Mijn stage-ervaring bij Gevimar

Hallo, mijn naam is Mathias, student accountancy-fiscaliteit aan de Vives te Kortrijk. Op 10/04/2017 begon mijn stage-avontuur voor de volgende 9 weken bij Gevimar.

Hoe kwam ik bij Gevimar terecht?

Ik ben bij verschillende accountancy-kantoren langs gegaan op verkennend gesprek. Dit was zowel bij grote kantoren (zoals de Big 4), als bij enkele kleinere kantoren. Ik heb dan gekozen om mijn stage te lopen in een kleiner kantoor, en hier is Gevimar het ideale voorbeeld van.

Gevimar was mij trouwens niet volledig onbekend, aangezien ik in mijn eerste jaar accountancy-fiscaliteit hier reeds mijn inloopstage (3 dagen) heb mogen doen.

Eerste ontmoeting

Toen ik aanbelde, kwam een van de medewerksters de deur open doen. Zij wees mij onmiddellijk door tot bij Geert, één van de zaakvoerders. Eens ik in het bureau van Geert toekwam, nam ik plaats en kwam de andere zaakvoerder Gregory erbij zitten.

Na een korte uitleg over wat er verwacht werd van deze stageperiode, werd ik voorgesteld aan de 11 medewerksters. Iedereen zit in een open ruimte en in 2 groepen, waardoor er gemakkelijk eens gebabbeld en gelachen kan worden (wat hier wel af en toe gebeurt).

De taken

Mijn taken waren vooral: inboeken van facturen (btw-periode), aangiftes in de personenbelasting & winstberekeningen en balansen voorbereiden. Ook enkele administratieve taken zoals klasseren, inscannen, … behoorden tot mijn opdrachten. Het was dus een allround takenpakket met veel variatie.

Het waren allemaal verschillende dossiers; zowel eenmanszaken als vennootschappen kwamen aan bod (BVBA, VOF, GCV, …).

Ik mocht gedurende lange tijd aan één dossier werken voor een éénmalige opdracht voor een Franstalige klant, wat goed was om mijn Frans ondertussen ook wat bij te schaven.

Mijn ervaring

Ik vond het natuurlijk spannend om onmiddellijk van de schoolbanken te komen en 9 weken lang stage te lopen in een kantoor waar je niemand kent. Ik ben uit mezelf al wat teruggetrokken, maar dat evolueert naar gelang ik mij op mijn gemak voel. Bij Gevimar ging dat redelijk snel.

De sfeer zit hier zeer goed; er wordt veel gelachen, zowel aan de bureaus als tijdens de middagpauze. Het toffe is dat iedereen ‘s middags samen aan een grote tafel eet. Ik kwam blijkbaar toe in de juiste periode; er werd toevallig enkele keren getrakteerd voor een verjaardag.

Ik heb genoten van deze 9 weken lang. Ik kreeg van iedere werknemer enkele taken; zo was er veel variatie in de taken die ik deed. Ik heb zeer veel bijgeleerd, het is pas eens je al de theorie in praktijk toepast dat je pas echt zaken begint bij te leren.

Indien er iemand zou vragen of ik een stageplaats weet, zou ik Gevimar zeker aanraden!

Om deze toffe 9 stageweken af te sluiten, heb ik getrakteerd met boules de berlin en dat werd door iedereen geapprecieerd.

Bedankt aan iedereen voor deze toffe ervaring!

105 uren gratis huishoudhulp voor zelfstandige moeders

Vrouwen die zelfstandig zijn, hebben sinds 01/01/2016 recht op moederschapshulp. Hiervoor krijgen ze 105 gratis dienstencheques, goed voor evenveel uren huishoudelijke hulp. Om recht te hebben op deze cheques moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Wettelijke voorwaarden

 • Op het ogenblik van de bevalling bent u zelfstandig, helper of meewerkende echtgenote in het maxi-statuut
 • Het kind verblijft in uw gezin
 • U voldoet aan de voorwaarden bij uw ziekenfonds om recht te hebben op moederschapsuitkering.
 • Na de bevallingsrust hervat u onmiddellijk uw beroepsactiviteit als zelfstandige

Ook als zelfstandige in bijberoep of gelijkgesteld met bijberoep heeft u recht op dienstencheques. Een bijkomende voorwaarde is dat u sociale bijdragen betaalt, die minstens gelijk zijn aan de bijdragen in hoofdberoep. Bent u een startende zelfstandige (de eerste drie jaar van uw activiteit) in bijberoep of gelijkgesteld, heb je geen recht op dienstencheques.

