Vanaf 1 januari 2016 is het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen van privéwoningen alleen nog van toepassing op woningen van minstens tien jaar oud. Dat heeft de ministerraad van 27.11.2015 beslist.

Werd uw woning in gebruik genomen in 2006 of vroeger, dan heeft deze aanpassing geen invloed. Uw woning voldoet immers aan de ouderdomsvereiste van 10 jaar, waardoor u kan genieten van het tarief van 6%.

Valt de ingebruikname van de woning in de loop van 2011 (2012, 2013,…), dan kunt u pas genieten van het verlaagde tarief vanaf 2021 (2022, 2023,…).

Woningen die al wel vijf jaar, maar nog geen tien jaar oud zijn, (ingebruikname tussen 01.01.2007 en 31.12.2010) kunnen genieten van een overgangsmaatregel. Heeft u immers al werken aan uw privéwoning gepland, maar volgt de uitvoering pas later, dan kunnen deze werken toch nog tot eind 2017 gefactureerd worden tegen 6% btw.

Gaat het om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dan dient deze ten laatste 31.12.2015 aangevraagd te zijn.

Betreft het eerder gewone werken zonder vergunningsvereiste, dan is uw contract of ondertekende offerte met de aannemer voldoende. Let wel: de ondertekende offerte dient door uw aannemer afgestempeld te worden bij zijn BTW-controle. Enkel op deze manier heeft u een “vaste datumHet moet immers zeker zijn voor de BTW dat het geen offerte is die geantidateerd werd… Kerstverlof indachtig zijnde kan een aangetekende zending aan de BTW-controle tevens een oplossing zijn