Vrouwen die zelfstandig zijn, hebben sinds 01/01/2016 recht op moederschapshulp. Hiervoor krijgen ze 105 gratis dienstencheques, goed voor evenveel uren huishoudelijke hulp. Om recht te hebben op deze cheques moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Wettelijke voorwaarden

  • Op het ogenblik van de bevalling bent u zelfstandig, helper of meewerkende echtgenote in het maxi-statuut
  • Het kind verblijft in uw gezin
  • U voldoet aan de voorwaarden bij uw ziekenfonds om recht te hebben op moederschapsuitkering.
  • Na de bevallingsrust hervat u onmiddellijk uw beroepsactiviteit als zelfstandige

Ook als zelfstandige in bijberoep of gelijkgesteld met bijberoep heeft u recht op dienstencheques. Een bijkomende voorwaarde is dat u sociale bijdragen betaalt, die minstens gelijk zijn aan de bijdragen in hoofdberoep. Bent u een startende zelfstandige (de eerste drie jaar van uw activiteit) in bijberoep of gelijkgesteld, heb je geen recht op dienstencheques.

Aanvraag

Deze dienstencheques moeten door de zelfstandige moeder zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten. Dit kan vanaf de zesde maand van de zwangerschap en moet ten laatste gebeurd zijn tegen de vijftiende week na de bevalling.

Omruiling

De cheques blijven 8 maanden geldig. Wanneer je merkt dat de geldigheidsduur bijna verstreken is, kan je bij Sodexo de cheques inruilen mits betaling van een administratieve kost van 0.5€ per cheque. Van zodra de vervaldatum verstreken is, kunnen cheques niet meer worden omgeruild.