Aanvraag

Deze dienstencheques moeten door de zelfstandige moeder zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten. Dit kan vanaf de zesde maand van de zwangerschap en moet ten laatste gebeurd zijn tegen de vijftiende week na de bevalling.

Omruiling

De cheques blijven 8 maanden geldig. Wanneer je merkt dat de geldigheidsduur bijna verstreken is, kan je bij Sodexo de cheques inruilen mits betaling van een administratieve kost van 0.5€ per cheque. Van zodra de vervaldatum verstreken is, kunnen cheques niet meer worden omgeruild.

 

Onderaanneming & inhoudingsplicht

Wanneer u samenwerkt met een onderaannemer, dan moet u voor u zijn factuur betaalt, nazien of die geen sociale en/of fiscale schulden heeft.

Dit principe werkt in twee richtingen.

Is uw klant een zelfstandige of een onderneming, dan moet die voor hij uw factuur betaalt, nazien of u schulden heeft.

Ook wanneer uw onderaannemer op zijn beurt werkt met een onderaannemer, dan speelt die inhoudingsplicht.

Deze inhoudingsplicht kan u sedert begin maart ook raadplegen via uw smartphone.

Wat als u geen inhouding doet?

 • Risico: zware sanctie
 • De RSZ kan u verplichtingen om de schulden van uw collega te betalen.

Waar het ondernemingsnummer nazien?

Wat als de app rood licht heeft?

 • De aannemer heeft fiscale en/of sociale schulden
 • In het geval van sociale schulden moet u 35% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ :
  • BIC: PCHQBEBB
  • IBAN: BE76 6790 0001 9295
 • In het geval van fiscale schulden moet u 15% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën :
  • BIC: PCHQBEBB
  • IBAN: BE33 6792 0023 2046

Wat als de app groen licht heeft?

 • Maak schermafdruk en sla dit document op
 • Dan kan u nadien aantonen dat u geen inhoudingen hoefde te doen.

Wat als je klant failliet gaat?

 •  Wie brengt je op de hoogte van het faillissement?

De curator van het faillissement bezorgt je een uitnodiging om de schuldvordering aan te geven.

 • Hoe moet je uw schuldvordering indienen?

Nieuw!  Sinds 01/04/2017 zijn de schuldeisers ook verplicht om een bijdrage van 6,00 euro te betalen voor een aangifte van schuldvordering, vroeger was dit gratis.

Er is een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van het faillissement om de schuldvordering in te dienen.

De schuldvordering moet elektronisch worden aangegeven via www.regsol.be (behalve door natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven).

Verlies je de termijn van 30 dagen uit het oog, dan is dit nog altijd geen ramp, want je kan nog altijd aangifte doen van de openstaande vorderingen tot één jaar na datum van het faillissement.

 • Zal je nog een deel van je geld terug zien?

Als gewone schuldeiser is de kans klein dat je nog je geld terug zal zien. De opbrengst gaat meestal eerst naar de bevoorrechte schuldeisers (bv. banken, RSZ, fiscus,…).

Tip!  Om problemen te vermijden, kan je in uw factuurvoorwaarden of leveringsbonnen een eigendomsvoorbehoud zetten. Dit wil zeggen dat je eigenaar blijft van de geleverde goederen, tot de factuur volledig werd betaald. Legt je klant dan de boeken neer, heb je het recht om je goederen terug op te eisen en op te halen.

Indien er een eigendomsvoorbehoud is, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan de curator.

Een leverancier van diensten (bv. accountantskantoor, softwareleverancier, communicatiebureau,…) kan onmogelijk een eigendomsvoorbehoud formuleren.

 • Hoe krijg je een fiscaal attest om het factuurbedrag af te boeken?

Alleen als je een schuldvordering aangeeft bij de curator, en hij deze aanvaardt, kan hij je een fiscaal bewijs bezorgen waaruit blijkt dat je het factuurbedrag niet meer zal kunnen innen.

Dankzij dit attest kan het factuurbedrag worden afgeboekt.

 • Hoe kan je de doorgestorte BTW recupereren?

Met het attest dat je van de curator krijgt, kan je de BTW die al werd doorgestort recupereren.