgetrokken. Doorgaans hebben ze een beperkte waarde. Er is wel vereist dat er een blijvende en opvallende benaming is van de onderneming. Verbruiksgoederen vallen hier niet onder (zoals bv. fles wijn met logo van de onderneming).
 • Relatiegeschenken : geschenken met waarde van minder dan €50 excl. BTW. Hier moet opnieuw geen herziening gebeuren van de BTW die werd afgetrokken. Vanaf 2017 is er een beperking van één relatiegeschenk per klant. Geestrijke dranken zijn ook hier uitgesloten.
 • Personeelsgeschenken :
  • Individuele geschenken : BTW niet aftrekbaar
  • Collectieve geschenken : BTW wel aftrekbaar.
  • Vanaf 2017 moet de waarde van het geschenk lager liggen dan € 50. Die grens mag verhoogd worden met € 50 per kind van de werknemer. De geschenken moeten niet langer meer gegeven worden ter gelegenheid van bv. eindejaarsfeesten.