Verkoop van personenwagen door een btw-plichtige

Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe de verkoopfactuur van een personenwagen moet worden opgemaakt aangezien de huidige regeling nog niet bij iedereen bekend is. Als u uw wagen verkoopt moet er niet op de volledige verkoopprijs 21% btw gerekend worden, maar slechts op de helft van de prijs.

Het is dus belangrijk om bij de onderhandeling van de verkoop van uw wagen duidelijk af te spreken over een verkoopprijs exclusief btw

Voorbeeld

Een personenwagen wordt verkocht voor de prijs van 10.000,00 euro exclusief btw. Er is slechts 21% btw verschuldigd op 50% van de verkoopprijs.

Deel verkoopprijs vrijgesteld van btw ( 0%):           5.000,00 euro (apart te vermelden op verkoopfactuur)

Deel verkoopprijs onderworpen aan btw (21%):    5.000,00 euro

btw 21%                                                                             + 1.050,00 euro (btw 21 %)


Totaal                                                                                   11.050,00 euro

Verplichte vermelding op factuur : “bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011”.

Uitzonderingen

De wagen werd destijds aangekocht van een particulier en de factuur werd dus opgemaakt zonder BTW

OF

De wagen werd destijds aangekocht onder de margeregeling dus eveneens geen btw gerekend op de factuur van de handelaar.

Bij verkoop van een wagen aangekocht in één van de 2 bovenstaande uitzonderingssituaties moet dus 21% btw gerekend worden op de volledige verkoopprijs.

auto te koop OK

 

Betaaltermijn minder dan 30 dagen : geldig?

betaaltermijnHet is niet zo dat iedereen sowieso 30 dagen de tijd heeft om uw facturen te betalen.  Dat is een algemeen, maar wijd verspreid misverstand. Het enige wat telt, is wat er overeen­gekomen is.

Ook niet voor ondernemingen? Neen, ook daar telt wat u overeengekomen bent (lees: wat er in uw algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden staat). Voor overeenkomsten tussen bedrijven wordt er weliswaar een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voorzien (vandaar het misverstand uiteraard), maar bedrijven kunnen hiervan afwijken.

Zet u m.a.w. in uw algemene voorwaarden dat al uw facturen betaald moeten zijn binnen de acht dagen, dan is dat dus perfect geldig.

Verplichtingen voor aftrekbare btw

De btw-administratie zal strenger toekijken of alle wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur aanwezig zijn.  Indien dit niet het geval is, wordt de btw niet gerecupereerd en riskeert u een boete.

Het is heel belangrijk dat onder andere uw BTW- nummer vermeld wordt.   Alsook moet de BTW correct toegepast worden.  Een factuur met 21% BTW, terwijl het 6% of medecontractant moest zijn, is onterechte aangerekende btw en bijgevolg niet aftrekbaar.

De andere verplichte factuurvermeldingen zijn:

 • Het woord “Factuur”
 • Factuurdatum
 • Volgnummer
 • Datum van belastbaar feit voor levering of dienst
 • Vervaldatum
 • Identiteitsgegevens van leverancier of klant
 • Uw identiteitsgegevens
 • Vermelding bevoegde Rechtbank van Koophandel
 • Gedetailleerde omschrijving van de geleverde diensten of goederen
 • Maatstaf van heffing
 • Toegepaste btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde BTW
 • Reden van afwezigheid van btw:
  • medecontractant: “btw verlegd”
  • intracommunautair: “btw verlegd”
  • vrijstelling van btw: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk”

De factuur moet opgemaakt worden uiterlijk op de 15de kalenderdag van de maand die volgt na de maand waarin de goederen geleverd werden of de dienst voltooid werd.

Bij de opmaak van een creditnota moet de volgende vermelding worden opgenomen:

 • Het woord “Creditnota”
 • “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”
 • Verwijzing naar de oorspronkelijke factuurnummer en factuurdatum
 • Volgnummer: er is de keuze om de nummering verder te laten lopen tussen de andere facturen of om een aparte nummering te hanteren voor uw creditnota’s