Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Laat uw belastingssaldo dalen met deze tips

geldplantje

Het laatste kwartaal van het jaar 2016 komt er alweer aan. Om de personenbelasting voor inkomstenjaar 2016 in deze laatste drie maanden nog wat te beperken, geven wij hieronder enkele tips:

 • Optimalisatie dienstencheques: Indien u gebruik maakt van dienstencheques, kan u genieten van een belastingvermindering van 30% op een bedrag van maximum 1.410 euro aan aangekochte cheques per persoon. Indien u meer dan het maximum bestelt, brengt het stuk boven het maximum geen extra belastingvermindering meer met zich mee. Dit kan opgelost worden door dienstencheques te bestellen op naam van uw partner, zodat ook hij een belastingbesparing kan genieten. Ook een extra bestelling eind december 2016 in plaats van in januari 2017, kan een optie zijn om aan het maximumbedrag te komen.

Voorbeeld:  Man koopt voor 1.600,00 euro dienstencheques.

Tot 1.410,00 euro brengt dit een belastingbesparing met zich mee van 423,00 euro. Het stuk daarboven brengt geen extra belastingbesparing meer op.
De oplossing hiervoor zou zijn dat er 1.410,00 euro dienstencheques besteld worden op naam van de man en 190 euro op naam van de partner.
Zo verlies je geen belastingvermindering.

 • Pensioensparen: maximumbedrag aftrekbaar voor inkomstenjaar 2016 is 940 euro, dit geeft u een belastingbesparing van 30%, nl. maximum 282 euro. Indien u dit maximumbedrag nog niet bereikt hebt, kunt u dus nog bijstorten in 2016 tot dit bedrag. U kan natuurlijk altijd meer storten dan dit bedrag, maar het bedrag boven deze grens, brengt geen extra belastingbesparing meer met zich mee.

 

 • Gift: een gift vanaf 40 euro aan een erkende instelling ( klik hier voor meer info ) brengt een belastingvermindering met zich mee van 45%. Indien u dus nog maar 30euro heeft gestort aan het goede doel, is het misschien wel interessant om 10 euro bij te storten, zodat u een vermindering heeft van 18 euro bij een gift van in totaal 40 euro.

 

 • Sociale bijdragen: Voor zelfstandigen is het zeker belangrijk om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2016 nog te betalen in 2016, zodat deze kunnen afgetrokken worden van de inkomsten van 2016. Indien de bijdragen maar betaald zouden worden in 2017, worden deze pas opgenomen op het attest van 2017 en zijn deze dus niet aftrekbaar in 2016.

Cash geld ontvangen : de spelregels

kassa

Wanneer u minder dan 3.000,00 euro (incl btw) moet betalen:

dan mag het volledige bedrag cash betaald worden.

Wanneer de prijs gelijk is aan of hoger is dan 3.000,00 euro (incl btw):

dan mag tot 10 procent van de prijs cash betaald worden, met een absoluut maximum van 3.000,00 euro.

Voorbeelden:

 • Herstelling dak huis 5.200,00 euro incl btw.
 • Maximum cash te betalen 520,00 (10% van 5.200,00 euro).

 

 • U koopt een auto voor 40.000,00 euro aan een autoverkoper.
 • U mag maximum 3.000,00 euro cash betalen.

Kan ik dit omzeilen door twee facturen te maken?

 • In principe wel: indien het gaat om TWEE aparte verkopen/diensten
 • Transacties die echter verband houden met elkaar worden als 1 transactie beschouwd.
 • Als u dus bijvoorbeeld een voorschotfactuur cash betaald en later de saldofactuur, wordt naar het volledige verschuldigde bedrag gekeken om te zien of de limiet wordt overschreden of niet.

In de vastgoedsector is cash betalen helemaal verboden. Bij de verkoop van een gebouw mag de betaling dus alleen per storting of per cheque gebeuren. Als u een woning laat bouwen of verbouwen mag u wel in cash betalen.

Indien de economische inspectie merkt dat u als ondernemer een overtreding hebt gemaakt op vlak van cashbetalingen dan riskeert u een boete. Die boete bedraag maximaal 10% van het bedrag dat ten onrechte in contanten werd betaald. Zowel de ondernemer als de klant kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van de boete.

Privé-aankoop via de zaak?

Een privé-aankoop doen op het btw-nummer van de zaak, omdat u een hogere korting krijgt of omdat u als particulier geen aankoop kan doen, is op zich geen probleem.
De btw is wel hoegenaamd niet recupereerbaar en de uitgave niet aftrekbaar. Schrijf dus duidelijk ‘privé’ op de factuur zodat die correct verwerkt wordt.

Bij een vennootschap wordt dit op rekening courant geboekt.  Privé dien je dit bedrag dus terug te betalen maar je geniet op die manier een lagere aankoopprijs.